Navigácia

!!! VÝCHOVNÝ A KARIÉROVÝ PORADCA

Výchovný a kariérový poradca :  Mgr. Silvia Václavová

Konzultácie pre študentov a rodičov :   Kabinet dejepisu (podľa potreby)

 

  • kariérové poradenstvo
  • profesijná orientácia
  • štúdium v zahraničí
  • riešenie osobných a vzťahových problémov
  • riešenie konfliktov
  • riešenie vzdelávacích a učebných problémov

 

PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA

v dňoch 20. 9., 27. 9., 4. 10., a 11. 10. študenti druhých ročníkov

absolvovali testovanie zamerané na profesijnú orientáciu, ktoré robili pracovníci CPPPaP.

 

 

VAPAC

11. 10. 2017 sa študenti štvrtých ročníkov zúčastnili na veľtrhu vysokých škôl VAPAC v Bratislave

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria