Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školy Športové gymnázium Jozefa Herdu, J. Bottu 31, 917 87 Trnava
Adresa školy J. Bottu 31, Trnava
Telefón033 5983811
E-mailgymbott@szm.sk
WWW stránkagymbott.edupage.org
ZriaďovateľTrnavský samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Jančovič033/59838130908677526 
ZRŠMgr. Helena Kamenčíková033/5983816  
ZRŠMgr. Zdenka Študencová033/5983816  
ZRŠPaedDr. Peter Toman033/5983815  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Adriana Kubáňová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Adriana Kubáňová 
 Mgr. Jana Révesová 
   
ostatní zamestnanciOľga Škultétyová 
   
zástupcovia rodičovRNDr. Roman Jakubec 
 Michal Machovič 
 Ing. Peter Rády 
   
zástupcovia zriaďovateľaMgr. Elena Kátlovská 
 Ing. Iveta Belányiová 
 Ing. Augustín Hambálek 
 MUDr. Silvia Hojerová 
zástupca žiakovTímea Študencová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
Jazyk a komunikácia SJLMgr. Adriana KubáňováSJL, CSJ
Jazyk a komunikácia CJMgr. Eva HolešováANJ, NEJ, FRJ, KAJ, KNJ, KFJ
Matematika a práca s informáciamiRNDr. Ivona KozániováMAT, INF, SEN, SEM, MVS, CVM,CVI
Človek a prírodaMgr. Marta SzalóováBIO, FYZ, CHE, SEB, SEF, SEC, PRF, CVC, VKB, CVB, VKBč
Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúraMgr. Silvia VáclavováOBN, DEJ, UMK, ETV, NAV, VYV, HUV, VUM, SED, SPS,GEO, SEG,SUK
Zdravie a pohybMgr. Martin BarekTŠV, ŠPP, ZŠP

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 501

Počet tried: 20

Podrobnejšie informácie: stav k 30.6.2017

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A30 
I.B30 
II.A30 
II.B29 
III.A30 
III.B32 
IV.A30 
IV.B30 
I.S29 
II.S26 
III.S27 
IV.S22 
príma18 
sekunda21 
tercia15 
kvarta10 
kvinta24 
sexta26 
septima21 
IV.IS21 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.roč 7902J 77Gym 4.ročné 7902J 00Gym 4.roč šport 7902J77
prihlásení3112155
prijatí175434
plán výkonov176050
naplnenosť100%90%68%

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVBCVDCVFCVGCVCCVICVMCSJDEJDENDSSDESESV
I.A2,031,8        2,4    
I.B1,971,9        2,33    
II.A22,071,331  1,8   1,24    
II.B2,622,521,751,78  1,56   1,79    
III.A2,432        1,43    
III.B1,781,78        1,47    
IV.A1,97              
IV.B1,83              
I.S3,282,66        2,48    
II.S2,813,04        2,46    
III.S3,222,63        2,48    
IV.S2,91              
príma21,44        1,17    
sekunda1,91,38        1,57    
tercia1,862,07        1,57    
kvarta2,42,2        1,5    
kvinta2,332,21        1,92    
sexta2,852,621,11,71      1,81    
septima2,652,65        2,15    
IV.IS2,71              

TriedaESTETVETV/NAVFRJFYZGEOHUVHUV-CNCHEINFKAJKNJKFJLISMAT
I.A    2,32,37  1,871,27    2,1
I.B   1,441,972,53  1,931,03    2,33
II.A    1,931,79  1,791    2,11
II.B   1,582,212,52  2,141,45    2,76
III.A    2,041,41  2,0711,752,67  2,61
III.B   1,651,691,47  1,7511,71,5  2,28
IV.A          1,62  2,17
IV.B   1,4      1,332,61,4 2,07
I.S    2,833  2,831    2,97
II.S    2,312,5  3,122,15    2,92
III.S    2,31,93  2,741,4843,33  3,22
IV.S   1,67       1  2,86
príma    1,441,72  1,56     1,61
sekunda    1,521,38  1,86     1,57
tercia    2,432  2,141    2,36
kvarta    1,72,3  2,31    2,7
kvinta    2,292,29  2,421,04    2,42
sexta    2,272,31  2,421,38    2,69
septima    2,151,8  2,81,4    3
IV.IS   2,5       4  2,86

TriedaMVSNAVNASNEJOBNPRFPROSEBSEDSESSEFSEGSECINF-semSEN
I.A   2,4           
I.B   2,75           
II.A   2,32 2         
II.B   2,82 2         
III.A   2,61,71 1,251,331,8  11,75  
III.B   2,081,94 11,921,9   2,5  
IV.A1,6  2,872,07 12,251,8 2,171,672,33  
IV.B1  2,31,6 11,41,4 22,672,11  
I.S   3,03           
II.S   3,27           
III.S   3,222,59 13,12,5  33,5  
IV.S2,29  32,5 1,713,111,33 32,5   
príma   1,781,11          
sekunda   1,91,24          
tercia   2,29           
kvarta   2,11,6          
kvinta   2,33           
sexta   2,54 2,25         
septima   2,752,2 12,382,63  32  
IV.IS2  3,122,29 22,672  42,33  

TriedaSEMSUKSJLSPSSPRŠPPŠPP-nTECTŠVTEVUMKVKBVKBčVUMVYV
I.A  2,67 1   1 1,27    
I.B  2,17 1   1 1    
II.A  1,76 1   1 1,11    
II.B  2,45 1,03   1 1,69    
III.A2,14 2,172,451   1 1,18    
III.B1,83 1,722,061   1,07 1,13    
IV.A2,11,831,932,331   1,07 1,12,332,17  
IV.B1,5712,231,51   1 1,031,432  
I.S  3,07 1   1 1,48    
II.S  3,19 1,12   1 2,46    
III.S3 3,15311,04    2,33    
IV.S2,9 3,36311    1,77 3,22  
príma  2 1,06   1      
sekunda  2,1 1   1      
tercia  2,5 11 1       
kvarta  2,3 11         
kvinta  2,21 1   1 1,13    
sexta  2,19 1,04   1 1,73    
septima2 2,82,511    1,35    
IV.IS3,33 3,38411    1,292,753  

TriedaZŠP
I.A 
I.B 
II.A 
II.B 
III.A 
III.B 
IV.A 
IV.B 
I.S 
II.S1,42
III.S2,31
IV.S2,6
príma 
sekunda 
tercia 
kvarta 
kvinta 
sexta1,8
septima1,71
IV.IS2,27

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A307101300000
I.B301171200000
II.A30916401000
II.B291171010100
III.A305151000000
III.B321018400000
IV.A304141200000
IV.B301213500000
I.S29072200000
II.S26022220110
III.S27171900000
IV.S22331600000
príma18512100100
sekunda21107400000
tercia1545501000
kvarta1016300000
kvinta24591000000
sexta26621800100
septima21421401000
IV.IS21161400000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A303385112,833385112,8300,00
I.B303518117,273518117,2700,00
II.A303068102,273068102,2700,00
II.B294394151,524327149,21672,31
III.A303316110,533309110,3070,23
III.B325053157,915051157,8420,06
IV.A303246108,203236107,87100,33
IV.B305214173,805210173,6740,13
I.S293454119,103454119,1000,00
II.S264762183,154717181,42451,73
III.S27251092,96247691,70341,26
IV.S223213146,053173144,23401,82
príma18110161,17110161,1700,00
sekunda21169280,57169280,5700,00
tercia1591561,0091561,0000,00
kvarta101009100,901007100,7020,20
kvinta24225393,88225393,8800,00
sexta262968114,152960113,8580,31
septima212514119,712513119,6710,05
IV.IS213142149,623139149,4830,14

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB2105(51/54)67,32%10372,36%10442242415 2,11105
Biológia 35(17/18)    144116 2,2635
Dejepis 17(7/10)    854  1,7617
Francúzsky jazykB12(0/2)    11   1,502
Francúzsky jazykB21(0/1)    1    1,001
Fyzika 16(10/6)    844  1,7516
Geografia 18(5/13)    8523 2,0018
Chémia 15(7/8)    663  1,8015
Informatika 11(10/1)    9 2  1,3611
Matematika 37(19/18)49,63%36  2266  1,5334
Nemecký jazykB19(1/8)    522  1,679
Nemecký jazykB21(1/0)    1    1,001
Občianska náuka 13(5/8)    6241 2,0013
Slovenský jazyk a literatúra 105(51/54)68,92%10367,72%10334312515 2,20105
Umenie a kultúra 6(3/3)    411  1,506
Základy športovej prípravy 31(19/12)    91453 2,0631

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranieučebný plán
I.A7902J gymnázium ŠkVP pre gymnázium so 4-ročným štúdiom platný od 1.9.2015
I.B7902J gymnázium ŠkVP pre gymnázium so 4-ročným štúdiom platný od 1.9.2015
II.A7902 5 gymnázium ŠkVP pre gymnázium so 4-ročným štúdiom platný od 1.9.2015
II.B7902J gymnázium ŠkVP pre gymnázium so 4-ročným štúdiom platný od 1.9.2015
III.A7902J gymnázium ŠkVP pre gymnázium so 4-ročným štúdiom platný od 1.9.2012
III.B7902J gymnázium ŠkVP pre gymnázium so 4-ročným štúdiom platný od 1.9.2012
IV.A7902J gymnázium ŠkVP pre gymnázium so 4-ročným štúdiom platný od 1.9.2012
IV.B7902J gymnázium ŠkVP pre gymnázium so 4-ročným štúdiom platný od 1.9.2012
I.S7902J gymnáziumšportŠkVP pre športové gymnázium so 4-ročným a 8-ročným (5.-8. ročník) štúdiom platný od 1.9.2015
II.S7902J gymnáziumšportŠkVP pre športové gymnázium so 4-ročným a 8-ročným (5.-8. ročník) štúdiom platný od 1.9.2015
III.S7902J gymnáziumšportŠkVP pre športové gymnázium so 4-ročným a 8-ročným (5.-8. ročník) štúdiom platný od 1.9.2012
IV.S7902J gymnáziumšportŠkVP pre športové gymnázium so 4-ročným a 8-ročným (5.-8. ročník) štúdiom platný od 1.9.2012
príma7902J gymnáziumšportŠkVP pre športové gymnázium s 8-ročným (1.-4. ročník) štúdiom platný od 1.9.2015
sekunda7902J gymnáziumšportŠkVP pre športové gymnázium s 8-ročným (1.-4. ročník) štúdiom platný od 1.9.2015
tercia7902J gymnáziumšportŠkVP pre športové gymnázium s 8-ročným štúdiom platný od 1.9.2011
kvarta7902J gymnáziumšportŠkVP pre športové gymnázium s 8-ročným štúdiom platný od 1.9.2011
kvinta7902J gymnáziumšportŠkVP pre športové gymnázium so 4-ročným a 8-ročným (5.-8. ročník) štúdiom platný od 1.9.2015
sexta7902 5 gymnáziumšportŠkVP pre športové gymnázium so 4-ročným a 8-ročným (5.-8. ročník) štúdiom platný od 1.9.2015
septima7902 5 gymnáziumšportŠkVP pre športové gymnázium so 4-ročným a 8-ročným (5.-8. ročník) štúdiom platný od 1.9.2012
IV.IS7902J gymnáziumšportŠkVP pre športové gymnázium so 4-ročným a 8-ročným (5.-8. ročník) štúdiom platný od 1.9.2012

Rozširujúce hodiny

Rozšírené hodiny vyplývajú z rámcového učebného plánu pre gymnáziá.Týkajú sa tried, ktoré postupujú podľa reformy školstva.

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
gymnáziumI.A, I.BCVI,CVM,2.CJ1,1,1 
gymnáziumII.A,II.Bvoliteľné predmety, 2.CJ, CVM1,2,1žiak si vyberá z ponuky 1 voliteľný predmet s 1-hodinovou dotáciou
gymnáziumIII.A, III.Bvoliteľné predmety, 2. CJ6,1žiak si vyberá z ponuky 3 voliteľné predmety s 2-hodinovou dotáciou
gymnáziumIV,A, IV.B2. CJ,CSJ,CVM1,2,1 
gymnáziumIV.A, IV.Bvoliteľné predmety12žiak pokračuje vo voliteľných predmetoch z 3 ročníka s dotáciou 3 hod. a vyberá si ešte jeden voliteľný predmet s dotáciou 3 hod
8-ročnmé gymnázium-športpríma, sekunda, tercia,kvartaŠPP disponibilné hodiny venované tréningovému procesu
gymnázium - športIII.S,septima1.CJ2 
gymnázium - športII.S, sextavoliteľné predmety1žiak si vyberá z ponuky 1 predmet s 2 hodinovou dotáciou
gymnázium - športIII.S, septimavoliteľné predmety4žiak si vyberá z ponuky 2 voliteľné predmety s 2-hodinovou dotáciou
gymnázium - športI.S, II.S, III.SŠPP disponibilné hodiny venované tréningovému procesu
gymnázium - športIV.S, IV.ISCSJ2 
gymnázium - športIV.S, IV.ISvoliteľné predmety9žiak pokračuje vo voliteľných predmetoch z 3 ročníka s dotáciou 3 hod. a vyberá si ešte jeden voliteľný predmet s dotáciou 3 hod
gymnázium - športIV.S, IV.IS1.CJ3 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Zamestnanci školy

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP5113
DPP153
ZPS20
Na dohodu10
Kvalifikovanosť100%100%

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov04343
vychovávateľov044
asistentov učiteľa000
tréneri01919
spolu06666

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
2.atestačná skúška10
adaptačné vzdelávanie10
vzdelávanie NÚCEMu - spôsobilosť na výkon predsedu školskej a predmetovej maturitnej komisie80

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

PK JAK – SJL

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Začiatkom novembra  2016 prebehlo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka.

Víťazi školského kola:   

 Nicol Zvolenská        (kvarta)                         -  kategória C        

 Terézia Gregušová     (II.B)                           - kategória B         

 Veronika A. Poláková   (IV. A)                     - kategória A        

       V obvodnom kole olympiády zo SJL – kategória C, ktorého usporiadateľom bola  ZŠ A. Kubinu,  sa Nicol Zvolenská umiestnila na 12. mieste (z 19-tich) a stala sa úspešnou riešiteľkou.  

       V krajskom  kole olympiády zo SJL, ktoré organizovala dňa 1.2. 2017 Kalokagatia CVČ  Trnava, sa Veronika A. Poláková  umiestnila na 1. mieste  v kategórii „A“ a postúpila  do celoštátneho kola. Terézia Gregušová v B-kategórii získala pekné 5. miesto.

V celoštátnom kole, ktoré sa uskutočnilo 22.-23.marca v Bratislave sa Veronika A. Poláková umiestnila na 6. mieste.

Hollého pamätník a iné recitačné súťaže

III.kategóra

Anna Otília Žemberová – 2. miesto v obvodnom kole v kategórii próza,  postup do okresného kola - 2. miesto v okresnom kole

IV. kategória

Terézia Gregušová – 2. miesto v regionálnom kole v kategórii poézia

Terézia Gregušová – 2. miesto v recitačnej súťaži „A Slovo bolo u Boha“, ktorú organizovalo Gymnázium Angely Merici

Literárne súťaže:

Ondrej Valent (kvinta)  -  2. miesto v literárnej súťaži „Keď si vymýšľam“, ktorej vyhlasovateľom bola kalokagatia CVČ Trnava

PK JAK – CJ

V rámci Európskeho dňa jazykov sa koncom septembra 2016 konala prekladateľsko-pesničková súťaž v Bratislave, na ktorej našu školu reprezentovali Lenka Bachoríková a Martin Molnár, obaja z triedy IV.B.

 

Dňa 15. 11. 2016 sa konalo školské kolo OAJ. V kategórii 2A sa na 1. mieste umiestnil David Svatý z II.A triedy  V kategórii 2B sa na 1.mieste umiestnil žiak Kristián Fried z triedy III.B. Obaja skončili v OKOAJ na 4.mieste.V kategórii 2C2 sa na 1. mieste umiestnila Veronika Andrea Poláková, žiačka IV. A triedy, ktorá vyhrala aj OKOAJ a postúpila do KKOAJ.

 

Dňa 16. 11. 2016 sa uskutočnilo školské kolo ONJ. V kategórii 2B sa na 1. mieste umiestnila Simona Crhoňová z triedy IV.B, ktorá v obvodnom kole skončila na 2.mieste. V kategórii 2A sa na 1. mieste umiestnil Matúš Lalák z triedy II.A, ktorý zvíťazil v obvodnom kole a postúpil do KK ONJ. V kategórii 1C sa na 1. mieste v OKONJ umiestnila žiačka Vanda Vargová z triedy tercia.

 

Dňa 5. 12. 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Juvenes Translatores. Zúčastnilo sa na nej 23 žiakov školy a vyskúšali si preklad z ANJ, NEJ a FRJ. K najlepším patrili: v preklade z FRJ Lujza Halačová z triedy IV.B, v preklade z ANJ  žiačky Lucia Morvayová a Veronika Andrea Poláková a v preklade z NEJ žiačka Simona Machalová z triedy III.A.

 

V KK OFJ sa v kategórii 2B na 2. mieste umiestnila Lujza Halačová zo IV.B triedy. 

V KK OAJ sa v kategórii 2C2 na 2. mieste umiestnila Veronika Andrea Poláková zo IV.A triedy. 

V KK ONJ sa v kategórii 2C umiestnil Matúš Lalák z II.A triedy na 3.mieste.

V KK ONJ sa v kategórii 1C umiestnila Vanda Vargová z triedy tercia na 5.mieste.

 

PK ČLS, ČLH, UMK

Dejepis, geografia, občianska náuka, seminár z dejepisu a spoločenskovedný seminár

 

 

názov

súťaže

kolo

termín

Meno  trieda

úspešnosť

umiestnenie

Olympiáda ľudských práv

školské kolo

7.12.

2016

Andrea Orešanská

 - IV.B

Petronela Malovcová - IV.B

 

postup do krajského kola (8. 2. 2017)

1. a 2. miesto

 

Školské kolo GO prebehlo 2. 2. 2017. Zúčastnilo sa ho 10 žiakov. 7 z nich postúpilo do krajského kola

 

názov

súťaže

kolo

termín

Meno  trieda

úspešnosť

umiestnenie

Geografická olympiáda

Kategória Z

krajské kolo

24. 3. 2017

Gregor Lesay II.B

Timea Študencová Sex

Gregor Bilčík III.A

Libor Duda III.B

Samuel Réves III.B

Úspešný riešiteľ

 

 

5.4. – 7.4.2017 v XIX. ročníku celoštátneho kola Olympiády ľudských práv získala Andrea Orešanská zo IV.B 1. miesto za úvahu písanú v anglickom jazyku na tému „Diverzita: Silná alebo slabá stránka Európy?“ Garantom bolo UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam a Allianz Kulturstiftung: Projekt „Vzdelanie pre Európu práv“.

 

Výtvarná výchova, výchova umením

 

názov

súťaže

kolo

termín

Meno  trieda

umiestnenie

„Naše vtáky“

(výtvarná súťaž)

 

Január 2017

Terézia Marešová (I.B)

Samuel Hužovič (II.A)

1. miesto

1. miesto

Ryby, plazy, žaby

(výtvarná súťaž)

Region. súťaž

Apríl 2017

Sára Dobrovodská (príma)

 Tomáš Knapík  (príma)

1. miesto

2. miesto

Trnavský fotoobjektív (fotosúťaž)

Region. súťaž

Apríl 2017

Barbora Jurčová (II.B)

Čestné uznanie

Cesty za poznaním minulosti

(literárna a výtvarná súťaž)

Celoslovenská súťaž -

 

Barbora Jurčová (II.B)

výsledky neznáme

Bohúňova paleta

XX. roč. medzin. súťaže

Jún 2017

Barbora Jurčová (II.B)

Čestné uznanie

 

Hudobná výchova, umenie a kultúra

názov

súťaže

kolo

termín

Meno  trieda

úspešnosť

umiestnenie

Superstar

okresné kolo

27. 1. 2016

Terézia Gregušová (II.B)

 

2. miesto

 

PK MPI

Matematická olympiáda – 66. ročník

kategória Z6  

Úspešní riešitelia domáceho kola: Hana Dršková

Okresné kolo – 4.4.2017 – Hana Dršková – 17. – 19. miesto

kategória Z7  

Úspešní riešitelia domáceho kola: Šurinová Ema, Vadovičová Nina, Janáčová Bronislava

Okresné kolo – 4.4.2017 ––    Šurinová Ema  - 13. – 16. miesto

Vadovičová Nina - 13. – 16. miesto

Janáčová Bronislava - 18. – 20. miesto

EXPERT geniality show

Titul TOP EXPERT získali:     Bilčík Gregor – III.A

Tanáč Michal – III.A

Morvay Martin - septima

Pytagoriáda - 38. ročník

-  okresné kolo - 15.3.2017 - Sarah Štrbková – príma – 19. miesto

                                                         Ema Šurinová  - sekunda – 14. miesto

iBOBOR  

Benjamín - 20 žiakov – 6 úspešných  riešiteľov

Kadet - 12 žiakov – 1 úspešný riešiteľ

Junior - 79 žiakov – 11 úspešných riešiteľov

Senior - 38 žiakov – 15 úspešných riešitelov

Celkové poradie

Meno, priezvisko a trieda

Počet bodov/Percentil

 

1. - 125.

Agatha Hudeková, sekunda

80,00 bodov, 100. percentil

ÚR

127. - 170.

Nina Vadovičová, sekunda

76,00 bodov, 99. percentil

ÚR

295. - 333.

Elena Ušáková, sekunda

74,67 bodov, 99. percentil

ÚR

589. - 592.

Tomáš Niedl, kvinta

58,01 bodov, 93. percentil

ÚR

245. - 269.

Libor Duda, 3. B

64,01 bodov, 94. percentil

ÚR

288. - 334.

Jakub Žák, 3. A

62,68 bodov, 93. percentil

ÚR

 

Pikomat - 33. ročník 

Je celoročný matematický korešpondenčný seminár pre žiakov nižších ročníkov osemročného gymnázia. Pozostáva zo 4 sérií za celý školský rok. Zapojili sa  3 žiačky zo sekundy.

Výsledky:  Agatha Hudeková – sekunda – 29. miesto

  Bronislava Janáčová – sekunda – 31. miesto

Ema Šurinová – sekunda – 42. miesto

 

MAKS – 23. ročník

Je celoročný matematický korešpondenčný seminár pre žiakov nižších ročníkov osemročného gymnázia, pozostáva z 8 kôl za celý školský rok .

Zapojilo sa   9  žiakov  -  3 z prímy a  6 zo sekundy. 

Umiestnenie žiakov v kraji:

Tamara Búdová, Sára Štrbková

37.

Lucia Pacalajová

25. - 26.

Allan Luka Silberhorn, Roman Geršic

33.

  

Agatha Hudeková

15. - 16.

Bronislava Janáčová

10.

Ema Šurinová

7.

Nina Vadovičová

6.

Elena Ušáková

11.

Patrik Kudla

19.

 

PK ČLP

V KK najnáročnejšej kategórie BO nás v marci reprezentovali :

Tatiana Buchlová, IV.B, 9.m-ÚR

Martin Molnár, IV.B,13.m-ÚR

Kristína Rábarová, III.A, 14.m-ÚR

Katarína Vajcíkova,IV.B, 17.m

Tereza Benkovská, IV.B, 25.m

 

Školské kolo Chemickej olympiády kategórie B sa konalo 15.marca 2017. Do riešenia úloh  CHO sa zapojilo 9 študentov, ôsmi z nich riešili školské kolo, šiesti sa stali úspešnými riešiteľmi a postúpili do krajského kola.

Krajské kolo CHO v kategórii B sa konalo 6.4.2017 na PdF TU v Trnave. Nás v tejto kategórii  reprezentovali:

Diana Gálovičová (II.B)           - 15.miesto,

Monika Chmelanová (II.B)       - 18.miesto,

Filip Faga  (II.B)                       - 19.miesto,

Tomáš Skalka (II.B)                  - 21.miesto,

Natália Obrátilová (II.B)           - 22.miesto

Miroslava Moncmanová (II.B) - 23.miesto.

 

28.apríla 2017 sa uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády kategórie C. Do riešenia  CHO sa zapojili 3 študenti-  Patrícia Benkovská,  Tomáš Niedl, Mirka Záborská, všetci sa stali úspešnými riešiteľmi a postúpili do krajského kola.

Krajské kolo CHO v kategórii C sa konalo 18.5.2017 na PdF TU v Trnave. Nás v tejto kategórii  reprezentovala len    Patrícia Benkovská  (I.B)     -  37.miesto. Tomáš Niedl a Mirka Záborská sa pre športové podujatie krajského kola nezúčastnili.

10. mája sa uskutočnilo krajské kolo fyzikálnej olympiády v kategóriách B,C a D. V kategórii C nás reprezentoval Gregor Lesay z II.A.

Všetky výsledky sú v priloženej tabuľke aj na stránke školy.

 

študent

trieda

súťaž

kategória

krajské kolo

Tatiana Buchlová

IV.B

Biologická olympiáda

A

9.miesto, ÚR 

Martin Molnár

IV.B

Biologická olympiáda

A

13.miesto, ÚR 

Kristína Rábarová

III.A

Biologická olympiáda

A

14.miesto, ÚR 

Katarína Vajcíkova

IV.B

Biologická olympiáda

A

17. miesto

Tereza Benkovská

IV.B

Biologická olympiáda

A

25. miesto

Diana Gálovičová

II.B

Chemická olympiáda

B

15. miesto

Monika Chmelanová

II.B

Chemická olympiáda

B

18. miesto

Filip        Faga

II.B

Chemická olympiáda

B

19. miesto

Tomáš Skalka

II.B

Chemická olympiáda

B

21. miesto

Natália Obrátilová

II.B

Chemická olympiáda

B

22. miesto

Miroslava Moncmanová

II.B

Chemická olympiáda

B

23. miesto

Patrícia Benkovská

I.B

Chemická olympiáda

C

37. miesto

Gregor  Lesay

II.A

Fyzikálna olympiáda

C

7. miesto

 

PK ZDP

Športové súťaže v 1. polroku

názov súťaže

kolo

termín

meno a trieda

umiestnenie

Streetball 2016 13.ročník

Obvodné kolo

September 2016

Samuel Pozdech, III.S

1.miesto

Martin Skubeň, I.S

1.miesto

Martin Drgoň, IV.B

1.miesto

Alexandra Mičányiová, III.S

1.miesto

Viktoria Václavová, III.S

1.miesto

Monika Nemčicová, III.S

1.miesto

Lubica Mičányiová III.S

2.miesto

Tamara Hlavnová, III.S

2.miesto

Školské m. kraja v cezpoľnom behu

Krajské kolo

Október 2016

Denis Bartek,ter

3.miesto

Jakub Moravčík, kva 

3.miesto

Samuel Surový, ter 

3.miesto

Veronika Mečiarová, kva

3.miesto

Školské MO v stolnom tenise ZŠ

Obvodné kolo

December 2016

Paula Nebylová, pri

3.miesto

Vanda Vargová, ter

3.miesto

Lujza Juráková, sek

3.miesto

Karolína Mráziková, pri

3.miesto

Terézia Gavalcová, sek

3.miesto

Streetball Deň Študentov

Školské kolo

November 2016

Samuel Pozdech, III.S

1.miesto

Kristián Branderský, sep

1.miesto

Matúš Skubeň, I.S

1.miesto

Monika Nemčicová, III.S

1.miesto

Viktória Václavová, III.S

1.miesto

Adam Mečiar, IV.S

1.miesto

Jakub Herceg, I.S

2.miesto

Alexandra Mičányiová, III.S

2.miesto

Ľubica Mičányiová, III.S

2.miesto

Monika Nemčicová, III.S

2.miesto

Tamara Hlavnová  , III.S

2.miesto

Deň študentstva pretláčanie rukou

Obvodné kolo

November 2016

Oliver Lackovič, II.B

3.miesto

 

VYBÍJANÁ

Dňa 21.11.2016 sa na našej škole uskutočnil Športový deň v duchu osláv dňa študentstva 17.novembra 1989.Študenti  tried  I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.B, I.S, II.S, III.S, IV.S, IV.IS, Septimy a Sexty oslavovali deň boja za demokraciu oduševnenými súbojmi vo vybíjanej v troch základných skupinách, z ktorých vzišli semifinálové súboje medzi IV.IS a II.A a medzi IV.S a IV.B. V súboji o tretie miesto medzi triedami IV.IS a IV.B bol úspešnejší kolektív IV.IS a vo finále s veľmi tesným  rozdielom zvíťazil kolektív IV.S nad II.A. Najväčším prekvapením bola trieda II.A ktorá oduševneným výkonom zaskočila aj družstvá zo športových tried.

Celkovo sa na turnaji zúčastnilo 140 študentov v 14 družstvách. Atmosféra aj napriek tomu že bola veľmi bojovná sa po celý čas niesla v priateľskom tóne, študenti sa navzájom povzbudzovali, tlieskali si, dokonca si pri dobrej hudbe stihli aj zatancovať. Nikto sa nezranil,  a preto možno považovať túto akciu ako  mimoriadne vydarenú.

 

názov súťaže

kolo

termín

meno a trieda

umiestnenie

Školské m. okresu v stolnom tenise

Obvodné kolo

November 2016

Junasová Patrícia, sexta

2.miesto

Lázárová Alexandra, IV.IS

2.miesto

Hutárová Viktória, I.A

2.miesto

Krajčovičová Soňa, I.B 

2.miesto

Školský turnaj v stolnom tenise 

Školské kolo

December 2016

Jakub Moravčík, kva

1.miesto

Ondrej Moravčík, sek

2.miesto

Matej Daniš, sek

3.miesto

Patrik Sýkora, I.B

1.miesto

Richard Kollár, I.A

2.miesto

Róbert Kollár, III.A

3.miesto

Kristína Kosmálová, IV.IS

1.miesto

Victoria Chramcová, kvi

2.miesto

Patrícia Hlinková, kvi

3.miesto

Kvalifikácia na MŠM ISF v basketbale žiačok

Celoslovenské kolo

Január 2017

Kristína Halgošová, I.S

4.miesto

 

Patrícia Hanúsková , I.S

4.miesto

 

Petra Tapušíková, I.S

4.miesto

 

Alexandra Današová, II.S

4.miesto

 

Monika Nemčicová, III.S

4.miesto

 

Kristína Žiaranová, II.S

4.miesto

 

Viktória Václavová, III.S

4.miesto

 

Tamara Hlavnová, III.S

4.miesto

 

Ľubica Mičányiová, III.S

4.miesto

 

Alexandra Mičányiová,III.S

4.miesto

 

Soňa Koleňáková, I.A

4.miesto

 

Športové súťaže v 2. polroku

názov súťaže

kolo

termín

meno a trieda

umiestnenie

 

Školské majstrovstvá Slovenska vo florbale SŠ

Celoslovenské kolo

Apríl 2017

Kristián Fried,III.B

5.miesto

 

Gregor Bilčík,III.A

5.miesto

 

Filip Haršány,I.B

5.miesto

 

Daniel Baránek,IV.S

5.miesto

 

Dávid Baránek,IV.S

5.miesto

 

Adrián Valo,III.S

5.miesto

 

Martin Drgoň,IV.B

5.miesto

 

Damián Iglovský,III.S

5.miesto

 

Matej Ševčík,III.S

5.miesto

 

Martin Grell,III.S

5.miesto

 

Marco Kormúth,III.S

5.miesto

 

Alexander Žilinský,IV.S

5.miesto

 

Kvalifikácia ISF na školské majstrovstvá sveta vo futbale

Celoslovenské kolo

Apríl 2017

Ivan Rehák,I.S

2.miesto

 

Oliver Burian,I.S

2.miesto

 

Šimon Kozák,I.S

2.miesto

 

Adam Grík,I.S

2.miesto

 

Denis Lovasz,I.S

2.miesto

 

Ivan Mesík,I.S

2.miesto

 

Marcel Marík,I.S

2.miesto

 

Gergely Tumma,II.S

2.miesto

 

Daniel Martinka,II.S

2.miesto

 

Simon Drobný,II.S

2.miesto

 

Tomáš Mihálik,II.S

2.miesto

 

Juraj Sekera,II.S

2.miesto

 

Kevin Mikuláš Dráfi,II.S

2.miesto

 

Juraj Kiss,III.S

2.miesto

 

Jakub Sviatko,III.S

2.miesto

 

Matúš Volek,III.S

2.miesto

 

Župná olympiáda Futbal

Krajské kolo

Apríl 2017

Ivan Rehák,I.S

2.miesto

 

Oliver Burian,I.S

2.miesto

 

Adam Grík,I.S

2.miesto

 

Ivan Mesík,I.S

2.miesto

 

Daniel Martinka,II.S

2.miesto

 

Simon Drobný, II.S

2.miesto

 

Samuel Benca,III.S

2.miesto

 

Kamil Jašurek,IV.S

2.miesto

 

Andrej Štrba,IV.S

2.miesto

 

Tomáš Mihálik,II.S

2.miesto

 

Jakub Sviatko, III.S

2.miesto

 

Juraj Kiss, III.S

2.miesto

 

Kevin Mikuláš Dráfi,II.S

2.miesto

 

Filip Bango,III.S

2.miesto

 

Župná olympiáda Hádzaná dievčatá 

Krajské kolo

Apríl 2017

Veronika Benkovská,IV.B

3.miesto

 

Dominika Bočková,IV.B

3.miesto

 

Daniela Junásková,sep

3.miesto

 

Kristína Kosmálová,IV.IS

3.miesto

 

Kristína Bohunická,I.B

3.miesto

 

Lenka Jurišová,I.B

3.miesto

 

Alexandra Tomíková,II.B

3.miesto

 

Kristína Žiaranová,II.S

3.miesto

 

Katarína Bačkádyová,II.B

3.miesto

 

Magdaléna Ranušová,II.B

3.miesto

 

Paulína Páleníková,II.B

3.miesto

 

Hana Kovačicová,II.B

3.miesto

 

Župná olympiáda Atletika 

Krajské kolo

Apríl 2017

Kudlová Denisa,kvi

1.miesto

Haršányová Kristína, sex

1.miesto

Žák Ivan,IV.IS

1.miesto

Branderský Kristián,sep

1.miesto

Chovanová Ema,sep

2.miesto

Takáč René,IV.IS

2.miesto

Bartoňová Vanesa,kvi

3.miesto

Lafeková Martina,kvi

3.miesto

Krist Tomáš,sex

3.miesto

Vedomostná súťaž o olympizme 

Celoslovenské kolo

Máj 2017

Michaela Čápková, III.B

5.miesto

Adam Áč,III.B

5. miesto

Kristián Fried, III.B

5. miesto

Gaudeamus Igitur Volejbal dievčatá  

Celoslovenské kolo

Máj 2017

Lenka Buchová,II.S

8.miesto

Lucia Drgoňová,II.S

8.miesto

Kristína Kováčová,sep

8.miesto

Adriana Límová,II.S

8.miesto

Helena Melušová,sep

8.miesto

Karin Rechtoríková,II.S

8.miesto

Anna Hodulová,I.B

8.miesto

Lucia Vríčanová,I.S

8.miesto

Martina Janáčová,I.S

8.miesto

Karin Indrišková,IV.A

8.miesto

Simona Škrabáková,III.A

8.miesto

 Gaudeamus Igitur Basketbal dievčatá  

Celoslovenské kolo

Máj 2017

Halgošová Kristína,I.S

7.miesto

 

Hanúsková Patrícia,I.S

7.miesto

 

Tapušíková Petra,I.S

7.miesto

 

Današová Alexandra,II.S

7.miesto

 

Nemčicová Monika,III.S

7.miesto

 

Václavová Viktória,III.S

7.miesto

 

Hlavnová Tamara,III.S

7.miesto

 

Mičányiová Ľubomíra,III.S

7.miesto

 

Mičányiová Alexandra,III.S

7.miesto

 

Koleňáková Soňa,I.A

7.miesto

 

Zaťková Terézia,I.S

7.miesto

 

Zelenayová Soňa,I.A

7.miesto

 

Gaudeamus Igitur Basketbal Chlapci   

Celoslovenské kolo

Máj 2017

Drgoň Martin,IV.B

7.miesto

 

Herceg Jakub,I.S

7.miesto

 

Machovič Ondrej, sep

7.miesto

 

Mečiar Adam,IV.IS

7.miesto

 

Skubeň Matúš,I.S

7.miesto

 

Šiška Martin,III.S

7.miesto

 

Takáč René,IV.IS

7.miesto

 

Pozdech Samuel,III.S

7.miesto

 

Gaudeamus Igitur Atletika   

Celoslovenské kolo

Máj 2017

Kudlová Denisa, kvi

1.miesto

4.miesto

 

Haršányová Kristína, sex

1.miesto

4.miesto

 

Branderský Kristián, sep 

3.miesto

 

Žák Ivan, IV.IS

6.miesto

 

Memoriál Márie Zavarskej   

Celoslovenské kolo

Máj 2017

David Kormúth, sep

3.miesto

 

Patrik Ťažký, sep

3.miesto

 

Andrej Štrba, IV.S

3.miesto

 

Jan Lošonský, IV.S

3.miesto

 

Michal Zaduban, IV.S

3.miesto

 

Kristian Vangel, IV.S

3.miesto

 

Simon Drobný, II.S

3.miesto

 

Daniel Martinka, II.S

3.miesto

 

Adam Lošonský, III.S

3.miesto

 

Juraj Kiss, III.S

3.miesto

 

Daniel Valach, III.S

3.miesto

 

Majstrovstvá kraja v atletike ZŠ   

Krajské kolo

Jún 2017

Mečiarová Veronika, kva

1.miesto

 

Bartek Denis, ter

2.miesto

 

Moravčík Jakub, kva  

2.miesto

 

Majstrovstvá Slovenska  v atletike ZŠ   

Celoslovenské kolo

Jún 2017

Mečiarová Veronika,kva

3.miesto

 

 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

PK JAK SJL

Exkurzie:

18. októbra 2016  exkurzia  Hlboké – Košariská, ktorá bola venovaná 200-tému výročiu narodenia J.Miloslava Hurbana a spojili ju s návštevou pamätnej izby M.R. Štefánika v Košariskách. Zúčastnili sa na nej žiaci prímy až kvarty.

24. apríla 2017 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili na dejepisno-literárnej exkurzii v Bratislave, ktorú sme zrealizovali  v spolupráci s PK človek a spoločnosť.

A poslednou literárnou exkurziou bola jednodňová exkurzia pre žiakov tretieho ročníka a septimy do Tajova a Jasenovej.  

Kultúrne podujatia - návštevy divadelných predstavení:

Učitelia SJL v spolupráci v PK Človek a spoločnosť  zorganizovali v septembri  pre žiakov  návštevu divadelného predstavenia v SND  Bratislava – Madame Bovary a v decembri Polnočná omša.   

Ďalej to boli predstavenia v Divadle J. Palárika v Trnave  - v novembri predstavenie Na Gut – začíname, v decembri pre žiakov prímy až kvarty Malý princ a januári Shakespearova hra – Timon Aténsky.

Opäť sme  využili aj  ponuku, ktorú nám zaslalo Teatro Moliére a žiaci prvých a štvrtých  ročníkov sa zúčastnili 7.decembra  na divadelnom prepracovaní novely Ťapákovci. 

V druhom polroku pokračovali návštevy divadelných predstavení či už v Bratislave – v SND  Skrotenie zlej ženy a Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch   a v marci sme navštívili predstavenie Jááánošííík po tristo rokoch v Radošinskom naivnom divadle v Bratislave.

V divadle  Jána Palárika v Trnave to boli hry  Letné osy  Viseli sme za nohu z kolotoča o Trnavskej skupine.

Iné aktivity:

    Učitelia slovenského jazyka a literatúry sa podieľali na príprave a organizácii Dňa otvorených dverí na ŠGJH v decembri 2016.

      Taktiež sa učitelia SJL spolupracovali  pri  príprave kultúrneho programu   Športovec roka  ŠGJH za rok 2016. Ďalej sa PK SJL podieľala na zabezpečení kultúrneho  programu (spev, tanec, recitácia) a poskytnutí moderátorov z radov našich študentov pre zriaďovateľa VÚC, ktorý zorganizoval  kultúrne podujatie pri príležitosti odmeňovania pracovníkov z oblasti školstva a zdravotníctva, teda  ku Dňu učiteľov a ku Dňu zdravotníkov.

V decembri vyšlo  ďalšie  číslo školského časopisu NOVÝ BLESK.

V druhom polroku sme z dôvodov inovácie, rýchlejšieho prístupu nových informácií a článkov o škole a žiakoch začali s on-line formou školského časopisu NOVÝ BLESK. Graficky sa na tom podieľali chlapci z triedy III.B a dnes už môžete školský časopis nájsť na stránke www.novyblesk.sk

Beseda:

Podarilo sa nám zorganizovať vďaka Literárnemu informačnému centru a pani Miroslave Vaľovej, besedu so spisovateľom a scénaristom Petrom Balkom, ktorá bola určená žiakom tretích a štvrtých ročníkov, a kde sa žiaci nedozvedeli len informácie o autorovi a jeho tvorbe, ale predstavil najmä najnovšiu antológiu slovenskej literatúry – Literatúra bodka sk

PK JAK – CJ

Exkurzie:

V dňoch 25. - 29. 10. 2016 sa uskutočnil školský tematický zájazd do Londýna. Zúčastnilo sa na nej 46 žiakov našej školy.

Dňa 30.5. 2017 sa uskutočnila exkurzia do Viedne pre žiakov II. ročníka.

Žiaci  II.S a II.B  triedy  absolvovali  exkurziu v Bratislave v rámci výučby ANJ.

Žiaci  triedy SEXTA a III.S absolvovali  v rámci výučby ANJ exkurziu v Trnave.

Iné aktivity:

V októbri sa žiaci 2.ročníka zúčastnili na divadelnom predstavení  Joe Black v ANJ v kine Hviezda.

PK ČLS,ČLH,UMK

Exkurzie

1.        9. 10. 2016 Koncentračný tábor – Osvienčim, Bžezinka“ – dejepisná  1-dňová  pre III.A a III.S.

2.        18. 10.2016 Literárno-dejepisná exkurzia Hlboké, Košariská, Bradlo  Venovaná  200-tému výročiu narodenia J. M. Hurbana - 1. dňová pre PRI, SEK, TER, KVA  

3. Apríl 2017 -  Kalokagatia - na výstava výtvarných prác žiakov Exotické vtáky a ryby, plazy, žaby – Príma

4.  20. 4. 2017 „Koncentračný tábor – Osvienčim, Bžezinka“ – dejepisná  1-dňová  pre III.B  a   Septimu

5.  24. 4. 2017 Exkurzia Bratislava - dejepisná  1-dňová  pre druhé ročníky 

6.  24. 4. 2017 SNG Bratislava – seminár z umenia a kultúry  pre štvrté ročníky

7.  30. 5. Petronell – Carnuntum – prvý + tretí ročník

8.  20. 6. 2017 Sereď koncentračný tábor – kvarta

9.  23. 6. 2017 Hrob M.S. Trnavského na miestnom cintoríne  - Sekunda   

Besedy, prednášky

18. 11. 2016 sa konala prednáška spojená s besedou premiéra SR s témou „Predsedníctvo SR v Rade EÚ “ pre 3. a 4. Ročník

Kultúrne podujatia

Zorganizovali sme návštevu  divadelného predstavenia:

·         pre študentov 3. a 4. ročníka: 13. 9. 2016 SND v Bratislave „ Madame Bovary“

·         pre študentov 1. ročníka 1. 12. 2016 SND v Bratislave „Polnočná omša“

3. 5. 2017 návšteva expozície v GJK – S. Laubner – Zrkadlenie / sexta

PK MPI

8.2.2017 sa žiaci navštevujúci SEM, SEN a PRO zúčastnili exkurzie  - Deň otvorených dverí na FMIF v Bratislave.

PK ČLP

Exkurzie:

9. 9. 2016 - sa študenti 2. ročníka CVB zúčastnili na exkurzii Trnavské rybníky.Cieľ poznávanie rastlín a živočíchov oblasti, história, ekológia a význam chráneného areálu.

22.5. sa študenti  druhého a tretieho ročníka, navštevujúci cvičenia z chémie a semináre z chémie boli pozrieť na trnavskej skládke komunálneho odpadu.

31.mája 2017 sa všetky triedy prvého ročníka zúčastnili exkurzie v bývalej botanickej záhrade MtF STU. Každý žiak si pripravil prezentáciu jedného stromu, ktorý na mieste predstavil svojim spolužiakom.

26. 6.2017 - si vo Vida science centre v Brne mohli žiaci vyskúšať ako vznikajú blesky, ako funguje plavebná komora,  očné klamy, tornáda, zemetrasenia, tsunami a iné geografické, biologické a fyzikálne javy v prírode.

Besedy, prednášky:

6.12.2016 – sa uskutočnila prednáška o fotonike pre žiakov SEF - Doc. Alžbeta Marček Chorvátová, Ph.D. DrSc.

na začiatku polroka  sa uskutočnila prednáška týkajúcu  sa trestnej činnosti v súvislosti s  držaním a požívaním omamných látok (boli u nás preventistky z policajného zboru)

16.marca 2017 zavítala k nám  MVDr. Elena Jandová, doktorka hygieny výživy. Študentom tretieho ročníka pútavo porozprávala o princípoch stravovania.

Dňa 15. júna 2017 sa naši žiaci, počas Dní zdravia, zúčastnili prednášky spojenej s besedou s pánom  Ivanom Demovičom, ktorý sa o.i. zaoberá meraním elektrosmogu a minimalizovaním jeho účinkov. Beseda bola zameraná na  zdroje elektrosmogu, spôsoby jeho merania, možné účinky a dôsledky na zdravie.

16.júna 2017, nás navštívil RNDr. Sirotiak z MtF STU a tretiakom priblížil nové kontaminanty, s ktorými sa môžeme stretnúť v bežnom živote. V prednáške sa dotkol tém, ktoré súvisia s požívaním kozmetiky, liečiv, výživových doplnkov a aj éčiek v potravinách.

Iné aktivity:

16.11.2016 – sa uskutočnil druhý ročník športovo-vedomostnej súťaže Duel Gymnázií, v ktorej sa naši študenti opäť stretli so študentmi  Gymnázia Jána Hollého. Vo vedomostnej časti, v kategórii Prírodné vedy a logika (matematika, chémia, biológia), za našu školu  zabojovali štyia žiaci druhých ročníkov. V aktuálnom 2.ročníku si putovný pohár odniesli žiaci Gymnázia Jána Hollého.

4. 11. 2016 boli dve naše družstvá na tímovej súťaži Fyzikálny náboj - seniori (chlapci z III.B) 17./38 a juniori (druháci) 38./42

Dňa 25.10.2016 bol svetový deň spiny bifidy a hydrocefalu. Pri príležitosti tohto dňa pripravili Eliška Horváthová a Terézia Gregušová z II.B prednášku o tomto hendikepe.

28.2.2017 žiaci tried II.A a II.B navštívili filmové predstavenie s ekologickou tématikou  NEBO A ĽAD v kine Hviezda.

Pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.2017) boli obnovewné tabuľky pri rastlinách v školskej záhrade. Už teraz využívame „botanickú záhradu“ vo vyučovaní a niektoré triedy ju dokonca plánujú rozšíriť o „svoje“ stromy.

 

19. apríla 2017 sa zúčastnili vyučujúce biológie, chémie a geografie na vzdelávaní v prírode v priestore Zámockého ostrova zámku Orth an der Donau v Národnom parku Donau Auen.

Dievčatá a chlapci z III.A, B a z II.B prispeli do programu Dní zdravia varením sirupov, prípravou vynikajúcich a hlavne zdravých nátierok, chlebíkov, lievancov a iných dobrôt.

Na našej škole smezorganizovali v rámci projektu Dni zdravia „kvapku krvi Športového gymnázia“

PK ZDP

V divadle Jána Palárika sa 31.01.2017 konalo kultúrne podujatie „Športovec roka,“ kde sa  vyhlasovali najlepší športovci našej školy:

Poradie ankety o Najlepšieho športovca Športového gymnázia Jozefa Herdu za rok 2016:

1. miesto: Adam Halás (plávanie)

2. miesto: Barbora Tomanová (plávanie)

3. miesto: Alexandra Hagarová (krasokorčulovanie)

 

V dňoch 11.2.2017 až 17.2.2017 sa zdarne uskutočnil lyžiarsky kurz v lyžiarskom rezorte na Táloch s počtom žiakov 61.

 

 

           

 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

V školskom roku 2016/2017 škola pokračovala v pravidelnom projekte " Športovec roka". Išlo už o 17 ročník projektu, ktoré má trvalé miesto v kalendári školy.

Ďalej škola participovala aj na ďalších projektoch so športovým zameraním ako napríklad projekt " Otvorená škola", vzhľadom na výrazné športové úspechy školy v športovej oblasti sa škola úspešne uchádzala o granty prideľované na športovú činnosť.

Učitelia našej školy sú zapojení do projektu "Digiškola" a "Digitalizácia školstva s výhľadom do roku 2020".

DNI ZDRAVIA NA TRNAVSKOM ŠPORTOVOM GYMNÁZIU

V dňoch 15. - 16.6.2017 sa Športové gymnázium Jozefa Herdu zapojilo do projektu mesta Trnava pod názvom Dni zdravia. Pre žiakov školy, ale aj pre širšiu verejnosť boli počas dvoch dní pripravené viaceré lákavé aktivity. Medzi športové a pohybové súťaže boli zaradené floorball, streetball, stolný tenis, tenis, či vybíjanú, no aj úplná novinka v podobe možnosti spotiť sa pri cvičení na trampolínkach, alebo zrelaxovať telo i myseľ cvičením Power Jogy. Okrem športových aktivít mali možnosť žiaci školy zúčastniť sa na sérii prednášok a besied. Aj tie sa stretli s veľkým záujmom a pozitívnym ohlasom. Prednostne pre športovcov prijali naše pozvanie riaditeľka Antidopingovej agentúry SR, pani Žaneta Csáderová a lekár Ľubomír Gulán, ktorí svojou prednáškou priblížili prítomným dôležitosť boja proti dopingu v športe. Ďalšia prednáška organizovaná formou besedy bola zameraná na zdroje elektrosmogu, spôsoby jeho merania, možné účinky a dôsledky na zdravie. Pán Ivan Demovič nám elektrosmog v miestnosti odmeral a ukázal ako sa mení jeho intenzita pri telefonovaní a sťahovaní dát. Spolu so študentmi potom zisťovali mieru zamorenia elektrosmogom na viacerých miestach školy. Študenti získali nielen faktické informácie ale aj nové podnety na zamyslenie. Nemenej zaujímavou bola prednáška pedagóga z Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave, pána Maroša Sirotiaka, ktorý tretiakom priblížil nové kontaminanty, s ktorými sa môžeme stretnúť v bežnom živote. V prednáške sa dotkol tém, ktoré súvisia s používaním kozmetiky, liečiv, výživových doplnkov a aj éčiek v potravinách. Žiaci školy mali možnosť vypočuť si aj prednášku pána Miloša Radványiho o vplyve stravy rastlinného pôvodu na kvalitu života človeka. K pripraveným aktivitám, ktoré mali okrem pozitívneho ohlasu aj ušľachtilú myšlienku, patrila „Kvapka Športového gymnázia". Nebojácne sa do nej prihlásilo 20 študentov školy a podporiť ich prišlo aj niekoľko pedagógov. Za necelé tri hodiny sa podarilo darovať viac ako 8 litrov krvi, ktorá poslúži na záchranu života. Všetkým zúčastneným patrí vďaka za ich odvahu (tá ihla bola naozaj hrubá), ale hlavne za krásny ľudský čin. Ako príspevok na Dni zdravia si študenti zorganizovali vo vestibule školy ochutnávku zdravých jedál, ktoré aj sami pripravili. Už dva dni pred akciou si v školskej kuchynke pripravili výluhy lipy, mäty, medovky a žihľavy. Tretiaci varili skvelé sirupy a druháci pripravovali chutné nátierky. Senzačné limonády z vlastnoručne pripravených sirupov boli pre všetkých príjemným osviežením a chlebíčky s nátierkami presvedčili všetkých, že zdravé občerstvenie môže byť aj chutné a možno ho pripraviť jednoducho, z malého množstva regionálnych, slovenských surovín. Bonusom bolo vytvorenie receptára so všetkými pripravenými pochúťkami. Informácie a zaujímavosti súvisiace so zdravím našli návštevníci školy aj na nástenkách nielen v priestoroch školy, ale aj školskej jedálne.

28 študentov z tried IV. A, IV.B, IV.S a IV.IS za zúčastnilo na slovenskom on-line testovaní štúdijných predpokladov SCIO, ktoré je zložené zo štyroch špecifických častí (verbálnej, logickej, argumentačnej a kvantitatívnej). Výsledky týchto testov požadujú mnohé vysoké školy v Českej republike a niektoré aj na Slovensku. Toto testovanie prebehlo v rámci projektu Slovenskej debatnej asociácie za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Účasť v projektoch, úspechy a ocenenia v školskom roku 2016/2017

     Športové gymnázium Jozefa Herdu sa aktívne a úspešne zapojilo do viacerých celoštátnych projektov zameraných na športovú oblasť a výchovu mládeže v duchu olympijských ideálov. Škola sa pravidelne zapája do projektu Slovenského olympijského výboru pod názvom Olympijské festivaly Slovenska, ďalej do projektu Slovenskej asociácie športu na školách pod názvom Škola roka.  V oboch projektoch patríme k najúspešnejším školám v rámci Slovenska. Okrem týchto projektov sme v januári 2017 realizovali vlastný projekt – 17. ročník ankety o Športovca školy a talent školy. Z ďalších vlastných aktivít spomenieme Duel gymnázií – športovo-vedomostná súťaž žiakov 2 trnavských gymnázií. Úspešne sme sa zapojili aj do projektu mesta Trnava pod názvom Dni zdravia, v rámci ktorých sme v júni 2017 zorganizovali sériu prednášok, darovanie krvi a viacero športových a pohybových aktivít.

 

     V rámci mesta a regiónu, ale i celého Slovenska patria naši žiaci v oblasti športu k tým najúspešnejším. Za všetky športové výsledky a úspechy žiakov školy spomenieme najvýznamnejšie:

·         víťazstvá a medailové umiestnenia na Župnej olympiáde stredoškolákov

·         víťazstvá, medailové umiestnenia a účasť športovcov na školských M-SR v atletike,  basketbale, florbale a volejbale

·         účasť džudistu Filipa Mitroviča a plavcov Niny Vadovičovej a Tomáša Niedla na Európskom olympijskom festivale mládeže v Maďarsku

·         účasť Miroslavy Záborskej a Barbory Tomanovej na plaveckých Majstrovstvách Európy juniorov v Izraeli

·         účasť Miroslavy Záborskej a Barbory Tomanovej na plaveckých Majstrovstvách sveta juniorov v USA

·         účasť krasokorčuliarky Alexandry Hagarovej na juniorských majstrovstvách sveta v Taiwane

·         účasť strelkyne Vanesy Hockovej na juniorských Majstrovstvách Európy v streľbe

·         účasť strelkyne Vanesy Hockovej na juniorských Majstrovstvách sveta v streľbe

 

Viacero našich žiakov získalo ocenenia za mimoriadne športové výsledky od:

·         predsedu Trnavského samosprávneho kraja

   TOP športovec TTSK

V kategórii - TOP desiatka  žiakov vo veku 10-15 rokov bez určenia poradia:

Agatha Hudeková – gymnastika;

František Jablčník – plávanie;

Patrik Kudla – plávanie;

Veronika Mečiarová – atletika;

 

  V kategórii TOP desiatka  dorastencov a juniorov bez určenia poradia:

  Adam Halas – plávanie;

           Barbora Tomanová – plávanie;

 

Najlepším kolektívom v kategórii dorastencov a juniorov za uplynulý rok je:

Kolektív futsalistov Športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave

 

Tréner roka

Rastislav Hlavatý – tréner Plaveckého klubu STU Trnava Trnava a Športového

       gymnázia J. Herdu

 

Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja získavajú pre tento rok:

Eduard Čordáš - tréner atletického klubu AŠK Slávia Trnava a Športového gymnázia

   J. Herdu

 

     Župné štipendium

Ocenení študenti ŠG J. Herdu za športové úspechy:

Kristína Haršányová - za mimoriadne výsledky v atletike

Timea Pavličková - za mimoriadne výsledky v tenise

Alexandra Hagarová - za mimoriadne výsledky v krasokorčuľovaní

Miroslava Magulová - za mimoriadne výsledky v krasokorčuľovaní

Tomáš Niedl - za mimoriadne výsledky v plávaní

Barbora Tomanová - za mimoriadne výsledky v plávaní

Samuel Benca - za mimoriadne výsledky vo futbale

Daniel Dubec - za mimoriadne výsledky vo futbale

Andrej Štrba - za mimoriadne výsledky vo futbale

Martin Hrivňák - za mimoriadne výsledky v bejzbale

Filip Hoffman - za mimoriadne výsledky v bejzbale

 

Ocenená žiačka za mimoriadne výsledky vo vedomostných súťažiach:

Andrea Orešanská - za úspešnú účasť na olympiáde ľudských práv v anglickom jazyku

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Tematická inšpekcia bola vykonaná v čase od 15.2.2017 do 17.3.2017.

Predmet školskej inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti - testovanie žiakov končiaceho ročníka gymnázia.

Zo záverečnej správy vyplýva, že žiaci končiaceho ročníka gymnázia dosiahli vo všetkých častiach testu - vyhľadávanie explicitných informácií, vyhľadávanie implicitných informácií a integrácia a interpretácia myšlienok - lepšie výsledky, ako bol priemer SR.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Škola je situovaná v blízkosti centra mesta. Je komunikačne ľahko dostupná.

Škola má 20 kmeňových tried.

Využíva tieto odborné učebne: odborné učebne pre vyučovanie fyziky,chémie a biológie, učebňu Infoveku , 1 učebňu výpočtovej techniky so softvérovým vybavením, jazykové učebne s knižným fondom pre cudzie jazyky. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

Učitelia každej PK majú k dispozícii vlastné kabinety, ktoré slúžia na uloženie pomôcok a pre prípravu práce učiteľa. Sú vybavené zodpovedajúcim nábytkom, výpočtovou technikou, zavedeným internetom a pomôckami pre vyučovanie jednotlivých vzdelávacích oblastí pre prípravu učiteľa . Vybavenie kabinetov je potrebné pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie.

Škola má k dispozícii študovňu a knižnicu pre žiakov a pedagógov. Interiér a exteriér školy sú upravené tak, aby spĺňali hygienické požiadavky.

Škola má telocvičňu, atletický areál, hádzanárske ihrisko, tenisový kurt. V spolupráci s partnerskými klubmi sú športové tréningy realizované v ich priestoroch a v priestoroch vysokých škôl. Ku škole patrí školský internát a novozrekoštruovaná jedáleň.

Vzhľadom na rozvoj IKT je cieľom našej školy vybaviť odborné učebne modernými technológiami - dostatočný počet počítačov pripojených na internet, zabudované dataprojektory.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie


Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení

výchovno – vzdelávacieho procesu

za rok 2016

            V roku 2016 sme dostali finančné prostriedky v sume  1.091.013,90€, ktoré boli prerozdelené medzi: 

 

-    normatívne výdavky      - prenesené kompetencie vo výške 1.065.091,- €

-    nenormatívne výdavky  - prenesené kompetencie vo výške 25.922,90 €

 

Normatívne výdavky poskytnuté vo výške 1.065.207,00 € boli použité na:

- osobné náklady           - mzdy a platy v čiastke 741.411,22 €,

                                      - odvody do poisťovní v čiastke 257.108,73 €,

- prevádzkové náklady  - na prevádzku školy a výchovno-vzdeláv. proces bolo vyčerpané

53.865,78 € a suma 12.705,27 € bola presunutá na prevádzkové náklady do roku 2017.

 

Nenormatívne výdavky poskytnuté vo výške 25.922,90 € boli použité na:

-    vzdelávacie poukazy vo výške 9.728,- €,

-    na štipendiá vo výške  877,12 €

-    mimoriadne výsledky žiakov v čiastke 2.800,00€

-    lyžiarsky výcvik vo výške 9.750,- €

-    učebnice – 627,-€

-    -projekt telocvične – 2.140,78

 

Prostriedky na vzdelávacie poukazy boli vyplatené formou odmien vo výške 5.493,50 € a odvody z odmien do poisťovní činili 1.919,97 €, na pomôcky bolo vyčlenené 2.314,53 €.

20.202,- € boli poskytnuté z  prostriedkov TTSK  a vyčerpané na energie, prevádzkové náklady, nákup materiálu,  a  učebných pomôcok.

Okrem uvedených finančných prostriedkov sme disponovali prostriedkami z príjmov spolu v čiastke 8.638,86 € z toho:

- 1.840,80,- € sme získali za prenájom nebytových priestorov, ktoré boli použité na úhradu energií, na nákup materiálu, na opravu budov, áut. a športového náradia

- 1.550,-€ z darov poskytnutých firmou JURA a mestom Trnava, ktoré boli použité v zmysle darovacích zmlúv na náklady spojené s realizáciou projektu Športová činnosť školy, Športovec ŠG roka 2016, Talent ŠG roka 2016 a na nákup športových potrieb.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Koncepčný zámer rozvoja školy:

- dodržať plán výkonov - zámer bol dodržaný

- dodržiavať ŠkVP a OVP - zámer dodržaný

- zvyšovať odbornosť učiteľov školy - možno konštatovať, že školení organizovaných MPC, ÚIPŠ a ŠPÚ sa zúčastňujú vyučujúci školy na základe vlastného záujmu aj potrieb školy, získané poznatky odovzdávajú kolegom v rámci predmetových komisií.

- zvyšovať pocit zodpovednosti študentov za úroveň vlastných vedomostí a športových výkonov

- podporovať medziľudské vzťahy, dodržiavanie ľudských práv, potláčať všetky prejavy intolerancie

- spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave v oblasti profesijnej orientácie i pri riešení individuálnych problémov - v tejto oblasti sa darí veľmi dobre.

- znižovať energetickú náročnosť - august 2017 prebehla ďalšia etapa výmeny okien

- dokončenie rekonštrukcie telocvične - august 2017

Pre ďalšie skvalitnenie vzdelávania na našej škole - pripravujeme dlhodobý zámer, ktorého súčasťou je

- zabezpečiť znižovanie energetickej náročnosti, urobiť zateplenie budovy školy, ktorá nevyhovuje kritériám tepelných strát.

- v areáli školy vybudovať novú telocvičňu, v ktorej by sa realizovala kvalitnejšia príprava našich študentov a zároveň by sa rozšírila možnosť poskytovania vhodných priestorov na zvyšovanie pohybovej aktivity mládeže v rámci voľnočasových aktivít

- zlepšiť stav IKT na škole - postupne vybaviť učebne technikou (biele tabule, dataprojektory), modernizácia zastaralej techniky

- zatraktívniť našu školu v očiach verejnosti - zmena obsahu aj vizualizácie webového sídla školy

- zrekonštruovať bežeckú dráhu vo vonkajšom športovom areáli

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Charakteristika aktuálneho stavu (SWOT analýza)

 

Hlavnou prioritou školy je poskytovanie kvalitného stredoškolského vzdelania, ktoré má všeobecný charakter a zároveň prihliada na schopnosti, nadanie , talent a záujmy žiaka. Určenie stavu, v ktorom sa škola nachádza a návrh ďalšieho smerovania vychádza z analýzy:

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

§  riadenie

§  výhodná poloha v blízkosti centra mesta, železničnej a autobusovej stanice

§   úplná kvalifikovanosť učiteľov vo všetkých predmetoch

§   kvalitná pripravenosť študentov na ďalšie štúdium, dlhodobo výborné výsledky žiakov v prijímaní na VŠ

§  možnosť profilácie žiakov pomocou širokej ponuky voliteľných predmetov

§   pozitívna atmosféra

§  dobrý vzťah učiteľ – žiak, tréner - žiak

§  dobrá spolupráca škola – rodičia

§  pozitívny vzťah k inovatívnym formám učenia

§  výborné športové výsledky

§  výborná spolupráca školy so športovými klubmi

§  vlastná telocvičňa, školská jedáleň, prednášková miestnosť (aula)

§  organizácia rozmanitých školských akcií (exkurzie, besedy, odborné prednášky, kultúrne a športové podujatia)

§  rozširujúca a prehlbujúca sa spolupráca školy s rôznymi inštitúciami

§  ochota učiteľov vzdelávať sa

§  účinný informačný systém školy

 

§  vysoká zaťaženosť učiteľov vyučovacími a mimovyučovacími povinnosťami, pribúdajúca agenda

§  nerovnomerné rozdelenie mimovyučovacích povinností medzi učiteľov

§  nedostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu plánovaných aktivít

§  nedostatočné priestory pre delené hodiny

§  u časti pracovníkov nezáujem o problémy mimo svojej náplne práce

§  nedostatočné environmentálne aktivity

§  sociálne vzťahy v zbore – nedostatok empatie v interpersonálnych vzťahoch

§  uprednostňovaním aktivizujúcich metód rastie náročnosť prípravy na vyučovací proces

§  nedostatočné vybavenie digitálnou technikou

§  slabé pokrytie školy internetom

§  vytrácajúce sa laboratórne práce a pokusy z vyučovania prírodovedných predmetov (zníženie dotácie, hodiny s celou triedou, nedostatok pomôcok)

§  nedostatočná reflexia vlastnej práce učiteľmi

§  zníženie počtu delených hodín v niektorých predmetoch

§  klesá motivácia žiakov vzdelávať sa a samostatne riešiť problémy

§ starostlivosť o talentovaných žiakov

§ prezentácia školy vzhľadom na verejnosť

§ slabší záujem uchádzačov o štúdium

§ nedostatočná ponuka krúžkov – záujmových útvarov

PRÍLEŽITOSTI

RIZIKÁ

§  možnosť študovať v zahraničí už počas SŠ

§  prispôsobenie vzdelávania moderným trendom

§  zapájanie školy do externého testovania

§  hľadanie nových mimorozpočtových zdrojov

§  možnosť zapájať sa do rôznych projektov

§  možnosť nadviazať zahraničnú spoluprácu, mobility žiakov a učiteľov

§  budovanie a propagovanie e-learningového vzdelávania na škole

§  celoštátna a medzinárodná podpora športu a športových aktivít mládeže

§  bohaté možnosti regiónu (besedy, exkurzie, prednášky, spolupráca s VŠ)

§  zlepšenie počítačovej gramotnosť pedagógov

§  informatizácia v takmer všetkých oblastiach života

§  zlá finančná situácia v odvetví školstva

§  nestále legislatívne prostredie, nekoncepčná práca v oblasti reformy školstva

§  nárast administratívnych prác pedagogických i nepedagogických zamestnancov

§  nedostatok kvalitných učebníc, pracovných listov, metodických materiálov pre nový systém vzdelávania, chýbajúca aktuálna odborná literatúra

§  pre niektoré predmety dodané učebnice nekorešpondujú úplne s ŠVP

§  finančná náročnosť nákupu a udržiavania IKT

§  pretrvávajúce nedostatočné finančné aj morálne ohodnotenie učiteľa v spoločnosti

§  pretrvávajúca vysoká zaťaženosť učiteľov mimovyučovacími povinnosťami

§  časovo náročný systém získavania kreditov

§  aktivita a tvorivosť učiteľa je brzdená vyhoretosťou

§  nepriaznivé demografické trendy

§  prehnané nároky v zadaniach olympiád

§  značný nesúlad ŠVP s cieľovými požiadavkami na MS najmä v prírodovedných predmetoch

 

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Športové gymnázium J. Herdu patrí v úspešnosti prijatia žiakov na vysokoškolské štúdium medzi najlepšie stredné školy v regióne.

Potvrdzujú to výsledky prijatia absolventov maturujúcich v šk. roku 2016/2017 na ďalšie štúdium. Dosiahnutý úspech je zúročením dobrej odbornej prípravy v škole, záujmu študentov byť úspešný.

Na výsledku sa podieľa správne rozhodnutie pre štúdium na vybranej VŠ ako aj systematická príprava na zvládnutie nárokov prijímacích skúšok.

Úlohou kariérového poradcu na našej škole je koordinovať rozhodovanie žiakov, pomáhať a viesť žiakov k zodpovednému výberu voliteľných predmetov a následne VŠ.

Činnosť výchovného a kariérového poradcu prebiehala v šk. roku 2016/2017 podľa plánu v súlade s platnou legislatívou. Počas šk. bolo študentom, učiteľom a rodičom poskytované poradenstvo v oblasti vzdelávania a kariérnej prípravy.

Na začiatku šk. roka boli zozbierané údaje od minuloročných absolventov na ktorých vysokých školách na Slovensku a v zahraničí budú študovať v akademickom roku 2016/2017.Z uvedených faktov bola vypracovaná štatistika profesijnej orientácie našich absolventov.

V januári a februári 104 študentov druhého ročníka absolvovalo testovanie pre psychologické vyšetrenie CPPPaP zamerané na profesijnú orientáciu. Následné vyhodnotenie so študentmi osobne realizovali pracovníci CPPPaP v Trnave.

Študenti všetkých maturitných ročníkov boli poučení o spôsobe a termínoch vyplňovania prihlášok na VŠ v rámci triednických hodín.

12. 10. 2016 sa 44študentov maturitných ročníkov zúčastnilo na Veľtrhu vzdelávania Akadémia 2017. Účastníci mohli konzultovať priamo so zástupcami slovenských a zahraničných vysokých škôl o možnostiach štúdia po maturite a aj zástupcami akreditovaných inštitúcií, ktoré poskytujú informácie o štúdiu, zamestnaní a brigádach v zahraničí.

Študentom maturitného ročníka boli sprostredkované informácie veľtrhoch vzdelávania zamerané na profesijnú orientáciu v Trnave a v Nitre

Študentom druhých a tretích ročníkov boli poskytované konzultácie pri voľbe voliteľných predmetov do 3. a 4. ročníka.

Aktuálne informácie: dni otvorených dverí, veľtrhy práce, informácie potrebné pre správne podanie prihlášky na VŠ (podmienky prijatia, termíny, spôsob podania prihlášky) pre akademický rok 2017/2018, prípravné kurzy, štúdium v zahraničí pre študentov druhého a tretieho ročníka, kontakt na Linku detskej dôvery boli sprostredkovávané prostredníctvom nástenky výchovného a kariérového poradcu a konkrétneho osobného poradenstva v jednotlivých triedach. Zároveň bola neustále aktualizovaná aj sekcia na internetovej stránke školy.

Celkový počet maturantov : 103, 103 úspešne zmaturovalo,

Absolventi uchádzajúci sa o VŠ : 95

Absolventi uchádzajúci sa o nadstavbové štúdium: 1 - SOŠ policajného zboru

Absolventi, ktorí neprejavili záujem o ďalšie štúdium: 6 ( 2 - profesionálny šport, 1 dobrovoľná vojenská služba, 3 - práca)

Štúdium na Slovensku

Škola: počet:

Ekonomická univerzita BA 12

Slovenská technická univerzita:

Stavebná fakulta 7

Fakulta informatiky 5

Fakulta elektrotechniky 1

Strojárska fakulta 1

Chemická fakulta 1

Materiálno-technická fakulta 4

Technická univerzita Košice (letecká fakulta) 1

Univerzita Komenského BA:

Fakulta manažmentu 4

Lekárska fakulta 1

Prírodovedecká fakulta 1

Fakulta telesnej výchovy a športu 5

City University BA (manažment) 1

Univerzita Cyrila a Metoda TT 10

Trnavská univerzita TT

Právnická fakulta 1

Pedagogická fakulta 5

Filozofická fakulta 2

Univerzita Konštantína Filozofa NR 2

Slovenská zdravotnícka univerzita PN (fyzioterapia) 2

Žilinská univerzita ZA (ekonómia) 1

Slovenská poľnohosp. univerzita NR 2

Technická univerzita vo Zvolene (drevárska fak.) 1

Paneurópska vysoká škola BA

Právnicka fakulta 1

Fakulta manažmentu 3

Štúdium v zahraničí

ČESKÁ REPUBLIKA

ČR - Praha ČVUT - strojní fakulta 1

ČR - Brno VUT

Chemická fakulta 4

Fakulta informačných technológií 1

Podnikateľská fakulta 1

ČR - Brno Masarykova univerzita:

Právnická fakulta 1

Ekonomická fakulta 1

ČR - Brno, Vysoká škola obchodní a hotelová 1

UNITED KINGDOM

Oxford Brooks University (Fakulta medzinár. vzťahov) - 1

Glasgow Scotland (science) - 1

University of Warwick (právo) - 1

The University of Liverpool (marketing, biznis) - 1

University College London (právo) -1

Birmingham (hospitality and event management) - 1

University of Worcester - 1

HOLANDSKO

University of Groningen (matematika) - 1

USA

Wichita State University (športový management) - 1

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania.

Vyučujúci spolupracujú s výchovnou poradkyňou, počas konzultačných hodín.

Poskytuje psychohygienickú starostlivosť pri predchádzaní a riešení problémov v osobnostnom, vzdelávacom, profesijnom a sociálnom vývine, spolupracuje s CPPPaP v Trnave.

Najčastejšie ide o ťažkosti v učení a problémy v správaní, osobnostné, vzťahové a adaptačné problémy, alebo o psychologickú intervenciu v krízach.

Priestorové a psychohygienické podmienky v škole vo vzťahu k počtu žiakov sú v súlade s potrebami praxe.

Škola má vypracovaný harmonogram prevádzky školskej jedálne, aby sme predišli preťaženiu jedálne a zabezpečili prijateľné prostredie a podmienky pre stravovanie žiakov.

Spolupráca školy s rodičmi je organizovaná formou 3 rodičovských združení a individuálnych konzultácií , ktoré sa konajú podľa vopred vypracovaného termínovníka.

Prepravu žiakov športových tried, ktorí absolvujú ranné tréningy na vzdialených športoviskách, zabezpečujeme školským mikrobusom, aby

vyučovanie na prvých hodinách v športových triedach nebolo rušené neskorými príchodmi.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Chemický krúžok - Sv6 Ing. Jana Svobodová
Informatika a internet - Ul4 RNDr. Vladimír Ulašin
Konzultácie z chémie - Sz6 Mgr. Marta Szalóová
Krúžok biologickej olympiády -Km9 Mgr. Ľudmila Klementisová
Krúžok francúzskeho jazyka -Ze4 Mgr. Lýdia Zelenayová
Krúžok fyziky a chémie - Kt10 Mgr. Ľudovít Kmeťo
Krúžok kultúrno- spoločenských a športových aktivít-Bs22 Mgr. Hana Brestovanská
Krúžok kultúrno-spoločenských a športových aktivít -Ba27 Mgr. Ľubomíra Bučányová
Krúžok kultúrno-spoločenských aktivít-Vi26 Mgr. Marianna Vidová
Krúžok nemeckého jazyka-Kr7 Mgr. Gabriela Kraváriková
Krúžok triedneho učiteľa -Kr24 Mgr. Gabriela Kraváriková
Matematicko-spoločenský krúžok-Bk21 Mgr. Jarmila Bachoríková
Matematický krúžok-Rž14 Mgr. Vlasta Ružová
Matematika pre maturantov 1 -Kz22 RNDr. Ivona Kozániová
Matematika pre maturantov2 -Bk16 Mgr. Jarmila Bachoríková
Spoločensko-prírodovedný krúžok-Km29 Mgr. Ľudmila Klementisová
Volejbalový krúžok7 PaedDr. Peter Toman
Žurnalistický krúžok-Ku14 Mgr. Adriana Kubáňová

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s Radou rodičov má dlhodobú tradíciu, je na výbornej úrovni, výbor Rady rodičov sa pravidelne stretáva s vedením školy, pomáha pri materiálnom zabezpečení a vybavení školy, rieši nielen požiadavky rodičov, ale aj učiteľov. Členovia výboru sú pozývaní na školské akcia a radi sa ich zúčastňujú. Riaditeľ školy pravidelne informuje členov výboru o aktivitách, plánoch, zmenách, perspektívach a úspechoch školy.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy s inými subjektmi

V školskom roku 2016/2017 aktívne spolupracovalo Športové gymnázium Jozefa Herdu s viacerými športovými organizáciami a inými subjektmi.

Intenzívne sme komunikovali s trnavskými športovými klubmi, ktorých športovci sú zároveň našimi študentmi. Komunikácia prebiehala najmä prostredníctvom Športovej rady školy, ktorá pravidelne mesačne zasadala a riešila aktuálne problémy dotýkajúce sa spoločných záujmov školy a klubov. V športovej rade mali zastúpenie predstavitelia športových klubov nasledujúcich športov: futbal, hokej, hádzaná, basketbal, atletika, plávanie, gymnastika, džudo, streľba, karate, jazdectvo, krasokorčuľovanie a tenis.

V rámci organizovania rôznych športových podujatí sme rozvíjali spoluprácu so Slovenskou asociáciou športu na školách a v neposlednom rade aj s Trnavským samosprávnym krajom - odborom školstva a telesnej kultúry, či Centrom voľného času - Kalokagatiou.

Pri výchovno-vzdelávacom procese sme spolupracovali:

- s knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave

- s občianskym združením Človek v ohrození v rámci projektu Jeden svet na školách

- s VŠ: MTF STU Trnava, FMFI UK Bratislava, FEI STU Bratislava, UCM v Trnave

- so SND v Bratislave, DAB v Nitre

- s galériou J. Koniareka

- s Ligou proti rakovine

- s Úniou slabozrakých a nevidiacich Slovenska (Biela pastelka)

- s nadáciou Milana Šimečku

- divadlo J. Palárika v Trnave

- s domom hudby M. Š Trnavského

- s nadáciou Občan a demokracia

- s CPPPaP v Trnave:

V spolupráci s CPPPaP v Trnave prebehli pracovné stretnutia preventívneho poradenstva na témy:

Drogová trestná činnosť- 2. ročník (20. september 2016)

Cievna mozgová príhoda (11. október 2016)

Spoznaj svojich spolužiakov - 1. ročník (18. október 2016)

Komunikácia a riešenie problémov - 3. ročník (4. apríl 2017)

104 študentov druhého ročníka absolvovalo testovanie - preventívne psychologické vyšetrenie CPPPaP zamerané na profesijnú orientáciu (január - február 2017). Následné vyhodnotenie so študentmi osobne realizovali pracovníci CPPPaP v Trnave.

- s mestom Trnava , Lenka Báchoríková (IV.B) a Ondrej Machovič (septima) počas šk. roka pracovali v Stredoškolskom parlamente - poradný orgán primátora mesta Trnava.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Jančovič

V Trnave 14. septembra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 18.9.2017

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria