Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Helena Kamenčíková Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Zdenka Študencová Finančná gramotnosť do škôl 10 38
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 8
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
PaedDr. Peter Toman Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Finančná gramotnosť do škôl 10
RNDr. Marta Anettová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 63
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Jarmila Bachoríková Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 66
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Ľubomíra Bučányová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
PaedDr. Daniela Burzová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Jana Duchoslavová Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 0 103
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Rozširujúce štúdium - Anglický jazyk a literatúra 60
Mgr. Eva Holešová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Martina Hrachová,Dis Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 94
Aplikácia aktivít v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase 8
Pedagogická diagnostika 6
Využitie zážitkových programov vo voľnočasových aktivitách 11
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania 10
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdalávacích zariadení 21
Mgr. Ľudmila Klementisová Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35 0
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 5
2. atestácia -60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Ľudovít Kmeťo Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 65
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Mgr. Beata Kopčanová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
RNDr. Ivona Kozániová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Gabriela Kraváriková Stratégia vyučovania a učenia sa cudzieho jazyka 15 30
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 5
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Adriana Kubáňová Finančná gramotnosť do škôl 10 90
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Líderstvo v škole 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Eva Lukovičová Finančná gramotnosť do škôl 10 63
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Jana Révesová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Mgr. Vlasta Ružová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 63
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
PhDr. Zuzana Rybová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Ing. Jana Svobodová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 53
Finančná gramotnosť do škôl 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Marta Szalóová Finančná gramotnosť do škôl 10 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ing. Jana Štefechová Finančná gramotnosť do škôl 10 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Silvia Václavová Finančná gramotnosť do škôl 10 63
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
PaedDr. Denisa Vanáková Základná obsluha počítača 8 63
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Marianna Vidová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 78
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14


© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria