Navigácia

Objednávanie stravy

Objednávanie stravy

Každé prihlasovanie alebo odhlasovanie je možné najneskôr  deň vopred do 14.15 – iba v pracovné dni.

 

Stravu je nutné zaplatiť vždy do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca

Platba za stravu bankovým prevodom alebo trvalým príkazom 

 

Číslo účtu:  7000491569/8180

IBAN: SK7981800000007000491569

Žiaci, ktorí do stanoveného termínu  nezaplatia za stravu a majú preplatok z predchádzajúceho mesiaca, sa môžu prihlásiť na obed cez svoje konto na: www.strava.cz

 

Príklad:Žiak za stravu na október nezaplatil v stanovenom termíne. V pondelok 3.10.2016  by ale chcel ísť na obed. Prihlási sa cez svoje konto na www.strava.cz, kde môže skontrolovať stav svojho konta, to znamená, že tam uvidí, či má preplatok alebo nie. Ak má preplatok, môže si stravu sám na pondelok ( príp. na ďalšie dni – podľa výšky preplatku – výška stravného je na nástenke a aj na stránke školy ) prihlásiť.

 

Objednávanie stravy cez Internet

Pre objednávanie stravy cez internet postupujte podľa nasledujúcich pokynov

 

1. Po registrácii v školskej jedálni sa objednáva strava cez internet na adrese: www.strava.cz

 

2. Po otvorení stránky zvoľte položku Prihlásenie užívateľa

 

3. Dostanete sa do dialógu pre prihlásenie. Ako Číslo zariadenia napíšte 9254 a potvrďte. Ste

    prihlásený do "svojej" jedálne

 

4. Vyplňte a potvrďte položky Užívateľ a Heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii služby.

    Ste prihlásený do systému a môžete objednávať stravu.

 

5. Pre objednávanie stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Vykonajte požadované zmeny svojich prihlášok

   a odhlášok. Zmeny nezabudnite uložiť potvrdením položky Odoslať na ľavej strane obrazovky

 

6. Zo systému sa odhláste potvrdením položky Odhlásenie užívateľa.

 

Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria