• Písomky / DÚ

  • 10. - 16. december

   Trieda:
   Typ:
   • Pon10. 12.
   • I.A 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    Akkusativ - krátka písomka
   • I.A 2. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Nemecký jazyk
    :
    3.lekcia - akuzatív + slovná zásoba podľa dohody
   • I.B Celá trieda
    ·
    Kratučký testík
    Geografia
    :
    Kartografia teória
   • I.S
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    11.12. písomka - Bunka, Vírusy, Baktérie
   • I.S 1. Skupina
    ·
    Písomka
    Informatika
    :
    INF (Bk) - Pamäte
   • II.A
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Zb 54/3.118
   • II.B 1. Skupina
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    U6
   • II.B 1. skup
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť protokol 12. cv. + ostrú žiletku.
   • II.B 2. skup
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť protokol 12. cv. + ostrú žiletku.
   • III.B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    typy rozprávača - skúšanie
   • III.S
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    typy rozprávača - skúšanie
   • IV.A 1. Skupina
    ·
    Písomka
    Nemecký jazyk
    :
    Bedingungssätze
   • IV.A 2. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    unit 5
   • IV.A, IV.B kaj-bs
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    Umenie a kultúra
   • IV.A, IV.B kaj-še
    ·
    Kratučký testík
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    SZ Sport, Health
   • IV.A, IV.B kaj-še
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    art & culture
   • IV.B anj2
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    unit 5
   • IV.B, IV.A kaj-bs
    ·
    Ústne skúšanie
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    MassMedia
    Human Relations
   • IV.B, oktáva sec-sz
    ·
    domáca úloha
    Seminár z chémie
    :
    Z dostupných zdrojov vpracujte písomne tému p2-prvky. Držte sa zadania v PL. Všetci!
   • IV.S aj1
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    unit 5
   • kvarta
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Pracovný list OP3 - vypracovať a v pondelok odovzdať na kontrolu
   • kvarta
    ·
    domáca úloha
    Občianska náuka
    :
    Treba.-3.12.- priniesť učebnicu občianskej náuky,zošit s kompletnými poznámkami - osvojiť si učivo po str.2O.Opravný testík bude súčastˇou hodiny,pretože spred týždňa skončil podpriemerne
    -aj občianska náuka sa hodnotí piatimi stupňami!
   • sekunda
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PZ 54/26,28; 55/29
   • sekunda 2. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Nemecký jazyk
    :
    Číslovkový dikták
   • septima
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Na pondelok priniesť komplet rysovacie pomôcky + uhlomer!!!
   • septima 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Na najbližšiu hodinu si prineste vytlačené alebo opísané zadania príkladov "MONOHYBRIDIZMUS 1"
   • septima 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Na najbližšiu hodinu si prineste vytlačené alebo opísané zadania príkladov "MONOHYBRIDIZMUS 1"
   • sexta Celá trieda
    ·
    Kratučký testík
    Geografia
    :
    Hospodárstvo, politická mapa sveta
   • tercia tercia
    ·
    Kratučký testík
    Geografia
    :
    Korene európskej civilizácie, obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo Európy
   • Uto11. 12.
   • I.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    WB p.15, 16
   • II.A Celá trieda
    ·
    Písomka
    Biológia
    :
    Test od Rastlinné pletivá po Reprodukčné orgány vrátane
   • II.B II.B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :

    Priniesť si literatúru namiesto gramatiky
   • II.S 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Anglický jazyk
    :
    Reading
   • II.S II.S
    ·
    Kratučký testík
    Geografia
    :
    Hospodárstvo, politická mapa sveta
   • III.A kaj-Bs
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    Vedieť po anglicky vysvetliť maturitu (písomná+ústna časť) Prečítať otázky z papiera MATURITA Pages EDUCATION a vedieť odpovedať
   • III.B Celá trieda
    ·
    Kratučký testík
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Typy rozprávača
   • III.S ap2
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Slovná zásoba - 2. č. - 11.12.
   • III.S, III.B, septima seb-km
    ·
    Písomka
    Seminár z biológie
    :
    Magnóliorasty (teória + poznávačka)
   • IV.A, IV.B kaj-šn
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    Zdravie - slovná zásoba - učebnica, News, články Mass media
   • IV.B anj1
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Revise conditionals
   • kvarta
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    str 24/ 16,18,19,20,22
   • kvinta kvinta
    ·
    Kratučký testík
    Matematika
    :
    Množiny, intervaly
   • oktáva 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    WB p.50
   • príma Celá trieda
    ·
    Písomka
    Chémia
    :
    Látky, zmesi, oddeľovanie zložiek zmesí
   • príma Celá trieda
    ·
    Písomka
    Matematika
    :
    11.12. Písomka - Uhly
   • sekunda sekunda
    ·
    Ústne skúšanie
    Biológia
    :
    Dýchacia sústava
   • Str12. 12.
   • I.A Celá trieda
    ·
    Písomka
    Fyzika
    :
    Pí#02: Sila, moment sily, príklady
   • I.S Celá trieda
    ·
    Kratučký testík
    Geografia
    :
    Planéta Zem
   • II.B Celá trieda, 1. skup, 2. skup
    ·
    Písomka
    Biológia
    :
    Test od Rastlinné pletivá po Reprodukčné orgány vrátane
   • II.S
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    C
   • III.A Celá trieda
    ·
    Kratučký testík
    Geografia
    :
    Reliéf a geomorfologické členenie SR
   • III.A, III.B kaj-bt
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    Na ústne skúšanie zopakovať témy Rodina, Bývanie, Zdravie, Doprava a cestovanie
   • III.A, III.B seb1-du
    ·
    Ústne skúšanie
    Seminár z biológie
    :
    Hospodársky význam vybraných čeľadí magnóliorastov. + Huby.
   • III.S Celá trieda
    ·
    Kratučký testík
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Typy rozprávača
   • III.S ap1
    ·
    Písomka
    Anglický jazyk
    :
    Slovná zásoba - Education, Man and nature
   • IV.A 2. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    č + p
   • IV.A IV.A
    ·
    Písomka
    Občianska náuka
    :
    Filozofia a náboženstvo, filozofia a umenie + I. Kant, filozofia a ideológia, základné a ostatné filozofické disciplíny.
   • IV.B anj2
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    č + p
   • IV.B, IV.A kaj-šn
    ·
    Písomka
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    Hobbies - frázy, preklad viet s frázami
   • kvarta Celá trieda
    ·
    Písomka
    Chémia
    :
    Faradayov jav EM indukcie v praxi, striedavý prúd
   • kvarta kvarta
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Oporná a pohybová sústava
   • kvarta kvarta
    ·
    Kratučký testík
    Biológia
    :
    Oporná, pohybová sústava. Povrch tela stavovcov
   • septima ap2
    ·
    Písomka
    Anglický jazyk
    :
    Slovná zásoba- Education, Man and nature
   • Štv13. 12.
   • I.B 1. Skupina
    ·
    Písomka
    Informatika
    :
    INF (Bk) - Pamäte.
   • I.B I.B
    ·
    Písomka
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Epická poézia_Detvan, Smrť Jánošíkova, Máj
   • I.S I.S
    ·
    Veľká písomka
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Epická poézia
   • II.A 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť protokol 12. cv. + ostrú žiletku.
   • II.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť protokol 12. cv. + ostrú žiletku.
   • II.A II.A
    ·
    Kratučký testík
    Geografia
    :
    Hospodárstvo, politická mapa sveta
   • II.B , 1. skup, 2. skup
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Test od Rastlinné pletivá po Reprodukčné orgány vrátane vyberte si termín 11. alebo 12. dec. Dohodnite sa a v pondelok 10. 12. mi ho oznámte. Ďakujem.
   • II.S II.S
    ·
    Písomka
    Biológia
    :
    Vyživovacie orgány R (28 - 36 str.)
   • III.A aj1
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Writing
   • III.A, III.B, septima sec
    ·
    Veľká písomka
    Seminár z chémie
    :
    Názvoslovie anorganických látok.
    Rozpustnosť anorganických látok. Zrážacie reakcie. (zdroj Chemické reakcie a ich zákonitosti 102 - 107 str., Zloženie a štruktúra anorganických látok 89 - 94 str.)
   • III.A, III.B, septima, III.S sef
    ·
    Písomka
    Seminár z fyziky
    :
    Práca a energia - teória a príklady
   • III.B ap1
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Writing
   • III.S ap1
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Writing
   • IV.A, IV.B kaj-še
    ·
    Kratučký testík
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    SZ - Mass media, Human relations
   • IV.A, IV.B kaj-še
    ·
    Ústne skúšanie
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    od poslednej témy
   • IV.B, IV.A kaj-bs
    ·
    Ústne skúšanie
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    MassMedia
    Human Relations
   • kvarta 1. Skupina
    ·
    Veľká písomka
    Nemecký jazyk
    :
    Test 16.lekcia
   • kvarta kvarta
    ·
    Písomka
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Diktát, cudzie slová
   • oktáva 2. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    unit 5
   • sekunda 1. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Nemecký jazyk
    :
    Číslovky 20-100
   • septima ap2
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Writing
   • septima septima
    ·
    Kratučký testík
    Geografia
    :
    Reliéf a geomorfologické členenie SR
   • sexta sexta
    ·
    Písomka
    Biológia
    :
    Test od Rastlinné pletivá po Reprodukčné orgány vrátane
   • Pia14. 12.
   • I.A I.A
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Riasy
   • I.S 1. Skupina
    ·
    Písomka
    Chémia
    :
    Chemická väzba, štruktúra tuhých látok
   • I.S 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Chémia
    :
    Chemická väzba, štruktúra tuhých látok
   • III.A Celá trieda
    ·
    Písomka
    Chémia
    :
    Pí#03: Heterocykly & ATB
   • IV.S, oktáva seb-km
    ·
    Písomka
    Seminár z biológie
    :
    Rozmnožovanie rastlín. Rodozmena (B1 55-59, 79-80, prezentácia)
   • kvinta kvinta
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Riasy
   • sekunda Celá trieda
    ·
    Písomka
    Chémia
    :
    Chemické prvky a zlúčeniny, stavba atómu
   • septima septima
    ·
    Písomka
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Voľný verš, Smrek, Lukáč, Novomeský, Katolícka moderna
  • Kontakty

   • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada