• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  VO: Súhrnná správa 4.Q 2020 Súhrnná správa s NH s cenami vyššími ako 5 000,- EUR s DPH 18.01.2021
  VO: Súhrnná správa 4.Q 2020 Súhrnná správa o zákazkách s NH s cenami vyššími ako 1000,- EUR s DPH 18.01.2021
  Zmluva 671110 Cena tepelnej energie pre rok 2020 - časť E s DPH 30.12.2020 Trnavská teplárenská, a. s. Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava Mgr. Jozef Jančovič riaditeľ školy
  Zmluva 671110 Dohoda o zálohových platbách pre rok 2021 - čast D s DPH 30.12.2020 Trnavská teplárenská, a. s. Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava Mgr. Jozef Jančovič riaditeľ školy
  Zmluva Darovacia zmluva s DPH 06.11.2020 Mgr. Hana Brestovanská Spojená škola Mgr. Jozef Jančovič
  Zmluva 1/2020 o nájme nebytových priestorov s DPH 30.10.2020 Country Saloon s.r.o. Spojená škola Mgr. Jozef Jančovič poverený riadením
  Zmluva č. 2/2020 o nájme nebytových priestorov s DPH 29.10.2020 Jozef Dudek Spojená škola Mgr. Jozef Jančovič poverený riadením
  Zmluva Zmluva o dodávke odbere tepla- časť C s DPH 26.10.2020 Trnavská teplárenská, a.s. Spojená škola Mgr. Jozef Jančovič poverený riadením
  VO: Súhrnná správa 3 Q 2020 Súhrnná správa Spojená škola s DPH 21.10.2020
  VO: Súhrnná správa 3 Q 2020 Súhrnná správa Stredná športová škola Jozefa Herdu s DPH 21.10.2020
  Zmluva 122021644 Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia s DPH 15.10.2020 Západoslovenská distribučná, a.s. Spojená škola Mgr. Jozef Jančovič poverený riadením
  Zmluva 1220021645 Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia s DPH 15.10.2020 Západoslovenská distribučná , a.s. Spojená škola Mgr. Jozef Jančovič poverený riaditeľ
  Zmluva 9106708810 Zmluva o dodávke plynu s DPH 08.10.2020 Slovenský plynárenský podnik Spojená škola Mgr. Helena Kamenčíková poverná riadením
  Zmluva 288150 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu s DPH 07.10.2020 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola Mgr. Helena Kamenčíková poverená riadením
  Zmluva 9106708047 Zmluva o dodávke plynu s DPH 02.10.2020 Slovenský plynárenský podnik Spojená škola Mgr Helena Kamenčíková poverená riadením
  Zmluva 00003771 Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov s DPH 02.10.2020 Ticket Service s.r.o. Spojená škola Mgr. Helena Kamenčíková poverená riadením
  Zmluva Zmluva o dodávke elektriny s DPH 24.09.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Spojená škola Mgr. Helena Kamenčíková poverená riadením
  Zmluva A, B Zmluva o dodávke a odbere tepla s DPH 22.09.2020 Trnavská teplárenská, a.s. Spojená škola Mgr. Helena Kamenčíková poverená riadením
  Zmluva 01/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 17.09.2020 AŠK Slávia Trnava o.z. Spojená škola Mgr. Helena Kamenčíková poverená riadením
  Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 17.09.2020 Aqua Wellness Trnava, spol. s.r.o. Spojená škola Mgr. Helena Kamenčíková poverená riadením
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2848
  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje