• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  VO: Súhrnná správa 2 Q 2020 Súhrnná správa SŠŠ Jozefa Herdu s DPH 14.07.2020
  VO: Súhrnná správa 2 Q 2020 Súhrnná správa 2 Q 2020 Gym s DPH 14.07.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie žiadosti o účasť na VO Obstaranie plynového konvektomatu 23 000,00 s DPH 26.06.2020 03.07.2020 21.08.2020 26.06.2020 Stredná športová škola Jozefa Herdu
  Zmluva 0409/2020 Zmluva o dielo 30 693,48 s DPH 24.06.2020 A.DOM, spol. s.r.o. Mgr. Jozef Jančovič riaditeľ
  VO: Súhrnná správa 1 Q 2020 Súhrnná správa Gym s DPH 24.04.2020
  VO: Súhrnná správa 1 Q 2020 Súhrnná správa SŠŠ Jozefa Herdu s DPH 24.04.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie žiadosti o účasť na VO Rekonštukcia športového areálu 189 000.00 s DPH 20.03.2020 20.03.2020 31.08.2020
  Zmluva 2/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov 488,70 s DPH 27.01.2020 Divadlo Jána Palárika v Trnave Mgr. Jozef Jančovič riaditeľ
  VO: Súhrnná správa 4Q2019 Súhrnné správy s DPH 20.01.2020
  Zmluva Zmluva o zbere, preprave a skladovaní s DPH 30.12.2019 Dorsa s.r.o. Mgr. Jozef Jančovič riaditeľ
  Zmluva Dohoda o zálohových platbách s DPH 18.12.2019 Trnavská teplárenská a.s. Mgr. Jozef Jančovič riaditeľ
  Zmluva 1/2019 Zmluva o nájme služobného bytu s DPH 09.12.2019 Jozef Dudek Mgr. Jozef Jančovič riaditeľ
  Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla s DPH 17.10.2019 Trnavská teplárenská a.s. Mgr. Jozef Jančovič riaditeľ
  VO: Súhrnná správa 3 Q 2019 Súhrnné správy o zákazkách za 3.štvrťrok 2019 s DPH 17.10.2019
  Zmluva Dodatok k zmluve o vykonávaní činnost technika BOZP s DPH 14.10.2019 Bc.Roman Zomborský
  Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 07.10.2019 LionER s.r.o. Mgr. Jozef Jančovič riaditeľ
  Zmluva 52135772 Zamestnávateľská zmluva s DPH 04.10.2019 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky , a.s. Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava Mgr. Helena Kamenčíková poverená riadením
  Zmluva 1/2019 Dodatok č. 1/2019 s DPH 20.09.2019 Ticket Service s.r.o. Gymnázium, jána Bottu 31, Trnava Mgr. Helena Kamenčíková poverená riadením
  Zmluva Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 20.09.2019 Ticket Service s.r.o. Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava Mgr. Helena Kamenčíková poverená riadením
  Zmluva FO28/19 Kúpna zmluva s DPH 02.09.2019 ATC-JR, s.r.o. Mgr. Jozef Jančovič riaditeľ
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2821
  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada