Navigácia

Naše úspechy BIO FYZ CHE PK Človek a príroda 2016/2017 PK Človek a príroda 2015/2016

PK Človek a príroda

BIO

 

2016 - 2017

 

Skvelé výsledky v najťažšej kategórii Biologickej olympiády

Dna, Genetika, Veda, Výskum, Gen

 V krajskom kole 51.ročníka Biologickej olympiády, ktoré sa konalo 22.3.2017 na PdF TU v Trnave, nás v najnáročnejšej kategórii A reprezentovali:

 

Tatiana Buchlová (IV.B)    -  9.miesto, úspešný riešiteľ  ( pripravila Mgr.Duchoslavová )

Martin Molnár (IV.B)         - 13.miesto, úspešný riešiteľ  ( pripravila Mgr.Duchoslavová )

Kristína Rábarová (III.A)  - 14.miesto, úspešný riešiteľ  ( pripravila Mgr.Klementisová)

Katarína Vajcíkova (IV.B) - 17.miesto  ( pripravila Mgr.Duchoslavová )

Tereza Benkovská (IV.B)  - 25.miesto  ( pripravila Mgr.Duchoslavová )

Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

 

Školské kolo 51.ročníka biologickej olympiády v kategórii A

 

     27. januára 2017 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategórie A. Do riešenia úloh  sa zapojilo 10 študentov, piati z nich sa stali úspešnými riešiteľmi a majú šancu postúpiť do krajského kola. Úlohy školského kola pripravila, vyhodnotila a celú akciu organizačne zabezpečila Mgr. Jana Duchoslavová. Výsledky si môžete pozrieť v priloženej tabuľke.

     Úspešným riešiteľom blahoželáme, držíme palce na postup do krajského kola a všetkých zúčastnených chválime za túto aktivitu!

 

poradie

študent

trieda

A

B

A + B

test

spolu

percento

 

1

Katarína Vajcíková

IV. B

10

16,5

26,5

17,5

44

62,86%

ÚR

2

Teraza Benkovská

IV. B

3,5

17

20,5

17,75

38,25

54,64%

UR

3

Kristína Rábarová

III. A

8

12,5

20,5

16,75

37,25

53,21%

UR

4

Martin Molnár

IV. B

8,5

15,5

24

12,75

36,75

52,50%

UR

5

Tatiana Buchlová

IV. B

9

13,5

22,5

13,25

35,75

51,07%

UR

6

Veronika Kotvasová

III. A

6,5

14,5

21

10,75

31,75

45,36%

 

7

Dominika Nádaská

III. A

6,5

9,5

16

12,5

28,5

40,71%

 

8

Samuel Obuch

III. A

6

10,5

16,5

10

26,5

37,86%

 

9

Saša Klačmanová

III. A

9,5

9

18,5

 

18,5

26,43%

 

10

Richard Tomly

III. A

3

7,5

10,5

 

10,5

15,00%

 

 max

 

 

15

20

35

35

70

 

 

 

 

 

Svetový deň spiny bifidy a hydrocefalu

 

      Dňa 25.10. bol svetový deň spiny bifidy a hydrocefalu. Sú to ochorenia (rázštep chrbtice a vodnatieľka mozgu), ktoré postihujú len malé percento obyvateľov Slovenska a možno práve preto sa o nich veľmi málo vie. Pri príležitosti tohto dňa sme sa my, žiačky II. B triedy, rozhodli pripraviť prednášku o tomto hendikepe, pretože s takýmito deťmi pracujeme. Sme dobrovoľníčkami Slovenskej spoločnosti pre spina bifida a hydrocefalus. Naša náplň práce spočíva v tom, že usporadúvame stretnutia týchto detí a ich rodičov a pravidelne (už 11. rok) sa aktívne zúčastňujeme na letnom tábore samostatnosti. Jeho cieľom je naučiť deti, aby boli samostatné, čo najmenej odkázané na pomoc iných. Prednášku sme sa snažili obohatiť o osobné skúsenosti a zážitky, aby sme túto tému mohli spolužiakom ľahšie priblížiť, zaujať ich a niečo v nich aj zanechať. Ani sme nečakali, že to u žiakov vyvolá taký záujem.

 

                                                                                                   Eliška Horváthová a Terézia Gregušová, II.B

 

 

 

Biologická exkurzia             

    

      Dňa 9. 9. 2016 sa žiaci II. A, II. B a sexty navštevujúci predmet cvičenia z biológie zúčastnili na exkurzii v chránenom areáli Trnavské rybníky. Tie patria medzi najlepšie preskúmané ornitologické lokality na Slovensku. Na rybníkoch bolo doteraz zistených takmer 191 druhov vtákov. Nám sa podarilo pozorovať najhojnejšie zastúpenú lysku čiernu, labuť hrbozobú s mladými sivooperenými potomkami, či v korunách stromov nápadné bielosfarbené beluše veľké. Okrem vtákov tu žijú aj iné živočíchy ako napr. hryzce, užovky, či skokany. Aj hmyz tu má svojich zástupcov (vážky, korčuliarky, komáre...). Z vegetácie Trnavských rybníkov sme identifikovali porasty pálky širokolistej, pálky úzkolistej, trste obyčajnej, či dreviny vyskytujúce sa v priľahlej riečnej nive a zvyškoch lužného lesa – topole, vŕby, jelše... Priamo na mieste sme mali možnosť porovnať spoločenstvo rybníka a spoločenstvo oblasti, o ktorú sa už človek prestal starať a už sa nenapúšťa vodou. Osviežili sme si tak pojem ekologická sukcesia J. Cestou sme si odobrali vzorky biologického materiálu (planktón z rybníka, machový porast, vzorku vody z potoka), ktoré nám poslúžia na mikroskopické pozorovanie v laboratóriu.

     Za organizáciu, ako aj kvalitnú realizáciu tejto formy zmysluplného učenia ďakujeme Mgr. Jane Duchoslavovej.

 

                                                                                                                            Mgr. Ľudmila Klementisová

Fotografie z exkurzie nájdete v sekcii FOTOALBUM

     

  

 

2015 - 2016

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA (2015 - 2016)

 

Tu si môžete pozrieť výsledky školského kola Biologickej olympiády:

Kategória B: Vysledky_BIO_kat_B_15_16_oprava(2).docx

Kategória AVysledky_BIO_kat_A_15_16.docx

 

 

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria