Navigácia

Legislatíva

Legislatíva k maturitnej skúške

Vyhláška_č.318/2008_o_ukončovaní_štúdia_na_SŠ

Vyhláška_č.209/2011_ktorou_sa_mení_a_dopĺňa_vyhláška_318/2008

Vyhlaska_c._157/2013_Z._z..pdf

Školský_zákon_245/2008

 

Novelizácie Zákona č. 245/2008 Z.z.:

 • 464/2013Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 • 125/2013Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • 324/2012Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení

niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 • 390/2011Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a

o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 • 037/2011Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • 184/2009Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 • 037/2009Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z.z.

 • 462/2008Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Novinky

Kontakt

 • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
  J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria