• PK Matematika a informatika

     • Informatika

     • Zoznam členov:

      Mgr. Jarmila Bachoríková

      PaedDr. Denisa Vanáková

       

      Vyučovanie predmetu informatika prebieha od 1. ročníka SŠ do 3. ročníka SŠ.

      Počas troch rokov získajú študenti teoretické aj praktické zručnosti v oblasti:

      1. Základných teoretických vedomostí
      2. Aplikačného softvéru ( MS Word, MS Excell, MS Power Point, MS Access)
      3. Programovania ( jazyk Pascal )
      4. Spracovania projektových výstupných prác
      5. Internetu a bezpečnosti na internete

       

      Študenti majú možnosť si v druhom ročníku SŠ zvoliť voliteľný predmet PROGRAMOVANIE, ktorý je prípravou na budúcu maturitnú skúšku, ako aj doplnkovým vzdelaním pre budúce štúdium informatiky na vysokej škole.

      Žiaci získajú zručnosti a vedomosti z oblasti:

      1. Programovanie( jazyk Pascal, jazyk Delphi)
      2. MS Access
      3. Príprava na MS z informatiky

       

      Vyučovanie prebieha v dvoch samostatných učebniach, vybavených počítačovou technikou, pripojením na internet.

         

      Informatická súťaž - iBobor 2017

      V dňoch 6-10.novembra 2017 sa konala súťaž iBobor, do ktorej sa zapojili žiaci všetkých ročníkov. 

             

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
   • gymbott@szm.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada
  • Exkurzia na skládke
  • Exkurzia Kamenáč
  • Fotky tried 2015/2016
  • Deň otvorených dverí 2015