Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Helena Kamenčíková Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Zdenka Študencová Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35 92
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
PaedDr. Peter Toman Finančná gramotnosť do škôl 10 123
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
RNDr. Marta Anettová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Finančná gramotnosť do škôl 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Jarmila Bachoríková Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47 120
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Ľubomíra Bučányová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
PaedDr. Daniela Burzová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Mgr. Jana Duchoslavová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 103
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 0
Rozširujúce štúdium - Anglický jazyk a literatúra 60
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Mgr. Eva Holešová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Martina Hrachová,Dis Využitie zážitkových programov vo voľnočasových aktivitách 11 94
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdalávacích zariadení 21
Aplikácia aktivít v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase 8
Pedagogická diagnostika 6
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania 10
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Mgr. Ľudmila Klementisová Finančná gramotnosť do škôl 10 55
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 5
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
2. atestácia -60
Mgr. Ľudovít Kmeťo Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 65
Základná obsluha počítača 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Mgr. Beata Kopčanová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
RNDr. Ivona Kozániová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Gabriela Kraváriková Stratégia vyučovania a učenia sa cudzieho jazyka 15 85
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 5
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Nové typy a podnety vo vyučovaní nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ 8
Finančná gramotnosť 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Adriana Kubáňová Finančná gramotnosť do škôl 10 100
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Líderstvo v škole 15
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Eva Lukovičová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
RNDr. Jarmila Panovová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 75
Tabuľkový procesor EXEL pre pokročilých 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor Word pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Grafický editor CorelDraw 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Jana Révesová Finančná gramotnosť do škôl 10 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
PhDr. Zuzana Rybová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ing. Jana Svobodová Finančná gramotnosť do škôl 10 53
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Mgr. Marta Szalóová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Jana Štefechová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Mgr. Silvia Václavová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
PaedDr. Denisa Vanáková 2. atestácia -60 3
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Mgr. Marianna Vidová Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35 78
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Mgr. Janka Žáková Metódy čítania Biblie s porozumením 12 50
Využitie tabletu na hodinách výtvarnej výchovy v základnej škole, strednej škole a základnej umeleckej škole 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15


© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria