• Akcie školy

     • Deň otvorených dverí

     • utorok 12.12.2017 sa v čase od 14,00 uskutoční na našej škole Deň otvorených dverí.

      čas miesto aktivita podrobne
      14.00 hod aula privítanie návštevníkov  
      úvodná prezentácia o škole PowerPointová prezentácia, brožúrky o škole
      informácie o organizácii dňa otvorených dverí rozdelenie návštevníkov do skupín
             
      AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH PREDMETOVÝCH KOMISIÍ V ČASE OD 14.30 hod:  
      miestnosť PK aktivita podrobne
      telocvičňa zdravie a pohyb prezentácia športových priestorov  
      chemické laboratórium človek a príroda školský vzdelávací program  –  štúdium chémie na našej škole  
      prezentácia odbornej učebne prehliadka laboratória a pomôcok, zbierok
      multimediálna výučba
      ukážka prác žiakov
      priestor na otázky záujemcov  
      biologické laboratórium človek a príroda školský vzdelávací program  –  štúdium biológie na našej škole  
      prezentácia odbornej učebne prehliadka laboratória a pomôcok, zbierok
      multimediálna výučba
      ukážka prác žiakov
      priestor na otázky záujemcov  
      fyzikálne laboratórium človek a príroda školský vzdelávací program  –  štúdium fyziky na našej škole  
      prezentácia odbornej učebne prehliadka laboratória a pomôcok, zbierok
      multimediálna výučba
      ukážka prác žiakov
      priestor na otázky záujemcov  
      tercia človek a spoloč. výstavka výtvarných prác a projektov z hudobnej výchovy práce žiakov prímy, sekundy, tercie, kvarta
      prezentácie prác žiakov, informácie o počte hodín, maturitných predmetoch a pod.  diskusia s návštevníkmi
       
      SJL prezentácia knižnice a školského časopisu  
      prezentácia z literárnej exkurzie  
      J1 cudz. jaz. videoprezentácia aktivít PK  
      prezentácia učebníc a časopisov  
      P1 MAT-INF prezentácie žiackych prác  
      prezentácia e-learningu a stránky školy  

       

      Prezentácia školy na školský rok 2018/2019

      ALBUM Z DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 2015

  • Kontakty

   • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada