Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Helena Kamenčíková Finančná gramotnosť do škôl 10 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Zdenka Študencová Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35 92
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
PaedDr. Peter Toman Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 123
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
RNDr. Marta Anettová Finančná gramotnosť do škôl 10 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Jarmila Bachoríková Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 120
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Mgr. Ľubomíra Bučányová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
PaedDr. Daniela Burzová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Jana Duchoslavová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 103
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozširujúce štúdium - Anglický jazyk a literatúra 60
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Eva Holešová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Martina Hrachová,Dis Aplikácia aktivít v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase 8 94
Využitie zážitkových programov vo voľnočasových aktivitách 11
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdalávacích zariadení 21
Pedagogická diagnostika 6
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania 10
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Mgr. Ľudmila Klementisová Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7 55
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 5
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
2. atestácia -60
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Základná obsluha počítača 8
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Mgr. Ľudovít Kmeťo Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35 65
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Beata Kopčanová Finančná gramotnosť do škôl 10 63
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
RNDr. Ivona Kozániová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Gabriela Kraváriková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 85
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 5
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Nové typy a podnety vo vyučovaní nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ 8
Finančná gramotnosť 14
Stratégia vyučovania a učenia sa cudzieho jazyka 15
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Adriana Kubáňová Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10 100
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Líderstvo v škole 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Eva Lukovičová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
RNDr. Jarmila Panovová Základná obsluha počítača 8 75
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Textový editor Word pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Grafický editor CorelDraw 7
Tabuľkový procesor EXEL pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Jana Révesová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 63
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
PhDr. Zuzana Rybová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ing. Jana Svobodová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 53
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Mgr. Marta Szalóová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Ing. Jana Štefechová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Finančná gramotnosť do škôl 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Silvia Václavová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
PaedDr. Denisa Vanáková 2. atestácia -60 3
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Marianna Vidová Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35 78
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Mgr. Janka Žáková Využitie tabletu na hodinách výtvarnej výchovy v základnej škole, strednej škole a základnej umeleckej škole 8 50
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Metódy čítania Biblie s porozumením 12
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15


© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.04.2018

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria