• PK Človek a príroda

     • 2017 / 2018

     •  

      2017 - 2018

      Členovia PK Človek a príroda v tomto školskom roku:

      1. Mgr. Leo Blažek

      2. Mgr. Jana Duchoslavová

      3. Mgr. Ľudmila Klementisová

      4. Mgr. Ľudovít Kmeťo

      5. RNDr. Ivona Kozániová

      6. Mgr. Klára Odnogová

      7. Ing. Jana Svobodová

      8. Mgr. Marta Szalóová          

      9. Mgr. Zdenka Študencová

      Školský učebný plán pre tento školský rok - hodiny biológie, fyziky, chémie a ich rozdelenie v jednotlivých ročníkoch:

      https://gymbott.edupage.org/files/4._Skolsky_ucebny_plan__2017-18.pdf  

       

      Máj

      Botanická záhrada

                   23. mája žiaci prvého ročníka s Mgr.Duchoslavovou navštívili bývalú botanickú záhradu MTF STU v Trnave. Každý žiak predstavil svojim spolužiakom jeden strom. Mali možnosť spoznať krásny kus zelene uprostred trnavských panelákov a načerpať energiu zo živých stromov.

       

      Návšteva laboratórií FPV UCM  

           17.mája sa študenti tretieho ročníka, navštevujúci seminár z chémie zúčastnili exkurzie do laboratórií viacerých katedier FPV UCM. Okrem informácií o študijných programoch a uplatnení absolventov v praxi, videli praktické úkážky na jednotlivých pracoviskách. Dozvedeli sa mnoho noviniek o využívaní biotechnológií, nukleárnych analytických metódach, analýze potravín, dekontaminácii životného prostredia a veľa ďalších. A hlavne - že pred chémiou sa už neschováme.

       

       

      Marec

      Biologická olympiáda - Krajské kolo

           21.marca sa konalo Krajské kolo 52.ročníka Biologickej olympiády v kategóriách A a B. Výsledky našich žiakov si môžete pozrieť v záložke "Naše úspechy".

        Všetkým blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

       

      Február

      Školské kolo biologickej olympiády

           Mgr.Jana Duchoslavová pripravila a vyhodnotila školské kolo BiO v kategóriách B a A.

      Výsledky v  kategórii A:

      Veronika Kotvasová, IV.A - ÚR a postup do KK
      Kristína Rábarová, IV.A - ÚR a postup do KK
      Vladimíra Kabaňová, IV.A - postup do KK
      Samuel Obuch, IV.A
      Ondrej Machovič, oktáva
      Richard Tomly, IV.A
      Dominika Nádaská, IV.A

      Výsledky v  kategórii B:

      Anna Hodulová, II. A - ÚR a postup do KK
      Tereza Marešová, II. B - ÚR a postup do KK
      Miriam Vyrvová, II. A - ÚR a postup do KK
      Katarína Slováková, I. B - ÚR a postup do KK
      Tatiana Potocká, sexta - ÚR a postup do KK
      Dominika Delinčáková, I. B - ÚR a postup do KK
      Soňa Koleňáková, II. A - ÚR a postup do KK
      Jakub Urban, I. B - ÚR a postup do KK
      Alexandra Hornáková, I. B

      Úspešným riešiteľom blahoželáme, držíme palce na postup do krajského kola!

      December

      Deň otvorených dverí

           V utorok 12.12.2017 - v čase od 14,30 do17,30 sme pripravili prezentáciu odborných laboratórií našej PK v rámci dňa otvorených dverí:
      Laboratórium chémie - Mgr. Marta Szalóová,

      Laboratórium biológie - Mgr. Jana Duchoslavová,

      Laboratórium fyziky - Mgr. Leo Blažek.

       

      Akadémia Trojstenu 2017

           8.12.2017 - žiaci SEF s Mgr. Študencovou, v spolupráci s PK Mat.Info, absolvovali zaujímavé prednášky v rámci Akadémie Trojstenu 2017 , organizované FMFI UK v BA. Program, témy a ich anotácie si pozite Tu.
      Vyberáme len niektoré:

      RNDr. Richard Ostertág, PhD – Bezpečnosť elektronických prístupových systémov
      RNDr. Róbert Kysel, PhD. – Čo je to 500-ročné zemetrasenie a ako sa určuje
      Doc. Martin Plesch, PhD. – Náhodnosť okolo nás

       

      November

      Náboj JUNIOR

           24.11.2017 – sa na ZŠ Spartakovská konala súťaž Náboj JUNIOR. Našu školu reprezentovalo 4-členné družstvo žiakov Tercie a Kvarty: Patrik Drdák, Júlia Beťková, Agatha Hudeková a Ema Šurinová. Náš tím sa umiestnil na 15. mieste v konkurencii 30 tímov z Trnavy a okolia.

              

       

      Týždeň vedy

       

           8.11.2017 sa vyše 100 študentov prírodovedných seminárov a cvičení z druhých, tretích a štvrtých ročníkov zúčastnilo, v rámci Týždňa vedy,  Workshopu o prírodných vedáchna tému: Technológie budúcnosti.  Toto zaujímavé podujatie pripravila FPV UCM V spolupráci s Medzinárodným Laserovým Centrom v Bratislave, Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch, Centrom Biovied, Centrom Biomedicínskych vied a Fyzikálnym ústavom SAV, Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV a so spoločnosťou BIONT, a.s. Témy prednášok a cvičení si môžete pozrieť tu . 

       

       

      Október

      Potrebujeme vakcíny proti vírusom?

           Vo štvrtok, 26. októbra 2017  sa študenti seminárov z biológie a chémie z tretích a štvrtých  ročníkov, septimy a oktávy s Mgr. Klementisovou a Mgr. Szalóovou,  zúčastnili exkurzie v Centre vedecko-technických informácií SR Bratislave. Vypočuli si zaujímavú prednášku o vírusoch, o potrebe očkovania proti nim, ale aj o tom, prečo sa nedajú vyrobiť univerzálne vakcíny.

           Hosťom Centra bola uznávaná vedkyňa, virologička RNDr. Tatiana Betáková, DrSc., vedecká pracovníčka Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave, ktorá sa vo svojom výskume venuje hlavne vírusu chrípky. V prednáške poslucháčom priblížila vírus chrípky, ktorý predstavuje svetovo najrozšírenejší patogén a ročne zabije asi 500 000 ľudí. Objasníla jeho životný cyklus, jeho schopnosť unikať nášmu imunitnému systému a adaptovať sa na nového hostiteľa a aj to, aké závažné ochorenia môže spôsobiť.

           Nakoľko išlo o prednášku pre širokú  verejnosť, do diskusie sa zapojili rôzne vekové kategórie. Tí mladší sa zaujímali o zloženie vakcín, o alergické reakcie, ktoré môžu vyvolávať,  o ich výhodách a nevýhodách, o to, komu vakcínu odporučiť, prečo očkovanie opakovať... Tí starší, mali skôr praktické otázky. Najväčší obdiv a aj spontánny potlesk si vyslúžil 89! ročný pán, ktorý sa zaujímal, či sa v najbližšej sezóne bude môcť bezpečne kúpať v Čuňove, aby ho pritom neohrozovali vtáčie vírusy. Tento pán si získal sympatie všetkých prítomných a po skončení diskusie sa ochotne s nami a s prednášajúcou odfotil. Fotografie z tejto vydarenej akcie nájdete vo fotoalbume.

       

          

       

      Fyzikálny náboj 2017  

           20. októbra 2017  chlapci zo IV.B - Duda, Fried, Klenovič, Réves, Trajlínek  reprezentovali v Bratislave našu školu na medzinárodnej súťaži Fyzikálny Náboj 2017 v riešení netradičných fyzikálnych úloh . Náš tím obsadil krásne 27. miesto z 55 tímov zo slovenských gymnázií ( Celoslovenské výsledky)  a 59.miesto spomedzi 118 stredoškolských  tímov v medzinárodnej súťaži (TU).

      Blahoželáme nášmu úspešnému tímu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

        

       

       

      September

      Noc výskumníkov v Starej tržnici

           29. septembra 2017 sa členovia biologického krúžku s Mgr.Duchoslavovou zúčastnili na Noci výskumníkov v Bratislave v Starej tržnici, kde boli vedecké stánky vysokých škôl a vedecko-výskumných ústavov. Mohli sme ochutnať (ale neochutnali) fritované múčne červy, pretože hmyz sa môže stať potravou budúcnosti.  Dozvedeli sme sa, že nie je med ako med, (najlepší je ten, ktorý kúpime priamo od včelára), aký význam má tukové a svalové tkanivo pre ľudské telo, ako sa rakovina bráni liečbe, prečo treba sledovať výskyt inváznych druhov v našej prírode a veľa ďalších vecí. Videli sme ako vyzerá pod mikroskopom zdravá cieva a ako cieva poškodená artériosklerózou, lebky ľudí žijúcich pred 400 rokmi na území Slovenska, vzorky plesní a paplesní, ktoré sa vyskytujú v našom prostredí a množstvo iného.

           Počúvali sme prezentáciu bývalej astronautky Dorothy M. Metcalf-Lindenburger, ktorá nám osobne porozprávala o svojej ceste k splnenému snu a čo všetko predchádzalo jej letu do vesmíru v roku 2010.  

       

                

       

      Potulky Malým Rímom

           V nedeľu, 17. 9. 2017, sa členovia biologického krúžku s Mgr.Duchoslavovou zúčastnili na prednáške v teréne Kamenného mlyna v rámci mestom Trnava organizovaných potuliek Malým Rímom. Téma bola Chránený areál Trnavské rybníky. V chladnom vzduchu, ktorý bol nádherne vyčistený po celodennom daždi, nás sprevádzal PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD. Prednáška bola spojená s praktickými ukážkami terénnej práce entomológa. Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotoalbume.

       

                     

       

       

      Metodický seminár na tému Genetika

           V stredu 13. 9. 2017 sme využili ponuku Slovenského múzea ochrany a prírody a jaskyniarstva v spolupráci s Dekanátom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zúčastnili sa na Metodickom seminári pre učiteľov biológie na tému GENETIKA. Na seminári bol prezentovaný animovaný film využiteľný vo výučbe predmetu pri vysvetľovaní základných genetických pojmov. Jednotlivé kapitoly materiálu boli následne  podrobené analýze. Touto cestou ďakujeme autorke doc. RNDr. Danke Šubovej, CSc., ktorá uvedený seminár viedla a Mgr.Ľudke Klementisovej, ktorá tieto poznatky spolu s novými materiálmi priniesla pre našich študentov.

       

        

       

      Exkurzia Trnavské rybníky

           V piatok, 8. septembra 2017, sme sa my, študenti druhého ročníka, ktorí navštevujeme voliteľný predmet cvičenia z biológie zúčastnili na poznávacej exkurzii v Chránenom areáli Trnavské rybníky. Naša študijná skupina spoznala inú časť Trnavy. Exkurzia bola nielen náučná ale aj prospešná pre prírodu. Okrem plnenia zadaných úloh sme zbierali vedomosti aj odpadky. Mali sme možnosť zblízka pozorovať vtáctvo. Aj keď nám plnenie úloh komplikoval bodavo cicavý hmyz, výpravu sme úspešne zvládli. Domov sme prišli s novými vedomosťami aj suvenírmi od hmyzu :) Exkurziu pripravili Mgr.Duchoslavová (vedúca akcie) a RNDr.Kozániová. Fotografie z exkurzie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

                          

       

  • Kontakty

   • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada
  • Exkurzia na skládke
  • Exkurzia Kamenáč