Navigácia

PK Človek a spoločnosť

2017/2018

 

 PREDMETOVÁ KOMISIA ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 2017/2018:

 1. Mgr. Ľubomíra Bučányová

 2. PaedDr. Daniela Burzová    

 3. PaedDr. Mária Mikušová                                                       

 4. Mgr. Jana Révesová       

 5. PhDr. Zuzana Rybová

 6. Mgr. Silvia Václavová

 7. Mgr. Ľubica Važanová

 8.  Mgr. Marianna Vidová

 9. Mgr. Jana Žáková

 

19. 10. 2017   Vedomostná olympiáda „Kraj, ktorý je mojím domovom“

16.10.2017 sa uskutočnilo v spolupráci s PK Matematika a práca s informáciami  školské kolo 9. ročníka vedomostnej olympiády „Kraj, ktorý je mojím domovom“, ktorá je určená pre žiakov 2. ročníka stredných odborných škôl a gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK so zameraním na prírodu, históriu, kultúru a umenie, osobnosti a zaujímavosti v Trnavskom kraji. Súťaž prebehla on-line v učebni P1. Za našu školu súťažilo družstvo v zložení:  Romana Peťkovská, Simona Slivová ( obidve z II.A ) a Nikola Schmidtová zo sexty. V rámci trnavského okresu sa dievčatá umiestnili na 4. mieste. Do krajského kola ( finále ) nepostúpili, pretože do neho mohli postúpiť víťazné tímy z jednotlivých okresov. Výsledková listina:

 

OKRES TRNAVA

Poradie

Názov školy

Počet bodov

1.

Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava

40

2.

Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava

39

3.

Obchodná akadémia, Trnava

39

4.

Športové gymnázium J. Herdu, Trnava

39

5.

Stredná zdravotnícka škola, Trnava

39

6.

Gymnázium J. Hollého, Trnava

37

7.

Stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava

37

8.

Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča, Trnava

36

9.

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

29

 

 

 

18. 10. 2017  Olympiáda o Európskej únii

V stredu 18.10.2017 prebehlo elektronické kolo Olympiády o Európskej únii v spolupráci s PK Matematika a práca s informáciami. Súťaž zorganizovala Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Našu školu reprezentovali Kristína Štefková z III.A, Gregor Bilčík a Filip Funovič – obaja zo IV.A. Napriek zodpovednej príprave na súťaž do celoslovenského kola nepostúpili.

 

25.10.2017   Návšteva Krajského súdu v Trnave

Ministerstvo spravodlivosti SR zorganizovalo v rámci Európskeho dňa spravodlivosti v stredu 25.10.2017 deň otvorených dverí na krajských súdoch SR. Zo spoločenskovedného seminára sa tak žiaci 3. a 4. ročníka mohli oboznámiť s priestormi Krajského súdu v Trnave, mali možnosť vidieť elektronické zariadenia slúžiace na monitorovanie pohybu a pobytu kontrolovaných osôb a prezrieť si eskortnú miestnosť. Zaujímavá bola i beseda so sudcami a s probačnou úradníčkou.

 

27. 11. 2017 Slovensko diskutuje o EÚ

 

       

40 študentov štvrtých ročníkov sa zúčastnilo panelovej diskusie  "Slovesnko diskutuje o EÚ", ktorá sa konala v priestoroch mariánskeho seminára - Marianum v Trnave. Podujatie bolo jedným zo série diskusných podujatí a sa konalo z iniciatívy Ministerstva zahraničných vecí a európskyc záležitosí SR. 

Hlavní hostia: Béla Bugár, podpredseda NR SR a Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí. Cieľom podujatia je poskytnutie priestoru pre výmenu názorov o aktuálnych témach Európskej únie, s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v ďalšom smerovaní európskeho projektu. 

 

 27. 11. 2017 INTERAKTÍVNA DISKUSIA  - extrémiznus, populizmus, tolerancia

    

   V pondelok 27.11.2017 sa študenti III.A zúčastnili v spoločenskej miestnosti nášho gymnázia na interaktívnej diskusii. Téma bola veľmi aktuálna a zaujímavá: Vyrovnávanie sa s extrémizmom, predsudkami a populizmom, o tolerancii medzi ľuďmi s rozdielnymi názormi alebo vierovyznaním.

Diskusiu viedli zástupcovia troch hlavných svetových náboženstiev. Žiaci mali možnosť zážitkovo nahliadnuť do sveta týchto rozličných kultúr a na základe vlastnej skúsenosti konfrontovať informácie, ktoré sa k nim dostávajú cez internet so skutočnosťou.

   Po ukončení diskusie so žiakmi nasledovala o danej problematike diskusia s vyučujúcimi dejepisu a občianskej náuky, na ktorej boli prof. Bučányová, prof. Kubáňová, prof. Révesová a prof. Rybová.

  Za zorganizovanie diskusie chceme poďakovať nášmu bývalému žiakovi Máriovi Nicolínimu, ktorý aktívne pracuje vo Fóre náboženstiev sveta – Slovensko. Vďaka nemu mohli tretiaci diskutovať s evanjelickým kňazom, imánom a rabínom.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria