Navigácia

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

pondelok 12.12.2016 sa v čase od 14,30 do17,00 uskutoční na našej škole Deň otvorených dverí.

Organizácia a program: 

Deň otvorených dverí - 14.12.2015 (14.30 - 17.00 hod.)
         
čas miesto aktivita podrobne zodpovednosť
14.30 hod aula privítanie návštevníkov   p. Jančovič
úvodná prezentácia o škole PowerPointová prezentácia, brožúrky o škole p. Toman
informácie o organizácii dňa otvorených dverí rozdelenie návštevníkov do skupín p. Toman
         
AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH PREDMETOVÝCH KOMISIÍ V ČASE OD 15.00 hod:    
miestnosť PK aktivita podrobne zodpovednosť
telocvičňa zdravie a pohyb prezentácia športových priestorov  

p. Ružová,         

p. Odnogová

chemické laboratórium človek a príroda školský vzdelávací program  –  štúdium chémie na našej škole   p. Szalóová
prezentácia odbornej učebne prehliadka laboratória a pomôcok, zbierok
multimediálna výučba
ukážka prác žiakov
priestor na otázky záujemcov  
biologické laboratórium človek a príroda školský vzdelávací program  –  štúdium biológie na našej škole   p. Duchoslavová
prezentácia odbornej učebne prehliadka laboratória a pomôcok, zbierok
multimediálna výučba
ukážka prác žiakov
priestor na otázky záujemcov  
fyzikálne laboratórium človek a príroda školský vzdelávací program  –  štúdium fyziky na našej škole   p.Blažek,              p.Kmeťo
prezentácia odbornej učebne prehliadka laboratória a pomôcok, zbierok
multimediálna výučba
ukážka prác žiakov
priestor na otázky záujemcov  
kvinta človek a spoloč. výstavka výtvarných prác a projektov z hudobnej výchovy práce žiakov prímy, sekundy, tercie, kvarta p. Václavová
prezentácie prác žiakov, informácie o počte hodín, maturitných predmetoch a pod.  diskusia s návštevníkmi
 
SJL prezentácia knižnice a školského časopisu  

p. Kubáňová,   

p. Važanová

prezentácia z literárnej exkurzie  
J1 cudz. jaz. videoprezentácia aktivít PK   p. Holešová
prezentácia učebníc a časopisov  
P1 MAT-INF prezentácie žiackych prác  

p. Bachoríková,  

p. Kozániová

prezentácia e-learningu a stránky školy  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacia školy na školský rok 2017/2018

ALBUM Z DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 2015

 

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria