Navigácia

PK SJL

Oznamy a novinky


Okresnú súťaž v speve populárnej piesne vyhrala Terézia Gregušová

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Na stránke školy je publikovaný školský časopis Nový Blesk

 


Literárno-dejepisná exkurzia Dobrá voda – Modra

     Žiaci prímy, sekundy a tercie absolvovali v októbri 2017 exkurziu, ktorú pre nich pripravili profesorky slovenského jazyka. Hlavným zámerom bolo spoznať miesta kde žili, tvorili, zomreli a sú pochovaní národný buditelia Ján Hollý a Ľudovít Štúr.

     Počasie bolo príjemné a cesta do Dobrej Vody rýchlo ubehla. Expozíciou nás viedla pani lektorka, ktorej výklad bol zaujímavý a spestrený recitovaním veršov zo Svätopluka v bernolákovčine. Keďže je Ján Hollý pochovaný na tamojšom cintoríne, vyšli sme hore briežkom k jeho pomníku, zapálili sviečky, položili chryzantémy a venovali mu tichú spomienku.

     Za poznaním sme pokračovali do Modry. V miestnom múzeu nás privítala pracovníčka, ktorá nás zaujala príjemným hlasom a pútavým výkladom. Prezreli sme si expozíciu Ľudovít Štúr – od štúdia k činom. Zaujímavý bol dobový nábytok, odevy, obrazy, školské pomôcky – počítadlo, tabuľka na písanie, lavice s kalamárom.

     Presunuli sme sa do Pamätnej izby, v ktorej prežil Ľudovít Štúr posledné chvíle svojho života. V malej skromnej izbičke dotĺklo jeho srdce.

     Z námestia so súsoším Štúra, Hurbana, Hodžu a Janka Francisciho viedla naša na cintorín. Zastavili sme sa aj pri niektorých historických budovách, na ktoré je Modra bohatá.

     S mestom sme sa rozlúčili položením kvetov a zapálením sviečok na mieste posledného odpočinku Ľudovíta Štúra.

     Exkurzia nás obohatila o nové vedomosti súvisiace s odkazom pre nás, aj budúce generácie.

 

Simona Slezáková, Hana Dršková (sekunda)

FOTOGALÉRIA


Exkurzia do Tajova a do Jasenovej

        18. júna 2017  žiaci tretieho ročníka navštívili pamätné domy v Tajove a v Jasenovej. Mali možnosť zažiť genius loci priamo na miestach, kde  títo predstavitelia slovenského realizmu  vyrastali.

       Keďže sa v pamätnom dome Jozefa Gregora Tajovského nachádza aj múzeum kňaza a vynálezcu Jozefa Murgaša, okrem vedomostí z hodín slovenského jazyka a literatúry sme oprášili aj informácie a poznatky  z fyziky.

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria