Navigácia

Deň župy

3.10.2013 – DEŇ ŽUPY

Športové gymnázium J. Herdu sa aktívne zapojilo do  organizovania podujatí pri príležitosti tohtoročného Dňa župy.

Predmetová komisia Zdravie a pohyb zorganizovala „Mix-volejbalový turnaj“ za účasti štyroch družstiev:

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
  • Gymnázium Jána Hollého Trnava
  • Stredná priemyselná škola Trnava
  • Stredná odborná škola automobilová Trnava

Jednotlivé zápasy prebiehali v priateľskom duchu, v súlade so zásadami fair-play, no predovšetkým poskytli prítomným divákom napínavé a vyrovnané momenty. Hoci výsledné poradie nebolo najdôležitejším motívom organizovania tohto športového podujatia, pre úplnosť uvádzame, že víťazom turnaja sa stalo družstvo z Gymnázia Jána Hollého, pred družstvom Športového gymnázia J. Herdu, na treťom mieste skončila Stredná priemyselná škola. Všetky zúčastnené družstvá boli ocenené diplomami.

Víťazné družstvo Gymnázia J. Hollého Trnava.

 

     Druhým podujatím organizovaným počas Dňa župy bol Deň otvorených dverí. Toto pre nás už tradičné podujatie sa stretlo z veľkým ohlasom u žiakov základných škôl, čoho najlepším dôkazom bola vysoká účasť žiakov trnavských, ale i mimotrnavských základných škôl.

Jednotlivé predmetové komisie pripravili pre návštevníkov školy zaujímavý program. Žiaci a ich rodičia mali možnosť vidieť priestory školy, stretnúť sa s pedagógmi, klásť zvedavé otázky.

 

 

Už prvotná spätná väzba nás uistila o tom, že podujatie bolo zmysluplné a vydarené. Od členov študentského parlamentu, ktorí sprevádzali hostí po škole, získali návštevníci cenné informácie zo života školy a mnohokrát i čosi navyše...

 

 

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria