O škole Novinky Prezentácia školy Školský vzdelávací program Učitelia Žiaci Predmety Rozvrh Suplovanie 2% dane Kontakt
 

Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava

Novinky

Maturita 2015 - opravný termín EČ a PFIČ

4.9.2015 (piatok) ANJ B2, Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava

4.9.2015 (piatok) NEJ B2, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Ul. J. Bottu 31, Trnava

7.9.2015 (pondelok) MAT, Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30, Trnava

Bližšie informácie sú dostupné na http://www.nucem.sk/sk/maturita .

 

 

 

Opravné a rozdielové skúšky - august 2015

Opravné a rozdielové skúšky sa budú konať od 24.8. do 26.8.2015. Žiaci, ktorých sa tieto skúšky týkajú boli s miestom a časom konania skúšky oboznámení písomne. V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžete informovať na sekretariáte školy.

Exkurzia - Švajčiarsko

Predmetová komisia cudzích jazykov v spolupráci s učiteľmi fyziky organizujú v školskom roku 2015∕2016

školský tematický zájazd do Švajčiarska.

Termín: 14. 9. – 19. 9. 2015 zmena termínu 5.10. - 10.10. 2015

Program zájazdu:     Bern – Ženeva – Cern – Luzern – Winterthur

Finále matematickej súťaže PANGEA

Dňa 11.6. 2015 sa 3 žiaci I.B - Libor Duda, Denis Klenovič a Samuel Réves - zúčastnili na finále matematickej súťaže Pangea 2015, ktoré sa konalo na Strojníckej fakulte STU v Bratislave za účasti ministra školstva Juraja Draxlera, MA, dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prof.RNDr. Jozefa Masarika, DrSc. a dekana Strojníckej fakulty STU doc. Ing. Branislava Hučka, PhD. Všetci traja sa stali úspešnými riešiteľmi. Gratulujeme k úspechu!!!

Úspech našich žiačok na matematickej olympiáde

Naše žiačky Lenka Bachoríková, II.B a Veronika Andrea Poláková, II.A postúpili do krajského kola Matematickej olympiády kat. B, ktoré sa konalo 31.3.2015 na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave. Lenka Bachoríková sa umiestnila na 3.mieste a Veronika Poláková na 9.mieste.

Srdečne blahoželáme!!!

Výsledky - prijímacie konanie pre uchádzačov do 1. ročníka

Výsledky prijímacích skúšok uchádzačov do 1. ročníka v šk. roku 2015/16 študijný odbor 7902J sú zverejnené v sekcii Prijímacie skúšky.  Zápis prijatých uchádzačov bude dňa 26.5.2015 od 9:00 do 14:00.

Prijímacie skúšky
30. 4. 2015

V sekcii Prijímacie skúšky je zverejnený zoznam uchádzačov, ktorí splnili podmienku v zmysle § 65 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov a budú prijatí bez konania prijímacích skúšok.

Prvenstvo vo výtvarnej súťaži
19. 5. 2015

V 18. ročníku výtvarnej súťaže Moja Trnava,bolo na slávnostnej vernisáži 6. mája 2015 udelené 1. miesto v III. kategórii nášmu študentovi Tomášovi Niedlovi z tercie. Viac v moduli Úspechy žiakov

Prijímacie skúšky
22. 4. 2015

Výsledky talentových skúšok žiakov 9. ročníka ZŠ, ktoré sa konali v dňoch 30.3. - 1.4.2015 doplnené o výsledky talentových skúšok v náhradnom termíne nájdete v sekcii Prijímacie skúšky

Laureáti ocenení SOV
23. 4. 2015

V sobotu 18. apríla sa v bratislavskom hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislaveuskutočnilo 48. valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru (VZ SOV). V jeho rámci sa uskutočnilo odovzdanie výročných ocenení SOV za rok 2014 a množstva vyznamenaní SOV. Väčšina laureátov si prevzala výročné ocenenia, resp. vyznamenania osobne. Medzi nimi bola aj naša žiačka Michaela Pešková. Viac sa dočítate v sekcii Úspechy žiakov.

photo

Utorok 4. 8. 2015

Počet návštev: 7539676

Narodeniny a meniny:

Dnes (Utorok 4.8.2015)

Dominika Bočková (III.B)
Dominik Lauko (oktáva)
Dominika Nádaská (II.A)
Dominik Takáč (II.S)
Dominika Žambokréthyová (III.A)
Mgr. Jarmila Bachoríková

Zajtra (Streda 5.8.2015)

Martin Šiška (II.S)

Pozajtra (Štvrtok 6.8.2015)

Tereza Bôriková (III.A)
Erik Šarmír (III.S)

Popozajtra (Piatok 7.8.2015)

Adam Poldruhák (IV.S)