Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Helena Kamenčíková Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Zdenka Študencová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 92
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
PaedDr. Peter Toman Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 123
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
RNDr. Marta Anettová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Jarmila Bachoríková Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 120
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Základná obsluha počítača 8
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Ľubomíra Bučányová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
PaedDr. Daniela Burzová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Jana Duchoslavová Rozširujúce štúdium - Anglický jazyk a literatúra 60 103
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Mgr. Eva Holešová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Ľudmila Klementisová Obsluha interaktívnej tabule 12 55
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
2. atestácia -60
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 5
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Ľudovít Kmeťo Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35 65
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Beata Kopčanová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 63
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
RNDr. Ivona Kozániová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Gabriela Kraváriková Stratégia vyučovania a učenia sa cudzieho jazyka 15 85
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Nové typy a podnety vo vyučovaní nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ 8
Finančná gramotnosť 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 5
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Adriana Kubáňová Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10 100
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Líderstvo v škole 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Eva Lukovičová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Mgr. Jana Révesová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Veronika Rumančíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 66
"Ako nevyhorieť?" 7
Finančná gramotnosť 14
Náboženstvo/náboženská výchova v školskom vzdelávacom programe 10
Tvorba projektov a prezenčné zručnosti v školskom vyučovaní náboženstva 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Vlasta Ružová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
PhDr. Zuzana Rybová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Ing. Jana Svobodová Finančná gramotnosť do škôl 10 53
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Marta Szalóová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 63
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Ing. Jana Štefechová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
RNDr. Vladimír Ulašin Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 43
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Silvia Václavová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
PaedDr. Denisa Vanáková Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7 53
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Mgr. Marianna Vidová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 78
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14


© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria