• Prijímacie konanie

     • Výsledky talentových skúšok žiakov 9. roč. ZŠ - športové triedy

     • Výsledky talentových skúšok žiakov 9.roč. - individuálne športy

      26.3.2018 - 27.3.2018

      Zápis prijatých uchádzačov bude dňa 24.4.2018 v čase od 9:00 do 15:00 hod.

         
      ATLETIKA  
      kód žiaka výsledok
      350/42 prijatý
      350/4 prijatý
      350/23 prijatý
      350/36 neprijatý pre nedostatok miesta po náhradnom termíne
      350/17 neprijatý pre nedostatok miesta
      350/34 neprijatý pre nedostatok miesta
      350/40 neprijatý pre nedostatok miesta
      350/12 neprijatý pre nedostatok miesta
      350/33 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      350/22 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      350/6 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      350/41 neprišiel na talentové skúšky
         
      AEROBIK  
      kód žiaka výsledok
      350/7 neprijatý pre nesplnenie kritérií
         
      PLÁVANIE
      kód žiaka výsledok
      350/31 prijatý
      350/11 prijatý
      350/38 prijatý
      350/18 neprišiel na talentové skúšky
      350/43 neprišiel na talentové skúšky
         
      STREĽBA  
      kód žiaka výsledok
      350/29 prijatý
         
      DŽUDO  
      kód žiaka výsledok
      350/3 prijatý
      350/35 neprijatý pre nedostatok miesta
      350/26 neprijatý pre nesplnenie kritérií
         
      JAZDECTVO
      kód žiaka výsledok
      350/19 prijatý
      350/20 neprijatý pre nedostatok miesta
         
      TENIS  
      kód žiaka výsledok
      350/25 prijatý
      350/28 prijatý
      350/16 prijatý
      350/15 prijatý
      350/30 neprijatý pre nedostatok miesta
      350/5 neprijatý pre nedostatok miesta
      350/10 neprijatý pre nedostatok miesta
      350/32 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      350/8 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      350/9 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      350/13 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      350/39 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      350/24 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      350/14 neprišiel na talentové skúšky
      350/1 neprišiel na talentové skúšky
         
      KARATE  
      kód žiaka výsledok
      350/2 prijatý
         
      CYKLISTIKA
      kód žiaka výsledok
      350/37 prijatý
      350/21 neprijatý pre nedostatok miesta
      350/27 neprijatý pre nesplnenie kritérií
         
      Výsledky talentových skúšok žiakov 9.roč. - kolektívne športy
      26.3.2018 - 28.3.2018
         
      FUTBAL  
      kód žiaka výsledok
      550/36 prijatý
      550/80 prijatý
      550/62 prijatý
      550/11 prijatý
      550/81 prijatý
      550/14 prijatý
      550/31 prijatý
      550/44 prijatý
      550/73 prijatý
      550/74 prijatý po talentových skúškach v náhradnom termíne
      550/33 prijatý
      550/26 prijatý
      550/18 prijatý
      550/61 prijatý
      550/17 prijatý
      550/68 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/37 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/28 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/92 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/66 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/20 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/82 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/48 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/59 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/9 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/3 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/55 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/47 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/25 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/52 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/24 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/86 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/50 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/76 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/27 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/38 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/41 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/85 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/78 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/12 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/6 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/88 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/77 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/51 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/34 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/53 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/83 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/90 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/72 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/1 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/75 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/5 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/54 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/15 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/13 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/40 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/4 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/46 neprišiel na talentové skúšky
      550/10 neprišiel na talentové skúšky
      550/39 neprišiel na talentové skúšky
      550/43 neprišiel na talentové skúšky
         
      HOKEJ  
      kód žiaka výsledok
      550/35 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/58 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/69 neprijatý pre nedostatok miesta
         
      BASKETBAL
      kód žiaka výsledok
      550/21 prijatý
      550/42 prijatý
      550/22 prijatý
      550/57 prijatý
      550/29 prijatý
      550/32 prijatý
      550/8 prijatý
      550/93 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/30 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/63 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/91 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/65 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/87 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/79 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/60 neprišiel na talentové skúšky v náhradnom termíne
         
      VOLEJBAL
      kód žiaka výsledok
      550/45 prijatý
      550/64 prijatý
      550/7 prijatý
      550/19 prijatý
      550/84 prijatý
      550/89 prijatý
      550/16 prijatý
      550/70 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/23 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/56 neprijatý pre nedostatok miesta
      550/49 neprijatý pre nesplnenie kritérií
      550/71 neprišiel na talentové skúšky
         
      BEJZBAL  
      kód žiaka výsledok
      550/67 prijatý
      550/2 prijatý
         

       

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada