• PK Matematika a informatika

     • Informatika

     • Zoznam členov:

      Mgr. Jarmila Bachoríková

      PaedDr. Denisa Vanáková

       

      Vyučovanie predmetu informatika prebieha od 1. ročníka SŠ do 3. ročníka SŠ.

      Počas troch rokov získajú študenti teoretické aj praktické zručnosti v oblasti:

      1. Základných teoretických vedomostí
      2. Aplikačného softvéru ( MS Word, MS Excell, MS Power Point, MS Access)
      3. Programovania ( jazyk Pascal )
      4. Spracovania projektových výstupných prác
      5. Internetu a bezpečnosti na internete

       

      Študenti majú možnosť si v druhom ročníku SŠ zvoliť voliteľný predmet PROGRAMOVANIE, ktorý je prípravou na budúcu maturitnú skúšku, ako aj doplnkovým vzdelaním pre budúce štúdium informatiky na vysokej škole.

      Žiaci získajú zručnosti a vedomosti z oblasti:

      1. Programovanie( jazyk Pascal, jazyk Delphi)
      2. MS Access
      3. Príprava na MS z informatiky

       

      Vyučovanie prebieha v dvoch samostatných učebniach, vybavených počítačovou technikou, pripojením na internet.

         

       • Akadémia Trojstenu 2017

        Akadémia Trojstenu 2017

        Dňa 8.12.2017 sa v Bratislave na FMFI UK konala Akadémia Trostenu, v rámci ktorej sa naši študenti zúčastnili na prednáškach, na ktorých prednášajúci FMFI UK v Bratislave vedecko-populárnym a pochopiteľným spôsobom priblížili zaujímavé oblasti zo svojich vedných disciplín.

        Študenti si mohli vybrať so zaujímavých prednášok - napr.  "Bezpečnosť elektronických prístupových systémov", " Čo je to 500-ročné zemetrasenie", " Náhodnosť okolo nás" a ďalšie.

       • I BOBOR 2017

        Informatická súťaž - iBobor 2017

        V dňoch 6-10.novembra 2017 sa konala súťaž iBobor, do ktorej sa zapojili žiaci všetkých ročníkov. 

               

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada