Navigácia

Kritéria prijímania žiakov na šk.rok 2017/18 - športové triedy Výsledky talentových skúšok žiakov 9. roč. ZŠ - športové triedy Výsledky talentových skúšok žiakov 5.roč. ZŠ - športové triedy Kritéria prijímania žiakov na šk. rok 2017/18 - klasické triedy Zoznam uchádzačov, ktorí budú prijatí bez prijímacích skúšok - 7902J gymnázium Výsledné poradie uchádzačov po vykonaní prijímacích skúšok- klasické triedy

Prijímacie skúšky

Kritéria prijímania žiakov na šk.rok 2017/18 - športové triedy

UPOZORNENIE:

Zákonný zástupca žiaka, ktorý sa uchádza o štúdium v športovej triede na Športovom gymnáziu Jozefa Herdu v Trnave v školskom roku 2017/2018, musí odovzdať prihlášku riaditeľovi ZŠ do 20.2.2017. Na prihlášku je potrebné uviesť šport, o ktorý má žiak záujem. ZŠ následne odošle prihlášku na Športové gymnázium J. Herdu do 28.2.2017.

 

INDIVIDUÁLNE ŠPORTY

Plán výkonov do Prímy (žiaci z 5.ročníka ZŠ)  – 17 žiakov
Športy: atletika, plávanie, džudo, športová gymnastika, športový aerobik, tenis, športová streľba (trap, skeet), krasokorčuľovanie, karate, jazdectvo
Talentové skúšky: 4. apríla 2017 – psychodiagnostický test
                            5. apríla 2017 – všeobecný a špeciálny pohybový test

Plán výkonov do Kvinty (žiaci z 9.ročníka ZŠ) – 20 žiakov
Športy: atletika, plávanie, džudo, športová gymnastika, športový aerobik, športová streľba (trap, skeet), karate, jazdectvo, tenis, krasokorčuľovanie, cyklistika
Talentové skúšky: 28. marca 2017 – psychodiagnostiký test
                            29. marca 2017 – všeobecný a špeciálny pohybový test
 

KOLEKTÍVNE ŠPORTY

Plán výkonov do I.S (žiaci z 9.ročníka ZŠ) – 30 žiakov
Športy: futbal (chlapci), hokej (chlapci), hádzaná (chlapci), basketbal (chlapci, dievčatá), bejzbal (chlapci), volejbal (dievčatá).
Talentové skúšky:  28. marca 2017– psychodiagnostický test
                             29. marca 2017 – všeobecný a špeciálny pohybový test (basketbal, hádzaná, bejzbal, volejbal)
                             30. marca 2017 – všeobecný a špeciálny pohybový test (futbal, hokej)


Podrobné kritéria pre prijatie žiakov do športových tried na školský rok 2017/18: kritériá

 

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria