O škole Novinky Prezentácia školy Školský vzdelávací program Učitelia Žiaci Predmety Rozvrh Suplovanie 2% dane Kontakt
 

Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava

Novinky

Exkurzia - Švajčiarsko

Predmetová komisia cudzích jazykov v spolupráci s učiteľmi fyziky organizujú v školskom roku 2015∕2016

školský tematický zájazd do Švajčiarska.

Termín: 5.10.-10.10.2015 

Odchod 5.10.2015 o 17:45 parkovisko pred Tescom,

Príchod 10.10.2015 v skorých ranných hodinách na parkovisko pred Tescom.

Platba príspevku na ZRPŠ

Príspevok do Rady rodičov (ZRPŠ) pre školský rok 2015/2016 je možné zaplatiť v hotovosti triednemu učiteľovi žiaka alebo prevodom na účet Rady rodičov.

Číslo účtu rady rodičov 1450411004/1111. Variabilný symbol: rodné číslo študenta. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko študenta a názov triedy, ktorú navštevuje.

MATURITA 2016

V sekcii Maturita v časti EČ a PFIČ MS 2016 sú zverejnené základné informácie o maturitnej skúške 2016.

Stredoškolské štipendium

Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej žiakom (v prípade plnoletosti) alebo zákonným zástupcom. Žiadosť spolu s potrebnými dokladmi treba doručiť na sekretariát školy najneskôr do 25. septembra 2015. Viac informácií nájdete TU.

Krúžková činnosť

Ponuka krúžkov na školský rok 2015/16 je zverejnená v sekcii Predmety v časti Ponuka krúžkov - anotácie

PK ZDRAVIE A POHYB
28. 9. 2015

Naši žiaci zvíťazili na streetballovom turnaji vo Vrbovom. Viac sa dočítate v sekcii PK ZDRAVIE A POHYB.

Opravný termín - ÚFIČ MS 2015

Oznam o stravovaní v šk. roku 2015/16
28. 8. 2015

Informácie o stravovaní sú zverejnené v sekcii Školská jedáleň v časti Oznam o stravovaní na šk. rok 2015/2016.

Finále matematickej súťaže PANGEA

Dňa 11.6. 2015 sa 3 žiaci I.B - Libor Duda, Denis Klenovič a Samuel Réves - zúčastnili na finále matematickej súťaže Pangea 2015, ktoré sa konalo na Strojníckej fakulte STU v Bratislave za účasti ministra školstva Juraja Draxlera, MA, dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prof.RNDr. Jozefa Masarika, DrSc. a dekana Strojníckej fakulty STU doc. Ing. Branislava Hučka, PhD. Všetci traja sa stali úspešnými riešiteľmi. Gratulujeme k úspechu!!!

Úspech našich žiačok na matematickej olympiáde

Naše žiačky Lenka Bachoríková, II.B a Veronika Andrea Poláková, II.A postúpili do krajského kola Matematickej olympiády kat. B, ktoré sa konalo 31.3.2015 na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave. Lenka Bachoríková sa umiestnila na 3.mieste a Veronika Poláková na 9.mieste.

Srdečne blahoželáme!!!

photo

Piatok 9. 10. 2015

Počet návštev: 7732390

Narodeniny a meniny:

Dnes (Piatok 9.10.2015)

Peter Kovačovič

Zajtra (Sobota 10.10.2015)

Teodor Rády (sekunda)

Pozajtra (Nedeľa 11.10.2015)

Adam Jobb (III.A)
Marek Planeta (IV.A)
René Takáč (III.IS)
Šimon Uhlík (kvinta)
Laura Zubáková (IV.A)

Popozajtra (Pondelok 12.10.2015)

Viera Božíková (sexta)
Michal Tanáč (II.A)