Navigácia

PK Človek a spoločnosť

2016/2017

 

PREDMETOVÁ KOMISIA ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 2016/2017:

1. Mgr. Ľubomíra Bučányová

2. PaedDr. Daniela Burzová    

3. Mgr. Adriana Kubáňová                                                    

4. PaedDr. Mária Mikušová                                                         

5. Mgr. Jana Révesová       

6. Ing. Mgr. Veronika Rumančíková       

7. PhDr. Zuzana Rybová

8. Mgr. Peter Tollarovič

9. Mgr. Silvia Václavová

10. Mgr. Ľubica Važanová

11.  Mgr. Marianna Vidová

 

 

 

Bohúňova paleta - XX. ročník medzinárodnej súťaže

jún 2017 - Barbora Jurčová získala čestné uznanie

 

Hrob M.S. Trnavského na miestnom cintoríne

23. 6. 2017 kladenie kvetov  - sekunda

 

18 – 21. 6. 2017 návšteva Europarlamentu v Štrasburgu  -  5 študentov Filip Funovič, Lukáš Molnár, Lucia Pončáková, Simona Škrabáková, Richard Tomly – III. A.. Návštevu sprostredkovala p. Szaloová.  Akciu zorganizovala a so študentmi absolvovala p. Lukovičová

 

Sereď koncentračný tábor

20. 6. 2017 exkurzia   kvarta

 

Petronell – Carnuntum 

30. 5. 2017 - exkrzia pre prvý + tretí ročník

 

Trnavský fotoobjektív - regionálna fotosúťaž

apríl 2017 - Barbora Jurčová získala čestné uznanie

 

"Ryby, plazy, žaby"- výtvarná regionálna súťaž

apríl 2017 - Sára Dobrovodská získala 1. miesto a Tomáš Knapík získal 2. miesto

 

SNG Bratislava

24. 4. 2017 – zúčastnili sa študenti seminára z umenia a kultúry

 

Bratislava - dejepisná exkurzia

24. 4. 2017  zúčastnili sa druhé ročníky 

 

Osvienčim, Bžezinka koncentračný tábor – dejepisná  exluzia

20. 4. 2017 - zúčastnili sa  III.B a septima

 

11.04.2017 v regionálnom kole 12. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan v Senici za našu školu súťažilo družstvo v zložení: Libor Duda, Martin Halgoš obaja z III.B a Barbora Jurčová z II.B. Boli bez umiestnenia. Súťaž bola určená pre študentov 2. a 3. ročníka gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska a realizovala sa pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie  a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct v SR.

 

Geografická olympiáda kategória Z

24. 3. 2017 - prebehlo krajské kolo GO. Úspešnými riešiteľmi sa stali: Gregor Lesay (II.B), Timea Študencová (sexta), Gregor Bilčík (III.A), Libor Duda (III.B), Samuel Réves (III.B)

 

16.2.2017 sa pre žiakov 3. a 4. ročníka uskutočnila v aule našej školy prednáška spojená s diskusiou na tému „Prejavy extrémizmu v EÚ a na Slovensku“. Prednášajúcim bol Mgr. Mário Nicolini (náš bývalý žiak), ktorý pôsobí ako poradca Stredoeurópskej strategickej rady v projekte bezpečnostnej konferencie GLOBSEC.

         

 

Superstar - okresné kolo

27. 1. 2017 Terézia Gregušová získala 2. miesto

 

Výtvarná súťaž "Naše vtáky"

Január 2017 

Samuel Hužovič (II.A) 1. miesto

     

Terézia Marešová (I.B) 1. miesto

    

 

Polnočná omša - divadelné predstavenie SND

1. 12. 2016

 

Literárno-dejepisná exkurzia Hlboké, Košariská, Bradlo 

exkurzia venovaná  200-tému výročiu narodenia J. M. Hurbana

18. 10. 2015 zúčastnili sa študenti tried príma. sekunda, tercia, kvarta

 

 

 

 

 

10. 10. – 14. 10. 2016 prebehla v aule školy „Ľudskoprávna konferencia“.

  • 1. ročník  – „Migrácia“
  • 2. ročník  – „Rodová rovnosť“
  • 3. ročník  –  „Holokaust“
  • 4. ročník  –  „Extrémizmus“

Konferenciu si pripravili a viedli Andrea Orešanská a Petronela Malovcová - IV.B

 

 

Osvienčim, Bžezinka koncentračný tábor – dejepisná  exluzia

 

9. 10. 2016 - zúčastnili sa  III.A a III.S

 

Madame Bovary - divadelné predstavenie SND

13. 9. - zúčastnili sa študenti 3. a 4. ročníkov

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria