• Prijímacie konanie - Stredná športová škola Jozefa Herdu

     • Výsledky talentových skúšok žiakov 9. roč. ZŠ - športové triedy

     • Výsledky talentových skúšok - INDIVIDUÁLNE ŠPORTY
      ATLETIKA
      kód žiaka výsledok
      300/14 prijatý
      300/17 prijatý
      300/24 prijatý
      300/10 prijatý
      300/26 prijatý
      300/13 prijatý
      300/5 prijatý
      300/25 prijatý
      300/22 prijatý
      300/18 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      300/21 neprišiel na talentové skúšky
      GYMNASTIKA
      kód žiaka výsledok
      300/8 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      PLÁVANIE
      kód žiaka výsledok
      300/4 prijatý
      300/11 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      300/9 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      300/28 talentové skúšky v náhradnom termíne
      STREĽBA
      kód žiaka výsledok
      300/19 prijatý
      300/27 prijatý
      300/3 prijatý
      KARATE
      kód žiaka výsledok
      300/1 prijatý
      JAZDECTVO
      kód žiaka výsledok
      300/20 prijatý
      300/23 prijatý
      300/2 neprišiel na talentové skúšky
      TENIS  
      kód žiaka výsledok
      300/7 prijatý
      300/15 prijatý
      GOLF  
      kód žiaka výsledok
      300/12 prijatý
      300/16 neprijatý pre nedostatok miesta
      KRASOKORČUĽOVANIE
      kód žiaka výsledok
      300/6 prijatý

       

      Výsledky talentových skúšok - KOLEKTÍVNE ŠPORTY
      VOLEJBAL
      kód žiaka výsledok
      400/42 prijatý
      400/6 prijatý
      400/50 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      400/29 neprišiel na talentové skúšky
      BASKETBAL
      kód žiaka výsledok
      400/15 prijatý
      400/80 prijatý
      400/46 prijatý
      400/47 prijatý
      400/34 prijatý
      400/65 prijatý
      400/24 prijatý
      400/1 prijatý
      400/12 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/60 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      400/74 neprišiel na talentové skúšky
      400/79 neprišiel na talentové skúšky
      HOKEJ  
      kód žiaka výsledok
      400/86 prijatý
      400/51 prijatý
      400/52 prijatý
      400/39 prijatý
      400/69 prijatý
      400/61 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/37 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/87 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/77 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/40 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/7 talentové skúšky v náhradnom termíne
      FUTBAL
      kód žiaka výsledok
      400/17 prijatý
      400/75 prijatý
      400/78 prijatý
      400/58 prijatý
      400/53 prijatý
      400/57 prijatý
      400/83 prijatý
      400/23 prijatý
      400/64 prijatý
      400/28 prijatý
      400/19 prijatý
      400/41 prijatý
      400/84 prijatý
      400/72 prijatý
      400/81 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/8 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/11 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/49 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/36 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/45 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/22 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/85 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/62 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/68 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/63 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/38 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/82 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/32 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/71 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/76 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/27 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/73 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/26 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/18 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/70 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/31 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/30 neprijatý pre nedostatok miesta
      400/33 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      400/20 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      400/14 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      400/21 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      400/44 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      400/56 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      400/10 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      400/4 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      400/35 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      400/16 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      400/59 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      400/25 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      400/9 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      400/13 talentové skúšky v náhradnom termíne
      400/48 talentové skúšky v náhradnom termíne
      400/55 talentové skúšky v náhradnom termíne
      400/66 neprišiel na talentové skúšky
      400/2 neprišiel na talentové skúšky
      400/5 neprišiel na talentové skúšky
      400/67 neprišiel na talentové skúšky
      400/43 neprišiel na talentové skúšky
      400/3 neprišiel na talentové skúšky
  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje