Navigácia

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

utorok 12.12.2017 sa v čase od 14,00 uskutoční na našej škole Deň otvorených dverí.

čas miesto aktivita podrobne
14.00 hod aula privítanie návštevníkov  
úvodná prezentácia o škole PowerPointová prezentácia, brožúrky o škole
informácie o organizácii dňa otvorených dverí rozdelenie návštevníkov do skupín
       
AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH PREDMETOVÝCH KOMISIÍ V ČASE OD 14.30 hod:  
miestnosť PK aktivita podrobne
telocvičňa zdravie a pohyb prezentácia športových priestorov  
chemické laboratórium človek a príroda školský vzdelávací program  –  štúdium chémie na našej škole  
prezentácia odbornej učebne prehliadka laboratória a pomôcok, zbierok
multimediálna výučba
ukážka prác žiakov
priestor na otázky záujemcov  
biologické laboratórium človek a príroda školský vzdelávací program  –  štúdium biológie na našej škole  
prezentácia odbornej učebne prehliadka laboratória a pomôcok, zbierok
multimediálna výučba
ukážka prác žiakov
priestor na otázky záujemcov  
fyzikálne laboratórium človek a príroda školský vzdelávací program  –  štúdium fyziky na našej škole  
prezentácia odbornej učebne prehliadka laboratória a pomôcok, zbierok
multimediálna výučba
ukážka prác žiakov
priestor na otázky záujemcov  
tercia človek a spoloč. výstavka výtvarných prác a projektov z hudobnej výchovy práce žiakov prímy, sekundy, tercie, kvarta
prezentácie prác žiakov, informácie o počte hodín, maturitných predmetoch a pod.  diskusia s návštevníkmi
 
SJL prezentácia knižnice a školského časopisu  
prezentácia z literárnej exkurzie  
J1 cudz. jaz. videoprezentácia aktivít PK  
prezentácia učebníc a časopisov  
P1 MAT-INF prezentácie žiackych prác  
prezentácia e-learningu a stránky školy  

 

Prezentácia školy na školský rok 2018/2019

ALBUM Z DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 2015

 

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria