Navigácia

Kontakt

 • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
  J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • +421 / 033 / 5983811

Novinky

Naša škola!

Sobota 23. 9. 2017

Oznamy

Dňa 18.9.2017 o 17:00 hod. sa v priestoroch školy uskutoční rodičovské združenie!

V sekcii Študenti -predmety- ponuka krúžkov je aktualizovaná ponuka krúžkov na školský rok 2017/18.

Naši milí prváci štvorročného gymnázia, overte si vedomosti z AJ

Milí študenti,

vitajte na našom gymnáziu. Veríme, že pre Vás budú štyri roky štúdia na našej škole prínosom. Z cudzích jazykov bude pre všetkých z Vás angličtina prvým cudzím jazykom. Jej výučba nadväzuje na vedomosti a zručnosti, ktoré ste nadobudli na základnej škole. Aby ste zistili, ako na tom ste, ponúkame Vám v tejto sekcii:

1) možnosť overiť si, ako tieto vedomosti viete použiť 

    http://flp.sk/hello/testy

2) súhrn jazykových vedomostí, ktoré by ste mali ovládať

    Co_vsetko_by_si_mal_ovladat.pdf

Pripomeňte si, čo máte vedieť po absolvovaní základnej školy a otestuje sa, ako ste to všetko zvládli. V prípade, že nájdete medzery vo svojich vedomostiach, budete vedieť, čo treba doplniť, aby ste sa mohli plne zapojiť do ďalšieho štúdia na našej škole.  Veľa šťastia!

 

Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 23.9.2017)
Mgr. Zdenka Študencová
Zajtra (Nedeľa 24.9.2017)
Allan Luka Silberhorn (sekunda)
Mgr. Ľuboš Benkovský, PhD.

Doteraz web stránku navštívilo:

Počet návštev: 10205796

Fotogaléria

Vitajte na stránkach ŠG Jozefa Herdu Trnava!

 

Športové gymnázium Jozefa Herdu v Trnave ponúka štvorročné  štúdium so všeobecným zameraním, štvorročné štúdium so športovým zameraním a osemročné štúdium so športovým zameraním.

V treťom a štvrtom ročníku sa môžu žiaci profilovať výberom voliteľných predmetov.

Žiaci tried so športovým zameraním majú možnosť úspešnou maturitnou skúškou z voliteľného predmetu Základy športovej prípravy získať trénerskú kvalifikáciu II. stupňa.

Novinky

 • Organizácia vyučovania v deň odchodu

  Odchod:  21. 9. 2017pred budovou školy 15:30 hod.

 • 25. 8. 2017

  Exkurzia - FRANCÚZSKO

  Predmetová komisia cudzích jazykov organizuje exkurziu do južného Francúzska.

  Termín: 21.9.- 26.9.2017

 • Opravný termín - ústna maturitná skúška

  11. september 2017 - SJL, ANJ-B2, BIO, OBN, MAT

  12. september 2017 - DEJ

  Žiaci, ktorí majú opravnú maturitnú skúšku, dostanú pozvánku s presným harmonogramom.

 • 11. 7. 2017

  O všetkom dôležitom, čo sa počas školského roka 2016/2017 udialo na našej škole, o našej práci a našich výsledkoch sa dočítate vo výročnej správe za školský rok 2016/2017, ktorú nájdete v sekcii Výročná správa.

 • 11. - 15. 6. 2017 Štrasburg

  Na pozvanie europoslanca Branislava Škripeka sa v dňoch 11. – 15. 6. 2017 Filip Funovič, Lukáš Molnár, Lucia Pončáková, Simona Škrabáková Richard Tomly a Mgr. Eva Luikovičová zúčastnili na exkurzii v Štrasburgu. Jej cieľom bolo oboznámiť sa s fungovaním Európskeho parlamentu, prácou zamestnancov tejto významnej európskej inštitúcie, predstaviť im našu školu a v neposlednom rade si pozrieť mesto Štrasburg.

 • 9. 6. 2017

  V dňoch 15. - 16.6.2017 organizovalo Športové gymnázium J. Herdu ako súčasť projektu mesta Trnava Dni zdravia 2017

 • 2. 6. 2017

  Májové úspechy žiakov v školských športových súťažiach nájdete v sekcii PK ZDRAVIE A POHYB

 •    31.mája 2017 sa všetky triedy prvého ročníka zúčastnili exkurzie v bývalej botanickej záhrade MtF STU. Každý žiak si pripravil prezentáciu jedného stromu, ktorý na mieste predstavil svojim spolužiakom. Takéto interaktívne vyučovanie sa veľmi páčilo vyučujúcim aj študentom. Viac nájdete v PK Človek a príroda

 • 22.5. boli študenti  druhého a tretieho ročníka, navštevujúci cvičenia z chémie a semináre z chémie, s vyučujúcimi Ing.Svobodovou a Mgr.Szalóovou  na exkurzii na trnavskej skládke komunálneho odpadu. Viac a aj foto je v PK Človek a príroda

 • 18.5.2017 sa konalo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii C. Výsledky sú v PK Človek a príroda

Novinky

Kontakt

 • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
  J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria