Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Helena Kamenčíková Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Zdenka Študencová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 92
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
PaedDr. Peter Toman Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 123
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
RNDr. Marta Anettová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Jarmila Bachoríková Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47 120
Základná obsluha počítača 8
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Mgr. Ľubomíra Bučányová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
PaedDr. Daniela Burzová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Jana Duchoslavová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 103
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 0
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozširujúce štúdium - Anglický jazyk a literatúra 60
Mgr. Eva Holešová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Ľudmila Klementisová Finančná gramotnosť do škôl 10 55
Základná obsluha počítača 8
2. atestácia -60
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 5
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Ľudovít Kmeťo Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35 65
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Beata Kopčanová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
RNDr. Ivona Kozániová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 63
Finančná gramotnosť do škôl 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Gabriela Kraváriková Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 85
Finančná gramotnosť 14
Stratégia vyučovania a učenia sa cudzieho jazyka 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 5
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Nové typy a podnety vo vyučovaní nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ 8
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Adriana Kubáňová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 100
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Líderstvo v škole 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Eva Lukovičová Finančná gramotnosť do škôl 10 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Jana Révesová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 63
Finančná gramotnosť do škôl 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Vlasta Ružová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
PhDr. Zuzana Rybová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Jana Svobodová Finančná gramotnosť do škôl 10 53
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Marta Szalóová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Ing. Jana Štefechová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Silvia Václavová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
PaedDr. Denisa Vanáková Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 63
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Základná obsluha počítača 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Mgr. Marianna Vidová Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35 78
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10


© aScAgenda 2018.0.1065 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria