• Písomky / DÚ

  • 12. - 18. november

   Trieda:
   Typ:
   • Pon12. 11.
   • I.A
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Chemická olympiáda
   • I.B
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Chemická olympiáda
   • I.B I.B
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Mini-úvaha na témy z cvičebnice (str. 35/8)
   • I.S 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Informatika
    :
    Von Neumannova koncepcia+periférne zariadenia
   • I.S Celá trieda
    ·
    Kratučký testík
    Biológia
    :
    Písomka - Vzťahy medzi organizmami, Ekosystém, Vodný ekosystém
   • II.A
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Urobte test Meióza a bunkový cyklus do pondelka 12. 11. do 20.00. Máte 2 pokusy.
   • II.A
    ·
    domáca úloha
    Chémia
    :
    Správy: vyhľadaj použitie P a jeho zlúčenín. (Ako pri N)
   • II.A 1. Skupina
    ·
    Písomka
    Anglický jazyk
    :
    Formálny list, životopis, motivačný list
   • II.A 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Anglický jazyk
    :
    Formálny list, životopis, motivačný list
   • II.A II.A
    ·
    Kratučký testík
    Chémia
    :
    Dusik,zlúčeniny dusíka. Odporúčam pozrieť úllohy v učebnici.
   • II.A II.A
    ·
    Písomka
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    22. 11. Test Lyrická poézia
   • II.B
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Urobte test Meióza a bunkový cyklus do pondelka 12. 11. do 20.00. Máte 2 pokusy.
   • II.B 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Vocabulary
   • II.B 1. skup
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo do veľkého čistého zošita opísaný protokol k 8. prakt. cv. + plášť + ceruzu + bezfarebný lak na nechty, priehťadnú lepiacu pásku.
   • II.B 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Informatika
    :
    Zopakovať vývojové diagramy. Zapísať algoritmus na výpočet objemu a povrchu pravidelného 4-bokého hranola.
    Kajdačiová - písomka Internet
   • II.B 2. skup
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo do veľkého čistého zošita opísaný protokol k 8. prakt. cv. + plášť + ceruzu + bezfarebný lak na nechty, priehťadnú lepiacu pásku.
   • II.S Celá trieda
    ·
    Písomka
    Chémia
    :
    Prvky III.A a IV.A skupiny
   • III.A az
    ·
    Ústne skúšanie
    Anglický jazyk
    :
    Food
   • III.A az
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Food - slovná zásoba, prečítať texty, vedieť rozprávať
   • III.A az
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Oral exam
   • III.B
    ·
    domáca úloha
    Chémia
    :
    Poznámky z prebratého učiva
   • IV.A, IV.B seb
    ·
    domáca úloha
    Seminár z biológie
    :
    Domáca úloha na 15.11. - opakovať - B1 Príjem a výdaj látok - str. 29, Prenos energie - str. 30, Metabolizmus rastlín - str. 60
   • IV.B anj1
    ·
    Ústne skúšanie
    Anglický jazyk
    :
    S&T
    Food
   • IV.B anj1
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Science&Technology + Food - pozrieť cieľ.požiadavky B2
   • IV.B, oktáva sec-sz
    ·
    domáca úloha
    Seminár z chémie
    :
    PL: Rýchlosť chem.reakcií. Zostávajú maturitné témy.
   • IV.B, oktáva, IV.A sef
    ·
    Písomka
    Seminár z fyziky
    :
    Vedenie prúdu v kvapalinách, plynoch a polovodičoch
   • kvarta
    ·
    domáca úloha
    Občianska náuka
    :
    Miniprojekt -úloha pre tých,ktorí doteraz nerobili prezentáciu
   • kvarta 2. Skupina
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Suhrnny test Introduction, U1
   • kvinta 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Informatika
    :
    Písomka - Von neumannova koncepcia, periférne zariadenia
   • oktáva 1. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    test SZ 2 témy
   • príma
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Oprava vedomostného testu
   • tercia 1. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Informatika
    :
    INF (Bk) - Klávesnica - test (materiál s teóriou je na Edupage)
   • tercia 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Informatika
    :
    Zopakovať si teóriu z materiálu Klávesnica.pdf na test!!!
   • tercia 2. Skupina
    ·
    Projekt
    Anglický jazyk
    :
    An Important Event
   • tercia 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Informatika
    :
    Internet, netiketa, interaktívna a neinteraktívna komunikácia
   • Uto13. 11.
   • I.A Celá trieda
    ·
    Písomka
    Dejepis
    :
    Pravek
   • I.A I.A
    ·
    Písomka
    Biológia
    :
    Mikrosvet
   • II.A 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Informatika
    :
    Algoritmus na výpočet objemu a povrchu prav. 4-bokého hranola.
   • II.B
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Urobiť test mitóza - ešte dnes 6. nov. do 22.00 Máte iba tri pokusy.do
   • II.B 1. Skupina
    ·
    Ústne skúšanie
    Anglický jazyk
    :
    Planet Earth
   • II.B 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Slovná zásoba + texty, vedieť rozprávať
   • II.S Celá trieda
    ·
    Písomka
    Chémia
    :
    Prvky III.A a IV.A skupiny
   • III.A 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo opísaný protokol.
   • III.A 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Informatika
    :
    Dokončiť cvičenie Londýn (tí, ktorí nestihli na hodine).
   • III.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo opísaný protokol.
   • III.A kaj-Bs
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    slovná zásoba + prečítať Travel
   • III.A, III.B, septima sec
    ·
    domáca úloha
    Seminár z chémie
    :
    Základné charakteristiky látok
   • III.B Celá trieda
    ·
    Kratučký testík
    Geografia
    :
    Geologický vývoj a stavba územia SR
   • III.B, III.A kaj-Še
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    naštudovať Travelling
   • III.S ap1
    ·
    Ústne skúšanie
    Anglický jazyk
    :
    Health care, Travelling
   • III.S ap2
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    test U1- preložený na 20.11.
   • III.S, III.B, septima seb-km
    ·
    Písomka
    Seminár z biológie
    :
    Výtrusné rastliny
   • IV.B anj1
    ·
    Ústne skúšanie
    Anglický jazyk
    :
    S&T
    Food
   • kvinta
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Zb 12/1.19
   • príma Celá trieda
    ·
    Písomka
    Chémia
    :
    1. a 2. kapitola
   • sekunda
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Uč 19/16,18,20a,b
   • sekunda
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Kompozícia prívetu podla vlast.výberu na stredu
   • Str14. 11.
   • I.A 2. Skupina
    ·
    Projekt
    Anglický jazyk
    :
    The Book
   • II.B 1. Skupina
    ·
    Ústne skúšanie
    Anglický jazyk
    :
    Planet Earth
   • II.B 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    cover letter - deadline 19.11.
   • III.A Celá trieda
    ·
    Kratučký testík
    Geografia
    :
    Geologický vývoj a stavba územia SR
   • III.A pro
    ·
    Písomka
    Programovanie
    :
    Programy s využitím case
   • III.A, III.B seb1-du
    ·
    domáca úloha
    Seminár z biológie
    :
    Budem skúšať od semenných rastlín, test bude o týždeň neskôr.
   • III.B 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo opísaný protokol.
   • III.B 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo opísaný protokol.
   • III.B III.B
    ·
    Projekt
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Emil Boleslav Lukáč
   • IV.A, IV.B, IV.S vkbč2
    ·
    Písomka
    Vybrané kapitoly z biológie človeka
    :
   • IV.A, oktáva, IV.B, IV.S sem-bk
    ·
    Písomka
    Seminár z matematiky
    :
    SEM (Bk) - Exponenciálna a logaritmická funkcia (PL1, PL2).
   • IV.B anj1
    ·
    Ústne skúšanie
    Anglický jazyk
    :
    Food
    Science & Technology
   • IV.B, IV.S, IV.A, oktáva seg
    ·
    Kratučký testík
    Seminár z geografie
    :
    Regióny kultúrnej krajiny
   • IV.S, oktáva seb-od
    ·
    Písomka
    Seminár z biológie
    :
   • kvarta
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PZ 20/1,2 21/4,5
   • kvarta kvarta
    ·
    Písomka
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Obohacovanie slovnej zásoby
   • oktáva oktáva
    ·
    Písomka
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Absurdná dráma
   • príma 1. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    Sl. zásoba U2 1. polovica
   • sekunda sekunda
    ·
    Písomka
    Matematika
    :
    Zlomky - celok
   • septima Celá trieda
    ·
    Písomka
    Matematika
    :
    Podobnosť trojuholníkov, Euklidove vety, konštrukcia odmocniny
   • septima ap2
    ·
    Ústne skúšanie
    Anglický jazyk
    :
    Health care, Travelling
   • sexta Celá trieda
    ·
    Kratučký testík
    Geografia
    :
    Obyvateľstvo a sídla
   • tercia tercia
    ·
    Písomka
    Matematika
    :
    Rovnobežníky-vlastnosti, obvod a obsah. Obvod a obsah trojuholníka
   • Štv15. 11.
   • I.A 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Cvičenia z informatiky
    :
    Von Neumannova koncepcia + vstupno-výstupné zariadenia
   • I.A 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Informatika
    :
    Vstupno-výstupné zariadenia+ pamäťové médiá
   • I.B
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Vypracovať PL
   • I.B I.B
    ·
    domáca úloha
    Chémia
    :
    Odporúčam:83/1, 86/2, 95-96/1-6.
   • II.A
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Test Meióza a... máte sprístupnený do dnešného večera 15. 11. , keďže tam bol zly datum.
   • II.A 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo do veľkého čistého zošita opísaný protokol k 8. prakt. cv. + plášť + ceruzu + bezfarebný lak na nechty, priehťadnú lepiacu pásku.
   • II.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo do veľkého čistého zošita opísaný protokol k 8. prakt. cv. + plášť + ceruzu + bezfarebný lak na nechty, priehťadnú lepiacu pásku.
   • II.A II.A
    ·
    Kratučký testík
    Chémia
    :
    Fosfor, zlúčeniny fosforu.
   • II.A, II.B prf
    ·
    domáca úloha
    Praktiká z fyziky
    :
    Protokol k LC06 Meranie rýchlosti
   • II.B
    ·
    domáca úloha
    Fyzika
    :
    Náhradná písomka 15. 11. 2018 Bachoríková
   • II.B 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Chémia
    :
    15. 11. 2018 Náhradné písomky - protolytické reakcie
   • II.B 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Chémia
    :
    15. 11. 2018 Náhradné písomky - protolytické reakcie
   • II.B Celá trieda
    ·
    Písomka
    Dejepis
    :
    Protireformácia a náboženské vojny, 30-ročná vojna, Nizozemská a Anglická revolúcia
   • II.B fj
    ·
    Písomka
    Francúzsky jazyk
    :
    Test lekcia 2- slovná zásoba a gramatické javy z lekcie
   • III.A az
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Slovná zásoba p.18 SB (viedieť zločiny vysvetliť po anglicky) + SB p.18/2
   • III.B ap2
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    slovná zásoba 1. č. U2 na 15.11.
   • IV.A, IV.B seb
    ·
    Písomka
    Seminár z biológie
    :
    B1 str. 9 - 29
   • IV.A, IV.S, oktáva vkbč1
    ·
    domáca úloha
    Vybrané kapitoly z biológie človeka
    :
    K
   • IV.B, oktáva sec-sz
    ·
    Ústne skúšanie
    Seminár z chémie
    :
    Maturitné témy
   • kvarta
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PZ 21/5,6 Uč.19/8,10
   • kvarta 1. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    Sl. zásoba U2 1. polovica
   • kvinta 1. Skupina
    ·
    Písomka
    Nemecký jazyk
    :
    Názvy krajín, obyvateľov a jazykov
   • oktáva 1. Skupina
    ·
    Ústne skúšanie
    Anglický jazyk
    :
    Science & Technology
    Sport
   • sekunda
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Čistopis príhovoru na piatok
   • septima Celá trieda
    ·
    Kratučký testík
    Geografia
    :
    Geologický vývoj a stavba územia SR
   • sexta sexta
    ·
    Písomka
    Biológia
    :
    Fibrilárne štruktúry bunky, porovnanie jednotlivých typov buniek, inklúzie,príjem a výdaj látok bunkou, metabolizmus, enzýmy.
   • Pia16. 11.
   • II.A
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Urobte test Rastlinné pletivá do 15. 11 do22.00. 2 pokusy.
    Ešte raz sprístupňujem test Meióza a bunkový cyklus do d13. 11. do 22.00
   • II.S Celá trieda
    ·
    Kratučký testík
    Geografia
    :
    Obyvateľstvo a sídla
   • III.B ap2
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Slovná zásoba 2. č. 23.11.
   • III.S
    ·
    domáca úloha
    Chémia
    :
    16. 11. 2018 Náhradná písomka Halogénderiváty uhľovodíkov - Klukay
   • IV.A IV.A
    ·
    Písomka
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Absurdná dráma
   • IV.A, oktáva, IV.B, IV.S sem-bk
    ·
    domáca úloha
    Seminár z matematiky
    :
    Zopakovať si goniometriu!!! (Materiály sú na Edupage)
   • IV.B, oktáva, IV.S, IV.A vkb
    ·
    domáca úloha
    Vybrané kapitoly z biológie
    :
    V novo pridelenej prezentácii Vírusy je na poslednej snímke zadanie domácej úlohy.
   • IV.S aj1
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Friendship - bývanie
   • kvarta
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Dokončiť príklady učebn. 19/11,12+20/1
   • kvinta 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Slovná zásoba - 20.11 U2 1.č.
   • oktáva 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Vocabulary Healthy living, SB p.70/6
   • oktáva 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    mass media
   • oktáva 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    skúšam každú hodinu
   • príma
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Domáca príprava na vedomostný test /22.11.2018/,tematický celok Poézia
   • sekunda
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PZ 40/1,2,3
   • sexta 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo do veľkého čistého zošita opísaný protokol k 9. prakt. cv. + plášť.
   • sexta 1. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Informatika
    :
    Fedorová, Lánik - písomka Internet (prezentácia na Edupage)
   • sexta 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo do veľkého čistého zošita opísaný protokol k 9. prakt. cv. + plášť.
   • tercia
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Priniesť rysovacie pomôcky
  • Kontakty

   • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada