Navigácia

Kritéria prijímania žiakov na šk.rok 2018/19 - športové triedy Výsledky talentových skúšok žiakov 9. roč. ZŠ - športové triedy Výsledky talentových skúšok žiakov 5.roč. ZŠ - športové triedy Kritéria prijímania žiakov na šk. rok 2018/19 - klasické triedy Zoznam uchádzačov, ktorí budú prijatí bez prijímacích skúšok - 7902J gymnázium Výsledné poradie uchádzačov po vykonaní prijímacích skúšok- klasické triedy

Prijímacie skúšky

Výsledky talentových skúšok žiakov 9. roč. ZŠ - športové triedy

Výsledky talentových skúšok žiakov 9.roč. - individuálne športy

26.3.2018 - 27.3.2018

Zápis prijatých uchádzačov bude dňa 24.4.2018 v čase od 9:00 do 15:00 hod.

   
ATLETIKA  
kód žiaka výsledok
350/42 prijatý
350/4 prijatý
350/23 prijatý
350/36 neprijatý pre nedostatok miesta po náhradnom termíne
350/17 neprijatý pre nedostatok miesta
350/34 neprijatý pre nedostatok miesta
350/40 neprijatý pre nedostatok miesta
350/12 neprijatý pre nedostatok miesta
350/33 neprijatý pre nesplnenie kritérií
350/22 neprijatý pre nesplnenie kritérií
350/6 neprijatý pre nesplnenie kritérií
350/41 neprišiel na talentové skúšky
   
AEROBIK  
kód žiaka výsledok
350/7 neprijatý pre nesplnenie kritérií
   
PLÁVANIE
kód žiaka výsledok
350/31 prijatý
350/11 prijatý
350/38 prijatý
350/18 neprišiel na talentové skúšky
350/43 neprišiel na talentové skúšky
   
STREĽBA  
kód žiaka výsledok
350/29 prijatý
   
DŽUDO  
kód žiaka výsledok
350/3 prijatý
350/35 neprijatý pre nedostatok miesta
350/26 neprijatý pre nesplnenie kritérií
   
JAZDECTVO
kód žiaka výsledok
350/19 prijatý
350/20 neprijatý pre nedostatok miesta
   
TENIS  
kód žiaka výsledok
350/25 prijatý
350/28 prijatý
350/16 prijatý
350/15 prijatý
350/30 neprijatý pre nedostatok miesta
350/5 neprijatý pre nedostatok miesta
350/10 neprijatý pre nedostatok miesta
350/32 neprijatý pre nesplnenie kritérií
350/8 neprijatý pre nesplnenie kritérií
350/9 neprijatý pre nesplnenie kritérií
350/13 neprijatý pre nesplnenie kritérií
350/39 neprijatý pre nesplnenie kritérií
350/24 neprijatý pre nesplnenie kritérií
350/14 neprišiel na talentové skúšky
350/1 neprišiel na talentové skúšky
   
KARATE  
kód žiaka výsledok
350/2 prijatý
   
CYKLISTIKA
kód žiaka výsledok
350/37 prijatý
350/21 neprijatý pre nedostatok miesta
350/27 neprijatý pre nesplnenie kritérií
   
Výsledky talentových skúšok žiakov 9.roč. - kolektívne športy
26.3.2018 - 28.3.2018
   
FUTBAL  
kód žiaka výsledok
550/36 prijatý
550/80 prijatý
550/62 prijatý
550/11 prijatý
550/81 prijatý
550/14 prijatý
550/31 prijatý
550/44 prijatý
550/73 prijatý
550/74 prijatý po talentových skúškach v náhradnom termíne
550/33 prijatý
550/26 prijatý
550/18 prijatý
550/61 prijatý
550/17 prijatý
550/68 neprijatý pre nedostatok miesta
550/37 neprijatý pre nedostatok miesta
550/28 neprijatý pre nedostatok miesta
550/92 neprijatý pre nedostatok miesta
550/66 neprijatý pre nedostatok miesta
550/20 neprijatý pre nedostatok miesta
550/82 neprijatý pre nedostatok miesta
550/48 neprijatý pre nedostatok miesta
550/59 neprijatý pre nedostatok miesta
550/9 neprijatý pre nedostatok miesta
550/3 neprijatý pre nedostatok miesta
550/55 neprijatý pre nedostatok miesta
550/47 neprijatý pre nedostatok miesta
550/25 neprijatý pre nedostatok miesta
550/52 neprijatý pre nedostatok miesta
550/24 neprijatý pre nedostatok miesta
550/86 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/50 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/76 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/27 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/38 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/41 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/85 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/78 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/12 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/6 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/88 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/77 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/51 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/34 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/53 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/83 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/90 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/72 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/1 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/75 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/5 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/54 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/15 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/13 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/40 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/4 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/46 neprišiel na talentové skúšky
550/10 neprišiel na talentové skúšky
550/39 neprišiel na talentové skúšky
550/43 neprišiel na talentové skúšky
   
HOKEJ  
kód žiaka výsledok
550/35 neprijatý pre nedostatok miesta
550/58 neprijatý pre nedostatok miesta
550/69 neprijatý pre nedostatok miesta
   
BASKETBAL
kód žiaka výsledok
550/21 prijatý
550/42 prijatý
550/22 prijatý
550/57 prijatý
550/29 prijatý
550/32 prijatý
550/8 prijatý
550/93 neprijatý pre nedostatok miesta
550/30 neprijatý pre nedostatok miesta
550/63 neprijatý pre nedostatok miesta
550/91 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/65 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/87 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/79 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/60 neprišiel na talentové skúšky v náhradnom termíne
   
VOLEJBAL
kód žiaka výsledok
550/45 prijatý
550/64 prijatý
550/7 prijatý
550/19 prijatý
550/84 prijatý
550/89 prijatý
550/16 prijatý
550/70 neprijatý pre nedostatok miesta
550/23 neprijatý pre nedostatok miesta
550/56 neprijatý pre nedostatok miesta
550/49 neprijatý pre nesplnenie kritérií
550/71 neprišiel na talentové skúšky
   
BEJZBAL  
kód žiaka výsledok
550/67 prijatý
550/2 prijatý
   

 

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria