• PK Matematika a informatika

     • Oznamy a akcie

     • Šk. rok 2017/2018

      Akadémia Trojstenu 2017

      Dňa 8.12.2017 sa v Bratislave na FMFI UK konala Akadémia Trostenu, v rámci ktorej sa naši študenti zúčastnili na prednáškach, na ktorých prednášajúci FMFI UK v Bratislave vedecko-populárnym a pochopiteľným spôsobom priblížili zaujímavé oblasti zo svojich vedných disciplín.

      Študenti si mohli vybrať so zaujímavých prednášok - napr.  "Bezpečnosť elektronických prístupových systémov", " Čo je to 500-ročné zemetrasenie", " Náhodnosť okolo nás" a ďalšie.

       

       

      Náboj Junior 2017

      Dňa 24.11.2017 sa na ZŠ Spartakovská konala matematicko-fyzikálna súťaž Náboj JUNIOR. Našu školu reprezentoval 4-členný tím zložený zo žiakov Tercie a Kvarty: Patrik Drdák, Júlia Beťková, Agatha Hudeková a Ema Šurinová. Náš tím sa umiestnil na 15. mieste v konkurencii 30 tímov z Trnavy a okolia.

               

      Informatická súťaž - iBobor 2017

      V dňoch 6-10.novembra 2017 sa konala súťaž iBobor, do ktorej sa zapojili žiaci všetkých ročníkov. 

             

      Šk. rok 2016/2017

      DOD FMFI UK 2017

      Študenti 3. a 4. ročníkov, ktorí navštevujú semináre z matematiky, fyziky a informatiky, sa dňa 8.2.2017 zúčastnili na Dni otvorených dverí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

      Študenti,ktorí uvažujú o štúdiu na FMFI UK, sa dozvedeli o prijímacom konaní, všeobecných podmienkach štúdia, odboroch, ubytovaní aj o uplatnení absolventov fakul.

      Každá katedra predstavila študentom prednášku zo svojho odboru formou populárno-vedeckej prezentácie.

       

      Akadémia Trojstenu 2015

      Dňa 11.12.2015 sa v Bratislave na FMFI UK konala Akadémia Trostenu, v rámci ktorej sa naši študenti zúčastnili na prednáškach, na ktorých prednášajúci FMFI UK v Bratislave populárnym a pochopiteľným spôsobom priblížili zaujímavé oblasti zo svojich vedných disciplín.

      Študenti si mohli vybrať so zaujímavých prednášok - napr.  "Škodia nám mobilné telefóny?", "Bitcoin", "CERN: čo dostala a čo ešte možno dostane fyzika a kozmológia" a ďalšie.

                         

              

  • Kontakty

   • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada
  • Exkurzia na skládke
  • Exkurzia Kamenáč