• Charakteristika školy

     • Charakteristika školy

     • Športové gymnázium Jozefa Herdu v Trnave

       

      Na Športovom gymnáziu J. Herdu je 8 klasických a 12 športových tried. Pôsobí na ňom 42 učiteľov, 4 vychovávateľky a 21 trénerov. Školu navštevuje 493 žiakov.

      Škola sa nachádza v širšom centre mesta, v blízkosti železničnej a autobusovej stanice. Škola má zrekonštruovaný športový areál, telocvičňu, posilňovňu, vlastnú jedáleň a internát.

      Vyučovanie prebieha v kmeňových a odborných učebniach (5 učební jazykov, 2 počítačové učebne, chemické, biologické a fyzikálne laboratórium, aulu vybavenú počítačmi a interaktívno tabuľou).Učebne sú vybavené modernými didaktickými pomôckami, učitelia vyučujú s podporou IKT, kontakt medzi učiteľom, žiakom a rodičom prebieha osobne aj prostredníctvom modernej webovej stránky školy.

      Škola každoročne organizuje množstvo akcií : exkurzie ( Paríž, Londín, Viedeň, Osvienčim, Praha), športové podujatia (Športovec roka, športové súťaže), zábavné akcie ( imatrikulácia, Halloween, vianočná, valentínska diskotéka). Žiaci našej školy úspešne reprezentujú školu na predmetových olympiádach, tematických a športových súťažiach a pod.

      Športovcom škola ponúka ubytovanie v novovybudovanej podkrovnej prístavbe, celodennú stravu vo vlastnej jedálni. Športovci majú popri štúdiu vytvorené podmienky nielen pre dvojfázový tréning, ale aj pre športové sústredenia a súťaže. Škola úzko spolupracuje s trénermi a so športovými klubmi.

       

       

       

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada