• Oznam o stravovaní na šk. rok 2019/2020

     • Oznam o stravovaní

     • Oznam o stravovaní žiakov Strednej športovej školy Jozefa Herdu a Gymnázia

      1. Stravovanie v školskom roku 2020/2021 sa začína 3.9.2019 (štvrtok)
      2. Stravu dostanú v utorok len tí žiaci, ktorí zaplatili načas a ich platba už bola prijatá.
      3. Študent si môže skontrolovať, či má zaplatené a je prihlásený na stravu na stránke www.strava.cz , číslo zariadenia 9254 a svoje prihlasovacie údaje. Žiak, ktorý nestihol zaplatiť, ale má preplatok na strave z predchádzajúceho obdobia sa môže na stravu prihlásiť cez stránku najneskôr o 14.15 predchádzajúceho pracovného dňa pred dňom, kedy chce ísť na stravu. Žiak, ktorého platba prejde na účet je automaticky prihlásený na celý mesiac.
      4. Žiaci, ktorí sa nechcú stravovať odovzdajú čip p. Šefčíkovej
      5. Žiaci prvého ročníka, ktorí majú záujem o stravovanie, dostanú od triedneho učiteľa šek na stravu a prihlášku na stravovanie, niektorí sa už boli prihlásiť u pani Šefčíkovej- tí už šek nedostanú. Vyplnenú prihlášku podpísanú zákonným zástupcom odovzdajú triednemu učiteľovi. Na šeku si žiaci vypíšu svoje meno. V prípade, že žiak má záujem platiť bankovým prevodom, číslo účtu je na šeku, variabilný symbol žiak pri prvej platbe nevypisuje, dostane ho až po prihlásení do systému. Pri prvej platbe do kolónky variabilný symbol žiak napíše svoj rok narodenia a do poznámky pre prijímateľa vypíše svoje meno a triedu. Na nasledujúcom šeku už bude pridelené variabilné číslo pre platbu bankovým prevodom.
      6. Žiaci ostatných ročníkov dostali šeky už v júni. Noví stravníci (nie prváci) sa musia prihlásiť u p. Šefčíkovej, ktorá im vystaví šek.
      7. Žiak, ktorý zaplatí a jeho platba prejde do evidencie p. Šefčíkovej dostane od triedneho učiteľa čip spolu s prihláškou na registráciu stravníkov (triedny dostane čip + prihlasovací formulár od p. sekretárky). V ten deň, kedy žiak dostane čip, môže ísť na obed. Triedny učiteľ si bude viesť evidenciu, ktorí žiaci jeho triedy chodia na stravu. Po vyplnení prihlášky na objednávanie internetom, žiak  odovzdá návratku triednemu učiteľovi . Triedny učiteľ odovzdá tieto návratky  p. sekretárke.
      8. Registrácia objednávania cez internet slúži na odhlasovanie stravy a evidenciu odobratej stravy, žiak sa na stravu neprihlasuje, zaplatením mesačného poplatku je prihlásený na celomesačný odber stravy automaticky, na stravu sa musí prihlásiť len v prípade, že nezaplatil mesačný poplatok, ale má preplatok z predchádzajúceho obdobia.
      9. Platbu za stravu je potrebné uskutočniť čo najskôr po obdržaní šeku, odporúčame platiť bankovým prevodom z dôvodu, aby platba prešla na účet jedálne a na začiatku mesiaca bol čip touto platbou aktivovaný.
      10. V prípade, že žiak má záujem platiť stravu trvalým príkazom, t.j. každý mesiac fixnú sumu, je potrebné, aby platobný príkaz prebehol do 20. dňa v mesiaci. Platbu trvalým príkazom je potrebné nahlásiť p. Šefčíkovej. Ak na konci školského roka  vznikne preplatok, bude vrátený na účet, z ktorého chodila mesačne platba. Paušálna suma na mesiac je:
      • mladší žiaci (sekunda, tercia, kvarta)               ... 33€
      • starší žiaci (ostatní)                                             ... 36€
      • celodenná strava (internát)                              ... 100€

      Strava sa odhlasuje vždy  deň dopredu do 14:15 hod. (len pracovný deň).

       

       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje