• Písomky / DÚ

  • 15. - 21. október

   Trieda:
   Typ:
   • Pon15. 10.
   • I.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Opakovať gramatiku U1
   • I.B Celá trieda
    ·
    Ústne skúšanie
    Chémia
    :
    El.konfigurácia a postavenie v PSP.
   • I.S 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Informatika
    :
    Písomka - Základné pojmy INF, história PC
   • I.S Celá trieda
    ·
    Písomka
    Chémia
    :
    Atóm - jadro, elektrónový obal, pravidlá el. obalu
   • II.B 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    More and more cars! + It´s not easy to be green! - prečítať a vedieť rozprávať
   • II.B 2. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Informatika
    :
    Internet
   • II.B 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Informatika
    :
    Internet - prezentácia - zopakovať teóriu
   • II.B fj 2
    ·
    domáca úloha
    Francúzsky jazyk
    :
    slovná zásoba
   • II.S 2. Skupina
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Unit 6
   • II.S Celá trieda
    ·
    Písomka
    Dejepis
    :
    Novovek, Zámorské objavy , reformácia
   • III.B
    ·
    domáca úloha
    Chémia
    :
    Písomná práca - Halogénderiváty uhľovodíkov
   • III.B Celá trieda
    ·
    Písomka
    Dejepis
    :
    1. svetova vojna
   • III.S ap1
    ·
    Ústne skúšanie
    Anglický jazyk
    :
    Family, Housing
   • IV.A 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Agitačný prejav_obhajoba/obžaloba literárnej postavy
   • IV.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    skúšanie Klasická a alternatívna medicína
   • IV.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Agitačný prejav_obhajoba/obžaloba literárnej postavy
   • IV.A, IV.B, oktáva mvs-pn
    ·
    domáca úloha
    Matematika pre vysoké školy
    :
    Limity goniometrických funkcií
   • IV.S aj1
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    napísať esej Televízia
   • kvarta
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PL- 4 slovné úlohy na kombinatoriku
   • kvarta 1. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    Slovná zásoba U1 2.polovica
   • kvinta
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PL dopočítať 1, 3, 5b,c,d
   • kvinta 1. Skupina
    ·
    Písomka
    Informatika
    :
    INF (Bk) - Základné pojmy informatiky, História počítačov. (teória na materiáloch v Edupage)
   • kvinta 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Informatika
    :
    Základné pojmy informatiky + História počítačov - zopakovať teóriu.
   • kvinta 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Informatika
    :
    Písomka - základné pojmy INF, história PC
   • oktáva 1. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    Modal verbs
   • oktáva 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    15.10. skúšanie - alternatívna a klasická medicína
    18.10. skúšanie KAJ 3 témy
    19.10. test Unit 4
   • príma 1. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    Slovná zásoba U1 2.polovica
   • sekunda
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PZ 22/2,3
   • septima septima
    ·
    Písomka
    Občianska náuka
    :
    Psychológia: učebnica OBN pre 3. roč. str. 6 - 27, + poznámky a texty z lekcií.
   • sexta Celá trieda
    ·
    Kratučký testík
    Geografia
    :
    Biosféra
   • tercia
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Dokončiť PZ 26/8; 28/16
   • tercia 1. Skupina
    ·
    Písomka
    Informatika
    :
    INF (Bk) - základné pojmy informatiky
   • tercia 2. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    SZ - U 1 - C,D
   • tercia 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Informatika
    :
    Písomka- oblasti využitia PC, história PC
   • Uto16. 10.
   • I.A 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    Opakovanie-výslovnosť a pravopis - diktát
   • I.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Opakovať gramatiku 1.lekcie
   • I.A Celá trieda
    ·
    Písomka
    Dejepis
    :
    Pojmy
   • I.A Celá trieda
    ·
    Písomka
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    23. 10. Test - zvuková a grafická stránka jazyka
   • II.A 1. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Informatika
    :
    INF (Bk) - Internet - teória.
   • II.A 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Informatika
    :
    Internet - prezentácia
   • II.A 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Informatika
    :
    Internet - prezentácia - zopakovať teóriu.
   • II.B 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    slovná zásoba - zamestnania
   • II.B Celá trieda, 1. skup, 2. skup
    ·
    Písomka
    Biológia
    :
    Cytopl. membr., ribozómy + všetky membránové organely aj rastlinné
   • II.B, sexta cvc
    ·
    domáca úloha
    Cvičenia z chémie
    :
    Protokol k LC02
   • III.A 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Informatika
    :
    Softvér
   • III.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Informatika
    :
    lekcia softvér
   • III.A kaj-Bs
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    Vocabulary & oral exam: Family & Housing
   • III.A, III.B kaj-Še
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    16.10. - test SZ, skúšanie 2 témy
   • III.A, III.S, septima knj
    ·
    Písomka
    Konverzácia v nemeckom jazyku
    :
    Slovná zásoba k téme "Šport"
   • III.B Celá trieda
    ·
    Písomka
    Matematika
    :
    Goniometria
   • III.B, III.A kaj-Še
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    Domáca úloha z 15. okt 2018
   • III.B, III.A kaj-Še
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    Domáca úloha z 15. okt 2018
   • III.S ap2
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Slovná zásoba 2.č. pripraviť na 22.10.
   • III.S, III.B, septima pro
    ·
    Písomka
    Programovanie
    :
    PRO_3R (Bk) - Pascal teória + programy 1-7 (z opakovania)
   • IV.A 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    Reprodukcia 3 textov - Veľkí majstri,LB 171/5,6,AB 481/11-18-na stredu
   • IV.A, oktáva, IV.B pro-bk
    ·
    Písomka
    Programovanie
    :
    PRO_4R - Programy Pascal
   • IV.B anj1
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Modálne slovesá
   • IV.S, oktáva zšp1
    ·
    Písomka
    Základy športovej prípravy
    :
   • kvarta
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PL - Príklady 12, 13 z priloženého PL
   • kvarta Celá trieda
    ·
    Písomka
    Dejepis
    :
    1. svetova vojna
   • kvinta
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Zb 56/5.45; 5.47
   • oktáva 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Príležitostný prejav na zadané témy z predchádzajúcej hodiny
   • oktáva 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Príležitostný prejav na zadané témy z predchádzajúcej hodiny
   • tercia
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    str. 8 - 15 učebnica - krátky test
   • tercia 1. Skupina
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Test U1
   • Str17. 10.
   • I.A I.A
    ·
    Písomka
    Matematika
    :
    Moniny a odmocniny
   • I.B Celá trieda
    ·
    Písomka
    Dejepis
    :
    Úvod do dejepisu, pravek
   • I.B Celá trieda
    ·
    Písomka
    Matematika
    :
    Mocniny a odmocniny
   • II.B 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    WB p.48
    Pictures SB p.70
    Vocabulary
   • II.B fj
    ·
    Písomka
    Francúzsky jazyk
    :
    Le corps humain
   • II.S II.S
    ·
    Písomka
    Matematika
    :
    Lineárna funkcia
   • III.A III.A
    ·
    Písomka
    Matematika
    :
    Goniometria
   • III.A pro
    ·
    Písomka
    Programovanie
    :
    Programátorská rozcvička z vetvenia programu (IF) + teória
   • III.A, III.B seb1-du
    ·
    Písomka
    Seminár z biológie
    :
    Riasy
   • III.B 1. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Informatika
    :
    INF - písomka - Softvér (referát s teóriou je na Edupage)
   • III.B 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Informatika
    :
    Softvér - druhy softvéru, licencia a autorské práva
   • III.S 1. Skupina
    ·
    Písomka
    Biológia
    :
   • III.S 1. Skupina
    ·
    Písomka
    Informatika
    :
    Softvér - druhy softvéru, licencia a autorské práva(preložené)
   • III.S 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Biológia
    :
   • III.S 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Informatika
    :
    Softvér - druhy softvéru, licencia a autorské práva(preložené)
   • III.S ap2
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    WB s.8- všetky cvičenia
   • IV.B anj1
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    SB p.61 (phrasal verbs),WB p.43
   • IV.B anj2
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    klasická a alternatívna medicína
   • IV.B, IV.S, oktáva, IV.A seg
    ·
    Kratučký testík
    Seminár z geografie
    :
    Biosféra
   • IV.B, oktáva, IV.A, IV.S sem-bk
    ·
    domáca úloha
    Seminár z matematiky
    :
    Vyriešiť TEM_TEST_11 (výsledky na FB + Edupage)
   • IV.S, oktáva seb-km
    ·
    Veľká písomka
    Seminár z biológie
    :
    VŠETCI zopakovať B1 (str. 22 - 33, 60 - 61), odovzdať na papieri d.ú (delenie B), Buchová, Žiaranová - pís. z genetiky, Hocková - pís. ekológia
   • kvarta 1. Skupina
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Test U1
   • kvinta
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Zb 53/5.30
   • kvinta 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Prítomné časy - testík, 17.10, opis obrázka- skúšanie 19.10.
   • príma Celá trieda
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Test U1
   • sekunda
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PL pr.17
   • sekunda
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Henisch 10€.
   • sekunda 2. Skupina
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Unit 1
   • septima
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    úloha 6 z PL uhly v kružnici
   • septima 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Informatika
    :
    Programátorská rozcvička z vetvenia programu (IF) + teória
   • septima Celá trieda
    ·
    Písomka
    Dejepis
    :
    Zjednotenie Nemecka, Talianska, Vývoj USA
   • septima ap2
    ·
    Ústne skúšanie
    Anglický jazyk
    :
    Family, Housing
   • tercia tercia
    ·
    Písomka
    Matematika
    :
    Cele čísla +-.:; príklady so zátvorkami, slovne úlohy
   • Štv18. 10.
   • I.A 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Informatika
    :
    Von Neumannova schéma - Vytlačiť schému + 1.strana poznámky
   • I.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    WB p.11, +priniesť Friendship
   • I.B 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Písanie emailu 18.10., skúšanie - opis obrázka - 19.10.
   • I.B 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Informatika
    :
    Von Neumannova schéma - Vytlačiť schému + 1.strana poznámky
   • I.B 1. Skupina
    ·
    Písomka
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Epická poézia_Gavlovič, Chalupka, Kráľ
   • I.B 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Epická poézia_Gavlovič, Chalupka, Kráľ
   • I.B I.B
    ·
    Ústne skúšanie
    Chémia
    :
    PSP. Vypočuj si, čo potrebuješ tu: http://dvo.digiskola.sk/portfolio-view/uc_c5_l019/
   • I.S 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    18.10. písanie emailu cca 10.- 15. min.
   • II.A 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo do veľkého čistého zošita opísaný protokol k 5. prakt. cv. + plášť + ceruzu + mrkvu + cibuľu.
   • II.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo do veľkého čistého zošita opísaný protokol k 5. prakt. cv. + plášť + ceruzu + mrkvu + cibuľu.
   • II.A, II.B prf
    ·
    domáca úloha
    Praktiká z fyziky
    :
    vytlačiť protokol k LC04
   • II.B
    ·
    domáca úloha
    Dejepis
    :
    .
   • II.B
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PL pr.6
   • II.B 1. Skupina
    ·
    Písomka
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Diktát
   • II.B 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Diktát
   • II.S 1. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Informatika
    :
    INF (Bk) - Internet (teória je v pridelenom dokumente)
   • II.S 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Informatika
    :
    INTERNET - Naštudovať prezentáciu do 18.10. (písomka!!!)
   • III.A aj1
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Unit 1
   • III.A aj2
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    Do/make,verb patterns, predpritomne casy
   • III.A aj2
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    K
   • III.A az
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Vocabulary U1 (SB+WB)
    WB p.7
   • III.A, III.B, III.S, septima sed
    ·
    Písomka
    Seminár z dejepisu
    :
    Uvod - pojmy
   • III.B ap1
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Unit 1
   • III.S ap1
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Unit 1
   • III.S, septima, III.A seb2-du
    ·
    Písomka
    Seminár z biológie
    :
    Riasy.
   • IV.A, IV.B kaj-bs
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    zneužitie vedy a techniky - vedieť rozprávať
   • IV.B, IV.A, oktáva, IV.S sed
    ·
    Veľká písomka
    Seminár z dejepisu
    :
    1 - 5 tema
   • IV.B, oktáva sec-sz
    ·
    Kratučký testík
    Seminár z chémie
    :
    Názvoslovie komplexných zlúčenín.
   • IV.S Celá trieda
    ·
    Písomka
    Cvičenia zo slovenského jazyka
    :
    26.10. Humanizmus a renesancia, barok
   • IV.S, oktáva zšp2
    ·
    Písomka
    Základy športovej prípravy
    :
   • kvarta
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PL4
   • kvarta
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PL4
   • kvinta
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Zb. 53/5.32 a,b,c
   • oktáva 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    zneužitie vedy a techniky - vedieť rozprávať
   • sekunda
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PZ dokončiť str.25
   • septima ap1
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    Do+make, verb patterns, predpritomne casy
   • septima ap2
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Unit 1
   • sexta
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Recenzia- písanie 18.10., opis obrázka- skúšanie, 19.10.
   • sexta sexta
    ·
    Písomka
    Biológia
    :

    Cytopl. membr., ribozómy + všetky membránové organely aj rastlinné
   • Pia19. 10.
   • I.A I.A
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    výroky
   • I.B
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    výroky
   • I.B 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Gramatika- členy
   • II.A 2. Skupina
    ·
    Veľká písomka
    Nemecký jazyk
    :
    Delfin 1 opakovanie /7. lekcia
   • II.B 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    SB p.71/4,5,6
   • II.B II.B
    ·
    domáca úloha
    Chémia
    :
    1. pripraviť sa na písomku - protolytické reakcie 19. 10. 2018
    2. stiahnuť pdf dokument o redoxných reakciách (písomka po prázdninách)
   • III.S ap2
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    e
   • IV.B Celá trieda
    ·
    Písomka
    Cvičenia zo slovenského jazyka
    :
    26.10. Humanizmus a renesancia, barok
   • IV.B, oktáva, IV.S, IV.A vkb
    ·
    Písomka
    Vybrané kapitoly z biológie
    :
    Cytológia 2: mitochondrie až inklúzie
   • IV.S IV.S
    ·
    Písomka
    Občianska náuka
    :
    Úvod do filozofie, filozofia a mýtus, filozofia a veda, filozofia a náboženstvo, základné filozofické pojmy.
   • kvarta
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PL6 - opakovanie - príklady 1,2,3
   • oktáva 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Domáca úloha z 17. okt 2018
   • oktáva 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Vocabulary Money matters
   • príma Celá trieda
    ·
    Písomka
    Dejepis
    :
    Pojmy
   • sekunda
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PZ 26/4; 7
   • sekunda Celá trieda
    ·
    Písomka
    Chémia
    :
    Termochémia, rýchlosť chem. reakcií, ovplyvňovanie rýchlosti
   • septima Celá trieda
    ·
    Písomka
    Chémia
    :
    Aldehydy,ketóny,karboxylové kyseliny, funkčné deriváty KK
   • septima Celá trieda
    ·
    Písomka
    Fyzika
    :
    Elektromagnetické vlnenie
   • sexta 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo do veľkého čistého zošita opísaný protokol k 6. prakt. cv. + plášť + ceruzu.
   • sexta 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Informatika
    :
    Priniesť zošit
   • sexta 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo do veľkého čistého zošita opísaný protokol k 6. prakt. cv. + plášť + ceruzu.
   • tercia
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PZ 31/1, 2
  • Kontakty

   • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada
  • Exkurzia na skládke
  • Exkurzia Kamenáč