• Prijímacie konanie - Stredná športová škola Jozefa Herdu

     • Kritéria prijímania žiakov na šk. rok 2020/21 - športové triedy

     • UPOZORNENIE:

      Zákonný zástupca žiaka, ktorý sa uchádza o štúdium v športovej triede na Strednej športovej škole Jozefa Herdu v Trnave v školskom roku 2020/2021 v študijnom odbore 7451J športové gymnázium, musí odovzdať prihlášku riaditeľovi ZŠ do 20.2.2020. Na prihlášku je potrebné uviesť šport, o ktorý má žiak záujem. ZŠ následne odošle prihlášku na Strednú športovú školu J. Herdu do 28.2.2020.

       

      POZOR!

      Nový termín talentových skúšok: 19.5. - 22.5.2020

      Talentové skúšky sa uskutočnia v termíne 19.5. - 22.5.2020 podľa presne stanoveného harmonogramu a za prísnych hygienických opatrení. Uchádzači o štúdium budú pozývaní na konkrétny deň a presne určenú hodinu. Dôležité je dodržiavať všetky stanovené a prijaté usmernenia. Bližšie informácie dostanú prihlásení uchádzači o štúdium mailom, resp. poštou.

      Prípadné otázky vám radi zodpovieme mailom na adrese: gymbott@zupa-tt.sk, alebo na tel. čísle 033 / 59 838 15

      KRITÉRIÁ (upravené) NA ŠK. ROK 2020/2021

      ČASOVÝ HARMONOGRAM 

       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje