• Písomky / DÚ

  • 17. - 23. september

   Trieda:
   Typ:
   • Pon17. 09.
   • I.A 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    Arbeitsbuch 7/1,2,3,4,5,6
   • I.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Vocabulary
   • I.A 2. Skupina
    ·
    Projekt
    Anglický jazyk
    :
    book
   • I.A Celá trieda
    ·
    Veľká písomka
    Matematika
    :
    Vstupný test
   • I.A I.A
    ·
    domáca úloha
    Chémia
    :
    zopakovať názvy a značky prvkov I.A - VIII.A
   • I.B 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    SB s. 7 cv .5 č
   • I.B Celá trieda
    ·
    Veľká písomka
    Matematika
    :
    Vstupný test
   • I.B I.B
    ·
    domáca úloha
    Chémia
    :
    Krátky test-anorganická CH v rozsahu testu na hodine. Písomne-tabuľka z učebnice na str.41
   • I.S 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Vypracovať SB s.7 cv.6 a 8
   • I.S Celá trieda
    ·
    Veľká písomka
    Matematika
    :
    Vstupný test
   • II.A
    ·
    domáca úloha
    Chémia
    :
    Zopakujte si kyseliny, zásady, pH.
   • II.A
    ·
    domáca úloha
    Chémia
    :
    Zopakujte si kyseliny, zásady, pH.
   • II.B 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    WB p.40
    vocabulary media
   • II.B 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo do veľkého čistého zošita opísaný protokol k 2. prakt. cv. + plášť + cibuľu + ceruzu.
   • II.B 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    slovná zásoba - životné prostredie
   • II.B 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo do veľkého čistého zošita opísaný protokol k 2. prakt. cv. + plášť + cibuľu + ceruzu.
   • II.B fj
    ·
    domáca úloha
    Francúzsky jazyk
    :
    opakovať: slovná zásoba L4, delivý člen,slovesá prendre, boire, ukayovacie zámená, stupňovanie prídavných mien
   • III.B ap2
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Progress 7- 12
   • IV.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    prídavné mená charakteru
   • IV.A, IV.B kaj-bs
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    Vocabulary Health Care
    + Health Care System in Slovakia
   • IV.S aj1
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    prídavné mená charakteru
   • kvinta kvinta
    ·
    Písomka
    Matematika
    :
    vstupný test
   • oktáva 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    WB p.40, 41
   • oktáva 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    prídavné mená charakteru
   • oktáva, IV.A, IV.B sef
    ·
    Ústne skúšanie
    Seminár z fyziky
    :
    MO 11,12,13
   • oktáva, IV.B sec-sz
    ·
    Kratučký testík
    Seminár z chémie
    :
    Zloženie atómov a iónov. Z,A,N, elementárne častice atómov.
   • sekunda 2. Skupina
    ·
    Písomka
    Anglický jazyk
    :
    Opakovanie-prítomné časy
   • septima
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Z pracovného listu listu 3 - logaritmické funkcie vyriešiť úlohu 8 - všetky logaritmické rovnice.
   • Uto18. 09.
   • II.B 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    SZ z článku, WB cvičenia
   • III.A az
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Friendship 8,50€
   • III.A, III.B kaj-Še
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    naštudovať Family a pridelené materály
   • III.B, III.S, septima seb-km
    ·
    domáca úloha
    Seminár z biológie
    :
    str. 5 (BIO č. 1)
   • III.B, III.S, septima seb-km
    ·
    domáca úloha
    Seminár z biológie
    :
    str. 5 - 8 (BIO č. 1)
   • IV.A, IV.B kaj-šn
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    Rolová hra - s.191 D - písomne, s.182 - 183 - Vocab practice - task 1,2.
   • IV.B anj2
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    prídavné mená charakteru
   • IV.B, oktáva
    ·
    domáca úloha
    Chémia
    :
    termochémia_kinet_rovnováha_poznámky_scan
   • kvarta
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Vo štvrtok písomka
   • kvinta 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    PZ s. p.4 cv. 1, 2, 3, 4
   • oktáva 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    gramatika - stupňovanie prídavných mien
   • sekunda sekunda
    ·
    Písomka
    Matematika
    :
    vstupný test
   • septima, III.S, III.B seb-km
    ·
    Kratučký testík
    Seminár z biológie
    :
    Dejiny biológie, bio vedy
   • tercia 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Prepísať vety do zošita. Zopakovať budúci čas.
   • Str19. 09.
   • I.A 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    Arbeitsbuch 8/7,8, slovná zásoba - učebnica str.8-10
   • II.B 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    FRIENDHIP 8,50€
    SB p.59
    WB p.41
   • II.B 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Friendship 8,50€
   • II.S 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniest cibulu
   • II.S 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniest cibulu
   • III.A, III.B seb1-du
    ·
    domáca úloha
    Seminár z biológie
    :
    Seminárne práce - odovzdať na A4 meno/á, trieda, názov práce, plán práce na najbližších 6 týždňov - kto čo spraví, zistí naštuduje...
   • III.B
    ·
    domáca úloha
    Dejepis
    :
    Delenie praveku
   • IV.A 1. Skupina
    ·
    Veľká písomka
    Nemecký jazyk
    :
    Test 13-16
   • IV.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    wb - 30/1,2,3, 32 - 1,2
   • IV.B anj1
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Friendship 8,50€
   • IV.B anj1
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    SB p.59 Reading
    Vocabulary
   • IV.B nj
    ·
    domáca úloha
    Nemecký jazyk
    :
    Rozpravanie o Anne Schreiber
   • IV.S aj1
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    slovná zásoba z článku
   • kvarta kvarta
    ·
    Veľká písomka
    Matematika
    :
    Vstupná písomka
   • kvarta kvarta
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Domáca úloha z 18. sep 2018
   • oktáva, IV.A, IV.B suk
    ·
    domáca úloha
    Seminár z umenia a kultúry
    :
    Domáca úloha z 15. sep 2018 praveké umenie text
   • oktáva, IV.A, IV.B, IV.S seg
    ·
    Kratučký testík
    Seminár z geografie
    :
    Pedosféra
   • oktáva, IV.A, IV.B, IV.S sem-bk
    ·
    domáca úloha
    Seminár z matematiky
    :
    PL1 Lineárna f. + PL2 celý okrem pr. 9
   • septima
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PL mocninove funkcie 2d,c
    Planinetria 1- 3.,4. stĺpec + 2- b, d, e
   • tercia Celá trieda
    ·
    Písomka
    Matematika
    :
    vstupný test
   • Štv20. 09.
   • I.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Friendship 8,50€
   • I.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Vocabulary
    Diagram
    Book
   • I.B 1. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    family vocabulary
   • I.B I.B
    ·
    Kratučký testík
    Chémia
    :
    Atóm, elementárne častice, nuklid, izotop.
   • I.S 2. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    family vocabulary
   • II.A 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo do veľkého čistého zošita opísaný protokol k 2. prakt. cv. + plášť + cibuľu + ceruzu.
   • II.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo do veľkého čistého zošita opísaný protokol k 2. prakt. cv. + plášť + cibuľu + ceruzu.
   • II.A II.A
    ·
    Kratučký testík
    Chémia
    :

    pH. Vyčíslovanie koeficientov redoxných rovníc.
   • II.A II.A
    ·
    domáca úloha
    Chémia
    :
    Pripravte sa na test v rozsahu úloh riešených na hodinách chémie
   • II.A, II.B prf
    ·
    domáca úloha
    Praktiká z fyziky
    :
    LC01 Meranie dĺžky
   • III.A az
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    SB p.7/2,4,5,6,7
   • III.A, III.B, septima sec
    ·
    domáca úloha
    Seminár z chémie
    :
    Vytlacit protokol, teoret. priprava na laborat. cvicenie, plast
   • III.A, III.S, septima seb2-du
    ·
    domáca úloha
    Seminár z biológie
    :
    Seminárne práce - odovzdať na A4 meno/á, trieda, názov práce, plán práce na najbližších 6 týždňov - kto čo spraví, zistí naštuduje...
   • III.A, III.S, septima sem-pn
    ·
    domáca úloha
    Seminár z matematiky
    :
    Kvadratický trojčlen - doplnenie na štvorec
   • IV.B, IV.A kaj-bs
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia v anglickom jazyku
    :
    Vocabulary
   • IV.B, oktáva sec-sz
    ·
    Kratučký testík
    Seminár z chémie
    :
    Atóm,elementárne častice, nuklid, izotop.
   • IV.B, oktáva sec-sz
    ·
    domáca úloha
    Seminár z chémie
    :
    Zopakujte si kvantové čísla a el.konfiguráciu.
   • IV.B, oktáva sec-sz
    ·
    domáca úloha
    Seminár z chémie
    :
    Zoznam tém SŠ z chémie k MS
   • IV.S aj1
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    človek a príroda - SZ, podtémy
   • kvarta 1. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Nemecký jazyk
    :
    Opakovanie - perfektum
   • kvarta kvarta
    ·
    domáca úloha
    Fyzika
    :
    Polovodiče
   • oktáva 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Friendship 8,50€
   • oktáva 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    KAJ
    Vocabulary Health Care
   • oktáva, IV.A, IV.B sef
    ·
    Písomka
    Seminár z fyziky
    :
    Premeny skupenstva.
   • príma etv
    ·
    domáca úloha
    Etická výchova
    :
    Ja,my,naše plány -prezentácia
   • septima, III.S, III.A, III.B sef
    ·
    Písomka
    Seminár z fyziky
    :
    Fyzikálne veličiny a ich jednotky.
   • Pia21. 09.
   • II.A Celá trieda
    ·
    Kratučký testík
    Geografia
    :
    Pedosféra
   • II.B 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Vocabulary
   • II.B 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    slovná zásoba - uhlíková stopa
   • II.B Celá trieda
    ·
    Kratučký testík
    Geografia
    :
    Pedosféra
   • II.S Celá trieda
    ·
    Kratučký testík
    Geografia
    :
    Pedosféra
   • IV.A 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    tvorba slov príponami
   • IV.A, IV.B knj
    ·
    domáca úloha
    Konverzácia v nemeckom jazyku
    :
    Die Einkaufsmoglichkeiten in meiner Stadt,Läden, Geschäfte, Sonderangebote, Preise, Zahlung, Orientierung im Einkaufszentrum
   • IV.A, IV.B, IV.S, oktáva
    ·
    domáca úloha
    Seminár z matematiky
    :
    PL1
   • IV.A, IV.B, IV.S, oktáva
    ·
    domáca úloha
    Seminár z matematiky
    :
    PL2
   • IV.A, oktáva, IV.B, IV.S sem-bk
    ·
    Písomka
    Seminár z matematiky
    :
    Lineárna a kvadratická funkcia (PL1+PL2)
   • oktáva 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    SB p.59
    WB p.41
   • sexta 1. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo do veľkého čistého zošita opísaný protokol k 3. prakt. cv. + plášť + ceruzu + žiletku
   • sexta 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Biológia
    :
    Priniesť vytlačený alebo do veľkého čistého zošita opísaný protokol k 3. prakt. cv. + plášť + ceruzu + žiletku
   • Ned23. 09.
   • II.B II.B
    ·
    domáca úloha
    Chémia
    :
    Poznámky: 1. Chemické rovnováhy
  • Kontakty

   • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
   • gymbott@szm.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada
  • Exkurzia na skládke
  • Exkurzia Kamenáč