Navigácia

Kritéria prijímania žiakov na šk.rok 2018/19 - športové triedy Výsledky talentových skúšok žiakov 9. roč. ZŠ - športové triedy Výsledky talentových skúšok žiakov 5.roč. ZŠ - športové triedy Kritéria prijímania žiakov na šk. rok 2018/19 - klasické triedy Zoznam uchádzačov, ktorí budú prijatí bez prijímacích skúšok - 7902J gymnázium Výsledné poradie uchádzačov po vykonaní prijímacích skúšok- klasické triedy

Prijímacie skúšky

Výsledky talentových skúšok žiakov 5.roč. ZŠ - športové triedy

Výsledky talentových skúšok žiakov 5.roč. - individuálne športy

4.4.2018 - 5.4.2018

Zápis prijatých uchádzačov bude dňa 24.4.2018 v čase od 9:00 do 15:00 hod.

   
ATLETIKA  
kód žiaka výsledok
150/13 prijatý
150/17 prijatý
150/12 neprijatý pre nesplnenie kritérií
150/23 neprišiel na talentové skúšky
   
PLÁVANIE
kód žiaka výsledok
150/14 prijatý
150/18 prijatý
150/3 prijatý
150/24 prijatý
150/21 neprijatý pre nedostatok miesta
   
KRASOKORČUĽOVANIE
kód žiaka výsledok
150/19 prijatý
   
DŽUDO  
kód žiaka výsledok
150/1 prijatý
150/6 prijatý
150/22 prijatý
   
JAZDECTVO
kód žiaka výsledok
150/5 neprijatý pre nesplnenie kritérií
   
TENIS  
kód žiaka výsledok
150/7 prijatý
150/4 prijatý
150/9 prijatý
150/16 prijatý
150/10 prijatý
150/2 neprijatý pre nesplnenie kritérií
   
KARATE  
kód žiaka výsledok
150/8 prijatý
150/15 prijatý
150/11 prijatý
   
GOLF  
kód žiaka výsledok
150/20 prijatý
150/25 prijatý
   

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria