Navigácia

Členovia PK Školský rok 2016/2017

PK ZDRAVIE A POHYB

Školský rok 2016/2017

MÁJ 2017

 VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O OLYMPIZME

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

V dňoch 9. – 10.5.2017 sa trojčlenné družstvo v zložení: Michaela Čápková, Adam Áč a Kristián Fried (všetci III.B) zúčastnilo v Piešťanoch na celoslovenskom finále vo vedomostnej súťaži o olympizme. Svoju účasť vo finále si vybojovali 100% výkonom v kvalifikačných kolách, ktoré prebiehali formou on-line súťaže. Vo finále v konkurencii 6-tich najlepších družstiev Slovenska obsadili 5.miesto.

 

 

GAUDEAMUS IGITUR

(ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO VOLEJBALE – D, BASKETBALE – CH a D, ATLETIKE)

V dňoch 11. – 12.5.2017 sa v Trnave konal ďalší ročník súťaže stredoškolákov – Gaudeamus Igitur. Na súťaži sa zúčastňujú len krajský víťazi svojich disciplín a športových odvetví. V tomto školskom roku si právo účasti na podujatí vybojovali naše volejbalistky, basketbalistky aj basketbalisti a 4 atléti.

 

VOLEJBAL  (dievčatá)

Turnaj sa konal za účasti víťazných družstiev z majstrovstiev jednotlivých krajov. Naše dievčatá v konfrontácii s ostatnými družstvami síce bojovali, ale na víťazstvá to nestačilo. Obsadili sme tak konečné 8.miesto na Slovensku.

Školu reprezentovali tieto dievčatá: Lenka Buchová (II.S), Lucia Drgoňová (II.S), Kristína Kováčová (septima), Adriana Límová (II.S), Helena Melušová (septima), Karin Rechtoríková (II.S), Anna Hodulová (I.B), Lucia Vríčanová (I.S), Martina Janáčová (I.S), Karin Indrišková (IV.A) a Simona Škrabáková (III.A).

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských M-SR:

·         Dievčatá SŠ           8.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

BASKETBAL (dievčatá):

Turnaj sa konal za účasti víťazných družstiev z majstrovstiev jednotlivých krajov. Naše dievčatá v konfrontácii s ostatnými družstvami bojovali a nakoniec obsadili konečné 7.miesto na Slovensku.

Školu reprezentovali tieto dievčatá: Halgošová (I.S), Hanúsková (I.S), Tapušíková (I.S), Današová (II.S), Nemčicová (III.S), Václavová (III.S), Hlavnová (III.S), Mičányiová Ľ. (III.S), Mičányiová A. (III.S), Koleňáková (I.A), Zaťková (I.S) a Zelenayová (I.A)

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských M-SR:

·         Dievčatá SŠ           7.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

BASKETBAL (chlapci):

Turnaj sa konal za účasti víťazných družstiev z majstrovstiev jednotlivých krajov. Naši chlapci v konfrontácii s ostatnými družstvami bojovali a nakoniec obsadili konečné 7.miesto na Slovensku.

Školu reprezentovali títo chlapci: Drgoň (IV.B), Herceg (I.S), Machovič (septima), Mečiar (IV.IS), Skubeň (I.S), Šiška (III.S), Takáč (IV.IS) a Pozdech (III.S)

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských M-SR:

·         Chlapci SŠ             7.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

ATLETIKA:

Zo štvorice našich atlétov Branderský (septima) – hod diskom, Kudlová (kvinta) – 400m, Haršányová (sexta) – 100m prekážky a Žák (IV.IS) – vrh guľou, dosiahol na medailu len Kristián Branderský v hode diskom, v ktorom obsadil 3.miesto, Kudlová a Haršányová skončili na nepopulárnom 4.mieste a Žák obsadil 6.pozíciu.

 

 

 

JEAN HUMBERT CUP

(kvalifikácia ISF na školské majstrovstvá sveta v atletike družstiev)

Dňa 16.5.2017 sa v Trnave na mestskom atletickom štadióne konala kvalifikácia o postup na školské majstrovstvá sveta v súťaži atletických družstiev Jean Humbert Cup. V tejto kvalifikácii súťažilo aj dievčenské družstvo našej školy, ktoré v konečnom umiestnení obsadilo 4.miesto.

Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Denisa Kudlová (kvinta), Martina Lafeková (kvinta), Adriana Límová (II.S), Vanessa Bartoňová (kvinta), Kristína Haršányová (sexta) a Hana Kovačicová (II.B).

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na kvalifikácii o postup na školské majstrovstvá sveta:

·         Dievčatá SŠ         4.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V ATLETIKE – ZŠ

Dňa 18.5.2017 sa na atletickom štadióne v Trnave konali školské majstrovstvá okresu žiakov a žiačok základných škôl. Naši atléti získali nasledujúce umiestnenia:

            Jakub Moravčík (kvarta)        1.miesto          300m              postup na majstr. kraja

            Denis Bartek (tercia)             1.miesto          1000m            postup na majstr. kraja

            Veronika Mečiarová (kvarta) 1.miesto          300m              postup na majstr. kraja

            Júlia Beťková (tercia)             2.miesto          diaľka

                                                           5.miesto          výška

            Lucia Pacalajová (príma)       4.miesto          hod kriketkou

 

 

 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJA V ATLETIKE – ZŠ

Dňa 31.5.2017 sa na atletickom štadióne v Trnave konali školské majstrovstvá kraja žiakov a žiačok základných škôl. Naši atléti získali nasledujúce umiestnenia:

            Jakub Moravčík (kvarta)        2.miesto          300m             

            Denis Bartek (tercia)             2.miesto          1000m           

            Veronika Mečiarová (kvarta) 1.miesto          300m              postup na školské M-SR

 

 


APRÍL 2017

 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJA VO FLORBALE  – CHLAPCI SŠ

Dňa 6.4.2017 sa v Dunajskej Strede konal finálový turnaj školských majstrovstiev kraja vo florbale chlapcov. V konkurencii siedmych družstiev naši chlapci, pod vedením pána profesora Bareka, postupne porazili Senicu (4:1), Šamorín (4:0), Hlohovec (4:0) a vo finále Sereď (7:2). Zaslúžene si tak vybojovali nielen celkové prvenstvo na turnaji, ale aj postup na školské Majstrovstvá Slovenska.

Školu reprezentovali títo chlapci: Kristián Fried (III.B), Gregor Bilčík (III.A), Peter Jedlička (IV.A), Daniel Baránek (IV.S), Dávid Baránek (IV.S), Adrián Valo (III.S), Martin Drgoň (IV.B), Anton Ivanovič (IV.S), Matej Ševčík (III.S), Martin Grell (III.S), Marco Kormúth (III.S), Alexander Žilinský (IV.S).

 

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MK:

·         Chlapci SŠ       1.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

     

 

 

 

 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V ATLETIKE STREDNÝCH ŠKÔL

Dňa 12.4.2017 sa konali školské majstrovstvá okresu v atletike žiakov stredných škôl. Preteky sa konali na mestskom atletickom štadióne Antona Hajmássyho v Trnave. Na medailových pozíciách sa umiestnili títo študenti:

   Viktor Urban               2.miesto          800m

   Ivan Žák                      1.miesto          vrh guľou

                                      3.miesto          hod oštepom

   Kristián Branderský    1.miesto          hod diskom

                                      2.miesto          vrh guľou

   Takáč René                 1.miesto          hod oštepom

                                      3.miesto          hod diskom

   Adrián Gabalec          2.miesto          hod diskom

   Chovanová Ema         1.miesto          200m

   Haršányová Kristína   1.miesto          100m prek.

       1.miesto         skok do výšky

                        Kovačicová Hana       3.miesto          100m

                                                           3.miesto          skok do výšky

                        Kudlová Denisa          1.miesto          400m

                                                           2.miesto          200m

                        Kolárová Kristína        1.miesto          1500m

                        Lafeková Martina       3.miesto          skok do výšky

                        Bartoňová Vanessa    1.miesto          hod oštepom

                        Božíková Viera           2.miesto          hod oštepom

                        Filka Nikol                   1.miesto          vrh guľou

                                                           3.miesto          hod diskom

 

 

 

 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO FLORBALE  – CHLAPCI SŠ

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

V dňoch 24. – 25.4.2017 vyvrcholila súťaž vo florbale chlapcov stredných škôl finálovým turnajom o školského Majstra SR. Turnaj sa konal v Trenčíne. Naši chlapci sa s dvoma prehrami umiestnili na 3.mieste v skupine a posunuli sa tak do boja „iba“ o piate miesto. V tomto súboji zvíťazili nad družstvom z Prešova a po vlaňajšom striebre tak v tomto roku obsadili konečné 5.miesto na Slovensku.

Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Školu reprezentovali títo chlapci: Kristián Fried (III.B), Gregor Bilčík (III.A), Filip Haršány (I.B), Daniel Baránek (IV.S), Dávid Baránek (IV.S), Adrián Valo (III.S), Martin Drgoň (IV.B), Damián Iglovský (III.S), Matej Ševčík (III.S), Martin Grell (III.S), Marco Kormúth (III.S), Alexander Žilinský (IV.S).

 

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských M-SR:

·         Chlapci SŠ       5.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

     

 

 

 

 

KVALIFIKÁCIA ISF NA STREDOŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA VO FUTBALE

Dňa 25.4.2017 sa v Košiciach konala celoslovenská kvalifikácia futbalistov o postup na stredoškolské majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v máji 2017 v Prahe. Naši futbalisti išli na tento turnaj pod vedením trénera Stanislava Maceka s ambíciou zvíťaziť a postúpiť na svetový šampionát. Nakoniec v rozhodujúcom súboji proti rovesníkom z domáceho košického športového gymnázia ťahali naši chlapci za kratší koniec a obsadili tak síce pekné 2.miesto, ale bez postupu na svetový šampionát.

Chlapcom i tak gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

 

Školu reprezentovali títo chlapci: Ivan Rehák (I.S), Oliver Burian (I.S), Šimon Kozák (I.S), Adam Grík (I.S), Denis Lovasz (I.S), Ivan Mesík (I.S), Marcel Marík (I.S), Gergely Tumma (II.S), Daniel Martinka (II.S), Simon Drobný (II.S), Tomáš Mihálik (II.S), Juraj Sekera (II.S), Kevin Mikuláš Dráfi (II.S), Juraj Kiss (III.S), Jakub Sviatko (III.S) a Matúš Volek (III.S).

 

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na kvalifikácii o postup na stredoškolské majstrovstvá sveta ISF:

·         Chlapci SŠ       2.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

 

XI. ŽUPNÁ OLYMPIÁDA STREDOŠKOLÁKOV

(ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJA VO FUTBALE – CH, VOLEJBALE – D, HÁDZANEJ – D, BASKETBALE – CH a D, ATLETIKE)

V dňoch 27. – 28.4.2017 sa konal už 11.ročník župnej olympiády stredoškolákov. V tomto školskom roku si právo účasti na tomto podujatí vybojovali naši futbalisti, volejbalistky, hádzanárky, basketbalistky aj basketbalisti a viacerí atléti.

 

FUTBAL (chlapci):

V základnej skupine naši chlapci zvíťazili vo všetkých stretnutiach a do semifinále tak postúpili z prvého miesta. V ňom sa po jednoznačnom víťazstve 8:0 prebojovali do finále, v ktorom podľahli družstvu Skalice a obsadili tak konečné 2.miesto na turnaji. Školu reprezentovali títo chlapci: Ivan Rehák (I.S), Oliver Burian (I.S), Adam Grík (I.S), Ivan Mesík (I.S), Daniel Martinka (II.S), Simon Drobný (II.S), Samuel Benca (III.S), Kamil Jašurek (IV.S), Andrej Štrba (IV.S), Tomáš Mihálik (II.S), Jakub Sviatko (III.S), Juraj Kiss (III.S), Kevin Mikuláš Dráfi (II.S) a Filip Bango (III.S).

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MK:

·         Chlapci SŠ       2.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

HÁDZANÁ (dievčatá):

            Dievčatá skončili na medailovom 3.mieste.

Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Veronika Benkovská (IV.B), Dominika Bočková (IV.B), Daniela Junásková (septima), Kristína Kosmálová (IV.IS), Kristína Bohunická (I.B), Lenka Jurišová (I.B), Alexandra Tomíková (II.B), Kristína Žiaranová (II.S), Katarína Bačkádyová (II.B), Magdaléna Ranušová (II.B) a Paulína Páleníková (II.B).

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MK:

·         Dievčatá SŠ    3.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

VOLEJBAL (dievčatá):

Dievčatá športového gymnázia obsadili v základnej skupine prvé miesto a postúpili do semifinále, v ktorom zvíťazili nad družstvom z Holíča a postúpili do finále. Tu jednoznačne zvíťazili nad družstvom z Dunajskej Stredy a obsadili konečné 1.miesto na turnaji a navyše postúpili na školské M-SR.

Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Lenka Buchová (II.S), Lucia Drgoňová (II.S), Kristína Kováčová (septima), Adriana Límová (II.S), Helena Melušová (septima), Karin Rechtoríková (II.S), Anna Hodulová (I.B), Lucia Vríčanová (I.S), Martina Janáčová (I.S), Karin Indrišková (IV.A) a Simona Škrabáková (II.A).

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MK:

·         Dievčatá SŠ    1.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

      

 

BASKETBAL (dievčatá):

Dievčatá športového gymnázia zvíťazili vo všetkých stretnutiach, obsadili konečné 1.miesto a zabezpečili si postup na školské M-SR. Gratulujeme!

Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Alexandra Današová (II.S), Tamara Hlavnová (III.S), Alexandra Mičányová (III.S), Ľubica Mičányová (III.S), Monika Nemčicová (III.S), Adriana Šustová (IV.IS), Viktória Václavová (III.S), Kristína Halgošová (I.S), Patrícia Hanúsková (I.S), Soňa Koleňáková (I.A), Soňa Zelenayová (I.A) a Tereza Zaťková (I.S).

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MK:

·         Dievčatá SŠ    1.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

BASKETBAL (chlapci):

Chlapci športového gymnázia sa postarali o najväčšie prekvapenie, keď dokázali zvíťaziť vo všetkých stretnutiach a tak zvíťazili nielen v turnaji, ale vybojovali si aj postup na školské majstrovstvá SR. GRATULUJEME!

Našu školu reprezentovali títo chlapci: Martin Drgoň (IV.B), Adam Mečiar (IV.IS), Martin Šiška (II.S), Jakub Herceg (I.S), Ondrej Machovič (septima), Matúš Skubeň (I.S) a Samuel Pozdech (III.S).

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MK:

·         Chlapci SŠ       1.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

ATLETIKA:

Na medailové pozície dosiahli títo študenti:

            Branderský Kristián    1.miesto          hod diskom     postup na školské M-SR

                                               2.miesto          vrh guľou       

            Kudlová Denisa           1.miesto          400m              postup na školské M-SR

            Haršányová Kristína   1.miesto          100m pr.         postup na školské M-SR

                                               2.miesto          skok do výšky

            Žák Ivan                      1.miesto          vrh guľou        postup na školské M-SR

                                               3.miesto          hod oštepom

            Takáč René                 2.miesto          hod diskom

                                               2.miesto          hod oštepom

            Bartoňová Vanesa      2.miesto          hod oštepom

            Krist Tomáš                3.miesto          hod diskom

            Lafeková Martina       3.miesto          100m

            Božíková Viera           3.miesto          hod oštepom


MAREC 2017

 

ü     AEROBIK MARATÓN

V mestskej športovej hale sa dňa 21.3.2017 konal aerobik maratón, na ktorom našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Veronika Repová (I.B), Klaudia Kelešiová (I.B), Tereza Krčová (I.B), Tereza Šimončičová (septima), Helena Melušová (septima), Kristína Kováčová (septima), Kristína Kolárová (septima), Daniela Junásková (septima), Lucia Drgoňová (II.S), Lenka Buchová (II.S), Eliška Bartošová (IV.B), Lujza Halačová (IV.B), Lujza Rapantová (IV.B), Mária Kátlovská (IV.B), Lenka Jurišová (I.B).

 

 

 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FLORBALE  – CHLAPCI SŠ

FINÁLOVÁ SKUPINA

Dňa 23.3.2017 vyvrcholili majstrovstvá okresu vo florbale chlapcov. Turnaj finálovej skupiny sa konal na SOŠ elektrotechnickej za účasti týchto družstiev: ŠGJH, SZŠ, GJH a SOŠ elektrotechnická. Naši chlapci vo všetkých stretnutiach zvíťazili a postúpili na finálový turnaj školských majstrovstiev kraja.

Školu reprezentovali títo chlapci: Kristián Fried (II.B), Gregor Bilčík (II.A), Andrej Jedlička (IV.S), Daniel Baránek (III.S), Dávid Baránek (III.S), Adrián Valo (II.S), Martin Drgoň (III.B), Alexander Keleši (IV.S), Matej Ševčík (II.S) a Filip Mrava (III.S).

 

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MO:

·         Chlapci SŠ       1.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

     ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FLORBALE  – DIEVČATÁ SŠ

FINÁLOVÁ SKUPINA

Dňa 24.3.2017 vyvrcholili majstrovstvá okresu vo florbale dievčat. Turnaj finálovej skupiny sa konal na SOŠ elektrotechnickej. Naše dievčatá v bojovali statočne, no v jednom stretnutí nestačili na svoje súperky a obsadili tak konečné 2.miesto v okrese, čo znamená, že sa pre ne súťaž končí a nepostupujú ďalej do krajského kola. No i tak dievčatám ďakujeme za vynaložené úsilie a reprezentáciu školy.

Školu reprezentovali tieto dievčatá: Veronika Benkovská (IV.B), Dominika Bočková (IV.B), Kristína Žiaranová (II.S), Daniela Junásková (septima), Miroslava Moncmanová (II.B), Hana Kovačicová (II.B), Aneta Gašparíková (II.A), Kristína Bohunická (I.B), Lenka Jurišová (I.B), Michaela Mesíčková (II.A), Karina Rechtoríková (II.S), Alexandra Tomíková (II.B).

 

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MO:

·         Dievčatá SŠ    2.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V HÁDZANEJ  – DIEVČATÁ SŠ

FINÁLOVÁ SKUPINA

Dňa 27.3.2017 sa uskutočnil finálový turnaj majstrovstiev okresu, ktorý sa konal v mestskej športovej hale. Naše dievčatá pôvodne skončili po jednej prehre na 2.mieste, no dodatočne po uznanom a oprávnenom proteste (neoprávnený štart hráčky) bolo poradie upravené a naše dievčatá sa tešili z celkového triumfu na turnaji. Zároveň si tak vybojovali právo štartu na Župnej olympiáde.

Školu reprezentovali tieto dievčatá: Veronika Benkovská (IV.B), Dominika Bočková (IV.B), Kristína Bohunická (I.B), Daniela Junásková (septima), Lenka Jurišová (I.B), Kristína Kosmálová (IV.IS), Hana Kovačicová (II.B), Alexandra Tomíková (II.B), Kristína Žiaranová (II.S), Soňa Koleňáková (I.A), Soňa Zelenayová (I.A).

 

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MO:

·         Dievčatá SŠ    1.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V BASKETBALE  – CHLAPCI SŠ

FINÁLOVÁ SKUPINA

Dňa 27.3.2017 sa uskutočnil finálový turnaj majstrovstiev okresu, ktorý sa konal v našej telocvični. Naši chlapci postupne zvíťazili nad družstvami SPŠ Komenského a SOŠ stavebné a nielenže obsadili konečné 1.miesto v rámci okresu, ale postúpili aj na školské majstrovstvá kraja, ktoré budú súčasťou Župnej olympiády.

Školu reprezentovali títo chlapci: Martin Šiška (III.S), René Takáč (IV.IS), Kristián Barnderský (septima), Adam Mečiar (IV.IS), Martin Drgoň (IV.B), Jakub Herceg (I.S), Juraj Kiss (III.S), Ondrej Machovič (septima), Matúš Skubeň (I.S), Samuel Pozdech (III.S).

 

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MO:

·         Chlapci SŠ       1.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

           ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V HÁDZANEJ  – CHLAPCI SŠ

FINÁLOVÁ SKUPINA

Dňa 28.3.2017 sa uskutočnil finálový turnaj majstrovstiev okresu, ktorý sa konal v mestskej športovej hale. V konkurencii 5-tich družstiev sa našim chlapcom nedarilo a obsadili posledné 5.miesto. Napriek tomu im ďakujeme za snahu a reprezentáciu školy.

Školu reprezentovali títo chlapci: Martin Šiška (III.S), Denis Balún (III.S), René Takáč (IV.IS), Kristián Barnderský (septima), Adam Mečiar (IV.IS), Martin Drgoň (IV.B), Jakub Herceg (I.S), Šimon Kubáň (IV.B), Ondrej Machovič (septima), Samuel Pozdech (III.S), Matúš Skubeň (I.S), Ivan Rehák (I.S).

 

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MO:

·         Chlapci SŠ       5.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

FEBRUÁR 2017

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V BASKETBALE – DIEVČATÁ SŠ

Turnaj základnej skupiny v basketbale dievčat stredných škôl sa konal na našej škole dňa 1.2.2017. Do skupiny boli vyžrebované družstvá ŠG JH, SPŠ Komenského a SOŠ PaSV. Nakoniec sa na turnaj dostavilo okrem našej školy len družstvo z SPŠ Komenského. Zápas vyznel jednoznačne pre naše dievčatá, ktoré si tak po víťazstve v pomere 95 : 28 vybojovali postup do finálovej skupiny okresného kola. 

Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Kristína Halgošová (I.S), Patrícia Hanúsková (I.S), Petra Tapušíková (I.S), Alexandra Današová (II.S), Monika Nemčicová (III.S), Viktória Václavová (III.S), Tamara Hlavnová (III.S), Ľubica Mičányiová (III.S), Alexandra Mičányiová (III.S) a Soňa Koleňáková (I.A).

 

Umiestnenie našich:

·         Dievčatá SŠ    1.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V BASKETBALE – CHLAPCI SŠ

Turnaj základnej skupiny v basketbale chlapcov stredných škôl sa konal na našej škole dňa 2.2.2017. Do skupiny boli vyžrebované družstvá ŠG JH, SOŠ automobilová a SSOŠ GOS-Sk. Nakoniec sa na turnaj dostavilo okrem našej školy len družstvo z SOŠ automobilová. Zápas vyznel jednoznačne pre našich chlapcov, ktorí si tak po víťazstve v pomere 58 : 27 vybojovali postup do finálovej skupiny okresného kola. 

Našu školu reprezentovali títo chlapci: Adam Mečiar (IV.IS), Samuel Pozdech (III.S), Matúš Skubeň (I.S), Jakub Herceg (I.S), Kristián Branderský (septima),  Dominik Takáč (III.S), René Takáč (IV.IS), Martin Šiška (III.S), Juraj Kiss (III.S), Samuel Benca (III.S), Martin Drgoň (IV.B) a Ondrej Machovič (septima).

 

Umiestnenie našich:

·         Chlapci SŠ       1.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO VOLEJBALE – DIEVČATÁ SŠ

FINÁLOVÁ SKUPINA

Dňa 7.2.2017 vyvrcholili školské majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat. Turnaj finálovej skupiny sa konal v mestskej športovej hale za účasti týchto družstiev: ŠGJH, GJH a OA. Naše dievčatá zvíťazili vo všetkých stretnutiach v pomere 2 : 0, stali sa nielen majsterkami okresu, ale postúpili aj Župnú olympiádu stredoškolákov.

Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Lenka Buchová (II.S), Hana Búliková (III.B), Lucia Drgoňová (II.S), Anna Hodulová (I.B), Karin Indrišková (IV.A), Martina Janáčová (I.S), Kristína Kováčová (septima), Adriana Límová (II.S), Helena Melušová (septima), Karina Rechtoríková (II.S), Simona Škrabáková (III.A) a Lucia Vríčanová (I.S).

 

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MO:

·         Dievčatá SŠ    1.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO VOLEJBALE – CHLAPCI SŠ

FINÁLOVÁ SKUPINA

Dňa 7.2.2017 vyvrcholili školské majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov. Turnaj finálovej skupiny sa konal v mestskej športovej hale za účasti týchto družstiev: ŠGJH, SPŠ Komenského, GJH a SPŠ stavebná. V jednom zápase ťahali naši chlapci za kratší koniec a obsadili tak konečné 2.miesto v okrese.

Našu školu reprezentovali títo chlapci: Michal Tanáč (III.A), Adam Mečiar (IV.IS), René Takáč (IV.IS), Samuel Pozdech (III.S), Daniel Mudroch (IV.S), Lukáš Neštický (I.A), Martin Šiška (III.S), Ondrej Machovič (septima), Patrik Ješko (I.B), Matúš Skubeň (I.S) a Ján Kiriposký (II.B).

 

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MO:

·         Chlapci SŠ       2.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FLORBALE – CHLAPCI SŠ

Dňa 15.2.2017 sa rozbehli skupinové zápasy  majstrovstiev okresu vo florbale chlapcov stredných škôl. V našej skupine sme sa stretli s družstvami: SOŠ dopravná, SOŠ polytechnická a OU internátne. Víťazmi skupiny sa stali naši chlapci, ktorí vo všetkých  svojich zápasoch zvíťazili a postúpili tak do finálovej skupiny majstrovstiev okresu.

Našu školu reprezentovali títo chlapci: Daniel Baránek (IV.S), Dávid Baránek (IV.S), Martin Drgoň (IV.B), Kristián Fried (III.B), Alexander Žilinský (IV.S), Martin Grell (III.S), Matej Ševčík (III.S), Marco Kormúth (III.S), Gregor Bilčík (III.A), Peter Jedlilčka (IV.A), Damián Iglovský (III.S), a Anton Ivanovič (IV.S).

 

Umiestnenie našich:

·         Chlapci SŠ       1.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FLORBALE – DIEVČATÁ SŠ

Dňa 16.2.2017 sa rozbehli skupinové zápasy  majstrovstiev okresu vo florbale dievčat stredných škôl. V našej skupine sme sa stretli s družstvami: OA, SOŠ PaSV a OU internátne. Víťazmi skupiny sa stali naše dievčatá, ktoré tak zaslúžene postúpili do finálovej skupiny majstrovstiev okresu.

Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Kristína Žiaranová (II.S), Daniela Junásková (septima), Alexandra Tomíková (II.B), Hana Kovačicová (II.B), Dominika Bočková (IV.B), Lujza Rapantová (IV.B), Lenka Jurišová (I.B), Miroslava Moncmanová (II.B), Soňa Hlušková (II.A), Stela Vavrušková (II.A), Veronika Benkovská (IV.B), Natália Žofčíková (II.A), Aneta Gašparíková (II.A) a Michaela Mesíčková (II.A).

 

Umiestnenie našich:

·         Dievčatá SŠ    1.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 


FEBRUÁR 2017

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V BASKETBALE – DIEVČATÁ SŠ

Turnaj základnej skupiny v basketbale dievčat stredných škôl sa konal na našej škole dňa 1.2.2017. Do skupiny boli vyžrebované družstvá ŠG JH, SPŠ Komenského a SOŠ PaSV. Nakoniec sa na turnaj dostavilo okrem našej školy len družstvo z SPŠ Komenského. Zápas vyznel jednoznačne pre naše dievčatá, ktoré si tak po víťazstve v pomere 95 : 28 vybojovali postup do finálovej skupiny okresného kola. 

Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Kristína Halgošová (I.S), Patrícia Hanúsková (I.S), Petra Tapušíková (I.S), Alexandra Današová (II.S), Monika Nemčicová (III.S), Viktória Václavová (III.S), Tamara Hlavnová (III.S), Ľubica Mičányiová (III.S), Alexandra Mičányiová (III.S) a Soňa Koleňáková (I.A).

 

Umiestnenie našich:

·         Dievčatá SŠ    1.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V BASKETBALE – CHLAPCI SŠ

Turnaj základnej skupiny v basketbale chlapcov stredných škôl sa konal na našej škole dňa 2.2.2017. Do skupiny boli vyžrebované družstvá ŠG JH, SOŠ automobilová a SSOŠ GOS-Sk. Nakoniec sa na turnaj dostavilo okrem našej školy len družstvo z SOŠ automobilová. Zápas vyznel jednoznačne pre našich chlapcov, ktorí si tak po víťazstve v pomere 58 : 27 vybojovali postup do finálovej skupiny okresného kola. 

Našu školu reprezentovali títo chlapci: Adam Mečiar (IV.IS), Samuel Pozdech (III.S), Matúš Skubeň (I.S), Jakub Herceg (I.S), Kristián Branderský (septima),  Dominik Takáč (III.S), René Takáč (IV.IS), Martin Šiška (III.S), Juraj Kiss (III.S), Samuel Benca (III.S), Martin Drgoň (IV.B) a Ondrej Machovič (septima).

 

Umiestnenie našich:

·         Chlapci SŠ       1.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO VOLEJBALE – DIEVČATÁ SŠ

FINÁLOVÁ SKUPINA

Dňa 7.2.2017 vyvrcholili školské majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat. Turnaj finálovej skupiny sa konal v mestskej športovej hale za účasti týchto družstiev: ŠGJH, GJH a OA. Naše dievčatá zvíťazili vo všetkých stretnutiach v pomere 2 : 0, stali sa nielen majsterkami okresu, ale postúpili aj Župnú olympiádu stredoškolákov.

Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Lenka Buchová (II.S), Hana Búliková (III.B), Lucia Drgoňová (II.S), Anna Hodulová (I.B), Karin Indrišková (IV.A), Martina Janáčová (I.S), Kristína Kováčová (septima), Adriana Límová (II.S), Helena Melušová (septima), Karina Rechtoríková (II.S), Simona Škrabáková (III.A) a Lucia Vríčanová (I.S).

 

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MO:

·         Dievčatá SŠ    1.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO VOLEJBALE – CHLAPCI SŠ

FINÁLOVÁ SKUPINA

Dňa 7.2.2017 vyvrcholili školské majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov. Turnaj finálovej skupiny sa konal v mestskej športovej hale za účasti týchto družstiev: ŠGJH, SPŠ Komenského, GJH a SPŠ stavebná. V jednom zápase ťahali naši chlapci za kratší koniec a obsadili tak konečné 2.miesto v okrese.

Našu školu reprezentovali títo chlapci: Michal Tanáč (III.A), Adam Mečiar (IV.IS), René Takáč (IV.IS), Samuel Pozdech (III.S), Daniel Mudroch (IV.S), Lukáš Neštický (I.A), Martin Šiška (III.S), Ondrej Machovič (septima), Patrik Ješko (I.B), Matúš Skubeň (I.S) a Ján Kiriposký (II.B).

 

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MO:

·         Chlapci SŠ       2.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FLORBALE – CHLAPCI SŠ

Dňa 15.2.2017 sa rozbehli skupinové zápasy  majstrovstiev okresu vo florbale chlapcov stredných škôl. V našej skupine sme sa stretli s družstvami: SOŠ dopravná, SOŠ polytechnická a OU internátne. Víťazmi skupiny sa stali naši chlapci, ktorí vo všetkých  svojich zápasoch zvíťazili a postúpili tak do finálovej skupiny majstrovstiev okresu.

Našu školu reprezentovali títo chlapci: Daniel Baránek (IV.S), Dávid Baránek (IV.S), Martin Drgoň (IV.B), Kristián Fried (III.B), Alexander Žilinský (IV.S), Martin Grell (III.S), Matej Ševčík (III.S), Marco Kormúth (III.S), Gregor Bilčík (III.A), Peter Jedlilčka (IV.A), Damián Iglovský (III.S), a Anton Ivanovič (IV.S).

 

Umiestnenie našich:

·         Chlapci SŠ       1.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FLORBALE – DIEVČATÁ SŠ

Dňa 16.2.2017 sa rozbehli skupinové zápasy  majstrovstiev okresu vo florbale dievčat stredných škôl. V našej skupine sme sa stretli s družstvami: OA, SOŠ PaSV a OU internátne. Víťazmi skupiny sa stali naše dievčatá, ktoré tak zaslúžene postúpili do finálovej skupiny majstrovstiev okresu.

Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Kristína Žiaranová (II.S), Daniela Junásková (septima), Alexandra Tomíková (II.B), Hana Kovačicová (II.B), Dominika Bočková (IV.B), Lujza Rapantová (IV.B), Lenka Jurišová (I.B), Miroslava Moncmanová (II.B), Soňa Hlušková (II.A), Stela Vavrušková (II.A), Veronika Benkovská (IV.B), Natália Žofčíková (II.A), Aneta Gašparíková (II.A) a Michaela Mesíčková (II.A).

 

Umiestnenie našich:

·         Dievčatá SŠ    1.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 


JANUÁR 2017

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO VOLEJBALE – CHLAPCI SŠ

Turnaj základnej skupiny vo volejbale chlapcov stredných škôl sa konal na našej škole dňa 11.1.2017. Do skupiny boli vyžrebované družstvá ŠG JH, SZŠ a OA. Nakoniec sa na turnaj dostavilo okrem našej školy len družstvo z SZŠ. Zápas vyznel jednoznačne pre našich chlapcov, ktorí si tak po víťazstve v pomere 2 : 0 vybojovali postup do finálovej skupiny okresného kola.  

Našu školu reprezentovali títo chlapci: Michal Tanáč (III.A), Adam Mečiar (IV.IS), René Takáč (IV.IS), Samuel Pozdech (III.S), Daniel Mudroch (IV.S), Lukáš Neštický (I.A), Martin Šiška (III.S), Ondrej Machovič (septima), Patrik Ješko (I.B), Matúš Skubeň (I.S) a Ján Kiriposký (II.B). 

Umiestnenie našich:

·         Chlapci SŠ       1.miesto          ŠG J. Herdu

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO VOLEJBALE – DIEVČATÁ SŠ

Turnaj základnej skupiny v basketbale dievčat stredných škôl sa konal na našej škole dňa 12.1.2017. Do skupiny boli vyžrebované družstvá ŠG JH, SOŠ dopravná, SSOŠ GOS-Sk a SOŠ PaSV. Na turnaj sa nedostavilo družstvo z SOŠ PaSV. Naše dievčatá jednoznačne zvíťazili vo všetkých zápasoch v pomere 2 : 0 a vybojovali si postup do finálovej skupiny okresného kola. 

Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Lenka Buchová (II.S), Hana Búliková (III.B), Lucia Drgoňová (II.S), Anna Hodulová (I.B), Karin Indrišková (IV.A), Martina Janáčová (I.S), Kristína Kováčová (septima), Adriana Límová (II.S), Helena Melušová (septima), Karina Rechtoríková (II.S), Simona Škrabáková (III.A) a Lucia Vríčanová (I.S). 

Umiestnenie našich:

·         Dievčatá SŠ    1.miesto          ŠG J. Herdu

 

 

 

ü      KVALIFIKÁCIA NA ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA V BASKETBALE – DIEVČATÁ SŠ

Družstvo našich basketbalistiek sa dňa 27.1.2017 zúčastnilo v Ružomberku na kvalifikačnom turnaji o postup na školské majstrovstvá sveta v basketbale. Na tejto celoslovenskej kvalifikácii sa zúčastnili 4 družstvá. Naše dievčatá ťahali za kratší koniec vo všetkých stretnutiach a tak postupne po prehrách s družstvami z Levíc, Košíc a Ružomberku obsadili posledné 4.miesto.

Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Kristína Halgošová, Patrícia Hanúsková, Petra Tapušíková, Soňa Zelenayová, Alexandra Današová, Kristína Žiaranová, Monika Nemčicová, Viktória Václavová, Tamara Hlavnová, Ľubica Mičányiová, Alexandra Mičányiová a Soňa Koleňáková.

 


DECEMBER 2016

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FUTSALE – CHLAPCI SŠ

Súťaž vo futsale chlapcov stredných škôl pokračovala turnajom o konečné umiestnenie dňa 1.12.2016. Naši chlapci bojovali len v skupine o konečné 4. – 6.miesto v okrese. Nakoniec sme vybojovali nelichotivé 4.miesto. Našu školu reprezentovali títo chlapci: Dráfi (II.S), Drobný (II.S), Martinka (II.S), Kiss (III.S), Urminský (III.S), Takáč (III.S), Sviatko (III.S), Lauko (IV.S), Jašurek (IV.S), Štrba (IV.S), a Vangel (IV.S).

 

Konečné umiestnenie na školských MO:

·         Chlapci SŠ       4.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE – DIEVČATÁ ZŠ

     Súťaž v stolnom tenise dievčat základných škôl pokračovala turnajom o konečné umiestnenie dňa 6.12.2016. Naše dievčatá bojovali vo finálovej skupine o konečné 1. – 3.miesto v okrese. Nakoniec sme vybojovali 3.miesto. Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Lujza Juráková (sekunda), Tereza Gavalcová (sekunda), Karolína Mráziková (príma) a Paula Nebylová (príma).

 

Konečné umiestnenie na školských MO:

·         Dievčatá ZŠ    3.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE – CHLAPCI ZŠ

     Súťaž v stolnom tenise chlapcov základných škôl pokračovala turnajom o konečné umiestnenie dňa 9.12.2016. Naši chlapci bojovali v skupine o konečné 9. – 11.miesto v okrese. Nakoniec sme vybojovali 9.miesto. Našu školu reprezentovali títo chlapci: Sebastián Branderský (kvarta), Jakub Moravčík (kvarta), Teodor Rády (tercia) a Adrián Štancel (príma).

 

Konečné umiestnenie na školských MO:

·         Chlapci ZŠ      9.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE – DIEVČATÁ SŠ

     Súťaž v stolnom tenise dievčat stredných škôl pokračovala turnajom o konečné umiestnenie dňa 7.12.2016. Naše dievčatá bojovali vo finálovom súboji proti družstvu z Gymnázia J. Hollého o víťazstvo v okrese. Nakoniec sme súperovi podľahli a vybojovali sme 2.miesto. Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Viktória Hutárová (I.A), Soňa Krajčovičová (I.B), Alexandra Lázárová (IV.IS) a Patrícia Junasová (sexta). Dievčatám gratulujeme!

 

Konečné umiestnenie na školských MO:

·         Dievčatá SŠ    2.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE – CHLAPCI SŠ

     Súťaž v stolnom tenise chlapcov stredných škôl pokračovala turnajom o konečné umiestnenie dňa 9.12.2016. Naši chlapci bojovali v skupine o konečné 5. – 7.miesto v okrese. Nakoniec sme vybojovali 5.miesto. Našu školu reprezentovali títo chlapci: Richard Kollár (I.A), Róbert Kollár (III.A), Martin Schneider (IV.B) a Kamil Jašurek (IV.S)

Konečné umiestnenie na školských MO:

·         Chlapci SŠ       5.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu

 

 

 

ü      VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Tradičný turnaj v tradičnom vianočnom čase. Aj v tomto roku zorganizovala predmetová komisia Zdravie a pohyb pre všetkých priaznivcov stolného tenisu školský turnaj, ktorý sa konal 19.12.2016. Vo vianočnej atmosfére sme boli svedkami zaujímavých zápasov za „zelenými“ stolmi. No a tu je prehľad tých najlepších v jednotlivých kategóriách:

 

Žiaci a žiačky:

1.      Jakub Moravčík

2.      Ondrej Moravčík

3.      Matej Daniš

 

Študenti:

1.      Patrik Sýkora

2.      Richard Kollár

3.      Róbert Kollár

 

Študentky:

1.      Kristína Kosmálová

2.      Victoria Chramcová

3.      Patrícia Hlinková

 

 


 

NOVEMBER 2016

 

ü     

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FUTSALE – CHLAPCI

     Dňa 3.11.2016 sa odohrala základná skupina majstrovstiev okresu vo futsale chlapcov stredných škôl. Naši chlapci sa v skupine stretli postupne s družstvami: SOŠ elektrotechnická, Obchodná akadémia a SOŠ polytechnická. Naši chlapci skončili na 2.mieste v skupine a budú hrať len o konečné 4.-6.miesto v okrese.

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FUTSALE – DIEVČATÁ

     Dňa 4.11.2016 sa odohrala základná skupina majstrovstiev okresu vo futsale dievčat stredných škôl. Naše dievčatá sa v skupine stretli postupne s družstvami: SPŠ Komenského a SPŠ stavebná. Naše dievčatá skončili na 2.mieste v skupine a budú hrať len o konečné 4.-6.miesto v okrese.

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE – CHLAPCI ZŠ

Dňa 8.11.2016 sa odohrala základná skupina majstrovstiev okresu. Spolu s našimi chlapcami boli v skupine žiaci ZŠ Bottova, ZŠ K. Mahra, ZŠ Hrnčiarovce n.P. a ZŠ Zeleneč. Družstvo ŠGJH skončilo na 3.mieste v skupine a budú hrať o konečné 9.-11.miesto v okrese.

Zloženie družstva ŠG JH:

Timotej Antal, Matej Daniš, Nikolas Molnár a Michal Uhlík (všetci sekunda)

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE – DIEVČATÁ ZŠ

Dňa 9.11.2016 sa odohrala základná skupina majstrovstiev okresu. Spolu s našimi dievčatami boli v skupine žiačky ZŠ A. Kubinu a ZŠ Nám. SUT. Družstvo ŠGJH skončilo na 1.mieste v skupine a postúpilo tak do finálovej skupiny.

Zloženie družstva ŠG JH:

Paula Nebylová (príma), Vanda Vargová (tercia), Lujza Juráková (sekunda), Karolína Mráziková (príma) a Terézia Gavalcová (sekunda)

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE – CHLAPCI SŠ

Dňa 14.11.2016 sa odohrala základná skupina majstrovstiev okresu. Naši chlapci skončili v tejto skupine na 2.mieste a budú tak hrať o konečné 5.-7.miesto v okrese.

Zloženie družstva ŠG JH:

Richard Kollár (I.A), Róbert Kollár (III.A), Stanislav Valent (kvarta), Tomáš Lánik (kvarta)

 

 

 

ü      STREETBALL – DEŇ ŠTUDENTOV

     Dňa 15.11.2016 sa v mestskej športovej hale v Trnave uskutočnilo tradičné športové podujatie v streetballe ku Dňu študentstva. Našu školu reprezentovali 2 družstvá, ktoré tvorili títo študenti:Samuel Pozdech (III.S), Kristián Branderský (septima), Matúš Skubeň (I.S), Monika Nemčicová (III.S), Viktória Václavová (III.S), Adam Mečiar (IV.IS), Jakub Herceg (I.S), Alexandra Mičányiová (III.S), Ľubica Mičányiová (III.S) a Tamara Hlavnová (III.S)

 

Umiestnenie našich:

·         družstvo A      1.miesto         

·         družstvo B      2.miesto         

 

 

 

ü      PRETLÁČANIE RÚK – DEŇ ŠTUDENTOV

     Dňa 15.11.2016 sa v trnavskej mestskej športovej hale uskutočnilo tradičné športové podujatie v pretláčaní rúk pri príležitosti Dňa študentstva. Našu školu reprezentoval Oliver Lackovič. 

Umiestnenie našich:

·         Oliver Lackovič          3.miesto

 

 

 

ü      VYBÍJANÁ

Dňa 21.11.2016 sa na našej škole uskutočnil Športový deň v duchu osláv dňa študentstva 17.novembra 1989. Študenti  tried  I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.B, I.S, II.S, III.S, IV.S, IV.IS, Septimy a Sexty oslavovali deň boja za demokraciu oduševnenými súbojmi vo vybíjanej v troch základných skupinách, z ktorých vzišli semifinálové súboje medzi IV.IS a II.A a medzi IV.S a IV.B. V súboji o tretie miesto medzi triedami IV.IS a IV.B bol úspešnejší kolektív IV.IS a vo finále s veľmi tesným  rozdielom zvíťazil kolektív IV.S nad II.A. Najväčším prekvapením bola trieda II.A ktorá oduševneným výkonom zaskočila aj družstvá zo športových tried.

Celkovo sa na turnaji zúčastnilo 140 študentov v 14 družstvách. Atmosféra aj napriek tomu že bola veľmi bojovná sa po celý čas niesla v priateľskom tóne, študenti sa navzájom povzbudzovali, tlieskali si, dokonca si pri dobrej hudbe stihli aj zatancovať. Nikto sa nezranil,  a preto možno považovať túto akciu ako  mimoriadne vydarenú.

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJA V HALOVOM VESLOVANÍ

     Dňa 22.11.2016 sa družstvo chlapcov v zložení: Kristián Branderský, Adam Halas, Ondrej Machovič (všetci septima) a Adrián Selnekovič (III.S) zúčastnilo na školských majstrovstvách kraja v halovom veslovaní. Súťaž sa konala v Galante a naši chlapci obsadili 4.miesto.

Konečné umiestnenie našich chlapcov na školských MK:

·         Družstvo ŠG JH           4.miesto

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V STOLNOM TENISE – DIEVČATÁ SŠ

Dňa 23.11.2016 sa odohrala základná skupina majstrovstiev okresu. Našim dievčatám sa darilo a po víťazstve v základnej skupine postúpili do okresného finále – súboja o 1.-2.miesto.

Zloženie družstva ŠG JH:

Junasová Patrícia (sexta), Lázárová Alexandra (IV.IS), Hutárová Viktória (I.A), Krajčovičová Soňa (I.B)

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FUTSALE – DIEVČATÁ

     Dňa 28.11.2016 sa v mestskej športovej hale odohrala skupina o konečné 4.-6. miesto na majstrovstvách okresu vo futsale dievčat stredných škôl. Naše dievčatá skončili na konečnom 5.mieste v rámci okresu.

     Zloženie družstva ŠG JH:

     Hana Kovačicová (II.B), Alexandra Tomíková (II.B), Daniela Junásková (septima), Veronika Hesková (II.A), Kristína Žiaranová (II.S), Lenka Jurišová (I.B), Miriam Vyrvová (I.A), Viktória Špendelová (kvinta), Kristína Halgošová (I.S) a Petra Tapušíková (I.S) 

Konečné umiestnenie našich dievčat na školských MO:

·         Družstvo ŠG JH           5.miesto

 

  


 

OKTÓBER 2016

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJA V CEZPOĽNOM BEHU

Úspešné družstvo chlapcov (Bartek, Surový, Moravčík) a víťazka dievčat (Mečiarová) z okresného kola sa dňa 5.10.2016 zúčastnili na školských majstrovstvách kraja v cezpoľnom behu v Piešťanoch. Aj tu sa im darilo a v chladnom, sychravom počasí dokázali vybojovať bronzové medaily.

 

Umiestnenie našich:

·         Dievčatá ZŠ    3.miesto          jednotlivci       Veronika Mečiarová (kvarta)

·         Chlapci ZŠ      3.miesto          družstvá          Bartek (tercia), Surový (tercia),

        Moravčík (kvarta)

 

 

 

 

 

ü      MEMORIÁL MÁRIE ZAVARSKEJ

V športovom areáli Slávia Trnava sa dňa 6.10.2016 konalo okresné kolo štafetových pretekov chlapcov a dievčat – Memoriál Márie Zavarskej. Tieto preteky boli súčasťou dní športu 2016. V kategórii dievčat súťažili 5-členné a v kategórii chlapcov 10-členné družstvá. Naša škola mala zastúpenie len v kategórii chlapcov, ale zato veľmi úspešné. V kategórii chlapcov stredných škôl zvíťazilo družstvo Športového gymnázia Jozefa Herdu a postúpilo tak do ďalšieho kola.

 

Umiestnenie našich:

·         Chlapci SŠ       1.miesto          ŠG J. Herdu Trnava     Kormúth, Ťažký, Štrba,

            Lošonský, Zaduban, Vangel,

            Drobný, Martinka, Šiška,

            Kiss, Valach

 

 

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ DNI ŠPORTU

V centre voľného času Kalokagatia Trnava sa 20.10.2016 konali Školské dni športu stredných škôl. Študenti súťažili v preskoku cez švihadlo a v abecede futbalistu. Žiaden z našich chlapcov ani dievčat nepostúpili do ďalšieho kola.

 

 Umiestnenie našich:

·         Chlapci           Gergely Tumma         7.miesto          abc futbalistu

  Juraj Kolenič              11.miesto        abc futbalistu

  Matej Fridrich             12.miesto        abc futbalistu

  Peter Urminský          13.miesto        abc futbalistu

  Dominik Takáč           16.miesto        abc futbalistu

·         Dievčatá         Karin Rechtoríková    22.miesto        abc futbalistu

      4.miesto         preskok cez švihadlo

  Kristína Žiaranová      22.miesto        abc futbalistu

                                     13.miesto        preskok cez švihadlo

  Lenka Buchová           9.miesto          preskok cez švihadlo

  Alexandra Današová 14.miesto        preskok cez švihadlo

  Adriana Límová          23.miesto        preskok cez švihadlo

 

 

 

ü      ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V ŠACHU

Dňa 26.10.2016 sa v centre voľného času Kalokagatia Trnava konali školské majstrovstvá okresu v šachu stredných škôl.

 

Umiestnenie našich:

·         Chlapci           Gregor Bilčík              24.miesto

  Ondrej Machovič        25.miesto

  Adam Minár               26.miesto

  Martin Morvay            27.miesto

 

 


SEPTEMBER 2016

  • STREETBALLOVÝ TURNAJ

Dňa 23.9.2016 sa na gymnáziu vo Vrbovom uskutočnil streetballový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo aj jedno družstvo chlapcov a dve družstvá dievčat našej školy. Chlapci na turnaji zvíťazili a dievčatá obsadili 2. a 3.miesto.

Výsledky ŠG J. Herdu Trnava:

  • chlapci SŠ – 1.miesto (Pozdech – III.S, Skubeň – I.S, Drgoň – IV.B)
  • dievčatá SŠ – 2.miesto (Mičányiová A., Václavová, Nemčicová – všetky z III.S)

                                                  3.miesto (Mičányiová Ľ., Hlavnová – obe z III.S)

 

  • ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V CEZPOĽNOM BEHU

V areáli AŠK Slávia Trnava sa dňa 30.9.2016 konali školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. Družstvo chlapcov v zložení Bartek (tercia), Surový (tercia) a Moravčík (kvarta) obsadilo 2.miesto v kategórii základných škôl, avšak nakoniec aj to stačilo na postup do krajského kola. V kategórii jednotlivcov dievčat základných škôl zvíťazila Veronika Mečiarová (kvarta) a rovnako tak i ona postúpila do krajského kola.

Umiestnenia našich:

  • Chlapci ZŠ      2.miesto          družstvá          ŠG J. Herdu
  • Dievčatá ZŠ   1.miesto          jednotlivci       Veronika Mečiarová (kvarta)

 

    


Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria