Navigácia

PK Matematika a informatika

Informatika

Zoznam členov:

Mgr. Jarmila Bachoríková

PaedDr. Denisa Vanáková

 

Vyučovanie predmetu informatika prebieha od 1. ročníka SŠ do 3. ročníka SŠ.

Počas troch rokov získajú študenti teoretické aj praktické zručnosti v oblasti:

 1. Základných teoretických vedomostí
 2. Aplikačného softvéru ( MS Word, MS Excell, MS Power Point, MS Access)
 3. Programovania ( jazyk Pascal )
 4. Spracovania projektových výstupných prác
 5. Internetu a bezpečnosti na internete

 

Študenti majú možnosť si v druhom ročníku SŠ zvoliť voliteľný predmet PROGRAMOVANIE, ktorý je prípravou na budúcu maturitnú skúšku, ako aj doplnkovým vzdelaním pre budúce štúdium informatiky na vysokej škole.

Žiaci získajú zručnosti a vedomosti z oblasti:

 1. Programovanie( jazyk Pascal, jazyk Delphi)
 2. MS Access
 3. Príprava na MS z informatiky

 

Vyučovanie prebieha v dvoch samostatných učebniach, vybavených počítačovou technikou, pripojením na internet.

   

Informatická súťaž - iBobor 2017

V dňoch 6-10.novembra 2017 sa konala súťaž iBobor, do ktorej sa zapojili žiaci všetkých ročníkov. 

       

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
  J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria