Navigácia

!!! VÝCHOVNÝ A KARIÉROVÝ PORADCA

Výchovný a kariérový poradca :  Mgr. Silvia Václavová

Konzultácie pre študentov a rodičov :   Kabinet dejepisu (podľa potreby)

 

 • kariérové poradenstvo
 • profesijná orientácia
 • štúdium v zahraničí
 • riešenie osobných a vzťahových problémov
 • riešenie konfliktov
 • riešenie vzdelávacích a učebných problémov
 • ...čo po strednej škole?

 

...čo po strednej škole?

ABSOLVENT SŠ

- môže si užívať prázdniny, školský rok trvá do 31. augusta

- ak ide na vysokú školu, štát zaňho platí odvody naďalej

- ak nepokračuje v štúdiu, ani nezačne pracovať, od 1. septembra musí platiť odvody do zdravotnej poisťovne, alebo sa prihlásiť na úrade práce

 

Prídavky na deti

- ak sa do 31. augusta neprihlásite na úrade práce, ani nezačnete pracovať, rodičom patrí prídavok za júl aj za august

- ak súvisle pokračujete v štúdiu, rodič poberá prídavok naďalej

 

SOCIÁLNE POISTENIE

- absolvent školy nemá žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni

- na rozdiel od zdravotného poistenia štát za študenta neplatí odvody

- ak sa zamestnáte, zamestnávateľ vás prihlási do registra a poistné odvádza za vás

- ak začnete podnikať, ešte sa nemusíte prihlásiť ani platiť odvody, najskôr však budúci rok, podľa daňového priznania

 

ZMENA: Cez prázdniny za vlak platíte !!!!!

Žiaci a študenti môžu cestovať bezplatne aj cez prázdniny. Výnimkou sú absolventi. Absolvovaním záverečnej skúšky totiž prichádzajú o status študenta. „Po zápise na ďalšie štúdium sa im bezplatná preprava prizná od začiatku nového akademického roka,“ informuje Železničná spoločnosť Slovensko.

 

 

Umiestnenie našich absolventov na VŠ v akademickom roku 2017/2018

 

                             
  IV.A IV.B klasické triedy spolu IV.S oktáva športové triedy spolu všetky triedy spolu
Podľa zamerania n % n % n % n % n % n % n %
ekonomika, manažment, marketing 5 17,2 10 35,7 15 26,3 9 50,0 4 21,1 13 35,1 28 29,8
psychológia 1 3,4 1 3,6 2 3,5   0,0 2 3,5 2 5,4 4 4,3
informatika 4 13,8 2 7,1 6 10,5   0,0 1 1,8 1 2,7 7 7,4
medicína   0,0 1 3,6 1 1,8   0,0   0,0 0 0,0 1 1,1
architektúra 2 6,9 2 7,1 4 7,0   0,0   0,0 0 0,0 4 4,3
právo 1 3,4 3 10,7 4 7,0 1 5,6   0,0 1 2,7 5 5,3
prírodné vedy 1 3,4 6 21,4 7 12,3   0,0 2 3,5 2 5,4 9 9,6
technické vedy 7 24,1 1 3,6 8 14,0 3 16,7   0,0 3 8,1 11 11,7
sociálne vedy, masmediálna komunikácia 2 6,9   0,0 2 3,5 1 5,6 5 8,8 6 16,2 8 8,5
jazyky 3 10,3   0,0 3 5,3   0,0   0,0 0 0,0 3 3,2
športové vedy 1 3,4   0,0 1 1,8 3 16,7 1 1,8 4 10,8 5 5,3
pedagogická fakulta 2 6,9 2 7,1 4 7,0 1 5,6   0,0 1 2,7 5 5,3
poľnohospodárstvo   0,0   0,0 0 0,0   0,0 2 3,5 2 5,4 2 2,1
fyzioterapia, zdravotná starostlivosť   0,0   0,0 0 0,0   0,0 2 3,5 2 5,4 2 2,1
  29 100,0 28 100,0 57 100,0 18 100,0 19 47,4 37 100,0 94 100,0
                             
                             
                             
                             
  IV.A IV.B klasické triedy spolu IV.S oktáva športové triedy spolu všetky triedy spolu
Podľa školy n % n % n % n % n % n % n %
EU BA   0,0 7 25,0 7 11,9 5 23,8   0,0 5 11,6 12 11,8
STU BA 9 29,0 5 17,9 14 23,7   0,0 2 9,1 2 4,7 16 15,7
STU MTF TT 2 6,5   0,0 2 3,4 2 9,5   0,0 2 4,7 4 3,9
TUKE 1 3,2   0,0 1 1,7   0,0   0,0 0 0,0 1 1,0
UK BA - manažment 3 9,7   0,0 3 5,1   0,0   0,0 0 0,0 3 2,9
UK BA - lekárska fakulta   0,0 1 3,6 1 1,7   0,0   0,0 0 0,0 1 1,0
UK BA - prírodovedecká fakulta   0,0   0,0 0 0,0   0,0 1 4,5 1 2,3 1 1,0
UK BA - FTVŠ 1 3,2   0,0 1 1,7 3 14,3 1 4,5 4 9,3 5 4,9
UCM TT 2 6,5 1 3,6 3 5,1 1 4,8 6 27,3 7 16,3 10 9,8
TU TT 5 16,1 2 7,1 7 11,9 1 4,8   0,0 1 2,3 8 7,8
UKF NR 2 6,5   0,0 2 3,4   0,0   0,0 0 0,0 2 2,0
SZU BB   0,0   0,0 0 0,0   0,0 2 9,1 2 4,7 2 2,0
ŽU   0,0   0,0 0 0,0   0,0 1 4,5 1 2,3 1 1,0
SPU NR   0,0   0,0 0 0,0   0,0 2 9,1 2 4,7 2 2,0
TU ZV   0,0   0,0 0 0,0 1 4,8   0,0 1 2,3 1 1,0
PEVŠ   0,0   0,0 0 0,0 4 19,0   0,0 4 9,3 4 3,9
CU BA   0,0   0,0 0 0,0 1 4,8   0,0 1 2,3 1 1,0
ČR 2 6,5 8 28,6 10 16,9   0,0   0,0 0 0,0 10 9,8
UK (Praha) 2 6,5 3 10,7 5 8,5   0,0 3 13,6 3 7,0 8 7,8
HOLANDSKO   0,0 1 3,6 1 1,7   0,0   0,0 0 0,0 1 1,0
USA   0,0   0,0 0 0,0   0,0 1 4,5 1 2,3 1 1,0
NADSTAVBA 1 3,2   0,0 1 1,7   0,0   0,0 0 0,0 1 1,0
NEŠTUDUJÚ NA VŠ 1 3,2   0,0 1 1,7 3 14,3 3 13,6 6 14,0 7 6,9
  31 100,0 28 100,0 59 100,0 21 100,0 22 100,0 43 100,0 102 100,0
                             

 

PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA

v dňoch 20. 9., 27. 9., 4. 10., a 11. 10. študenti druhých ročníkov

absolvovali testovanie zamerané na profesijnú orientáciu, ktoré robili pracovníci CPPPaP.

 

 

VAPAC

11. 10. 2017 sa študenti štvrtých ročníkov zúčastnili na veľtrhu vysokých škôl VAPAC v Bratislave

 

 

Novinky

Kontakt

 • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
  J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria