• Konečne sú tu prázdniny!
     Všetkým študentom, rodičom a zamestnancom školy prajeme krásne leto, veľa pohody a slnka.
     Vidíme sa opäť v škole 03.09.2018 o 8.00 hod.!


     Študenti, ktorí si neprevzali vysvedčenie na konci šk.roka, môžu tak urobiť v priebehu prázdnin na sekreteriáte!
    • Vitajte na našom gymnáziu. Veríme, že pre Vás budú štyri roky štúdia na našej škole prínosom.
     Z cudzích jazykov bude pre všetkých z Vás angličtina prvým cudzím jazykom.

     Zopakujte si AJ pred vstupným testom :-)
    • Oznamy školy                                           

    •  Objednané ISIC preukazy si môžete prísť prevziať od 20.8.2018 k zástupkyni riaditeľa p. Študencovej.


     Rodičovský prípevok vo výške 30 € / žiaka je možné uhradiť prevodom na účet Rodičovského združenia -  SK8311110000001450411004. Do poznámky uveďte meno a priezvisko žiaka, trieda (ktorú navštevuje). 


      

  • Pre rodičov a študentov​​​​​​​

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
  • 20. august

   • Pon20. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Zisti, čo všetko škola ponúka?

   Gymnaziálne vzdelanie ISCED 3A pre žiakov športových i klasických tried. Výber voliteľných predmetov v rámci disponibilných hodín. Možnosť získať trénerskú kvalifikáciu Škola disponuje vlastnými odbornými učebňami, jedálňou, internátom umiestneným v budove školy.
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Výročná správa
    • 16. 7. 2018
    • O všetkom dôležitom, čo sa počas školského roka 2017/2018 udialo na našej škole, o našej práci a našich výsledkoch sa dočítate vo výročnej správe za školský rok 2017/2018, ktorú si môžete stiahnuť tu: vs_2017-18.pdf

    • Čítať viac
    • Prevzatie ISIC preukazov žiaka
    • 13. 7. 2018
    • Objednané ISIC preukazy si môžete prísť prevziať od 20.8.2018 k zástupkyni riaditeľa p. Študencovej.

    • Čítať viac
    • Žiaci ŠG J. Herdu si uctili pamiatku M. S. Trnavského
    • 14. 6. 2018
    • Pri príležitosti 60. výročia úmrtia M. S. Trnavského, významného hudobného skladateľa, si študenti Športového gymnázia v Trnave počas hodiny hudobnej výchovy uctili jeho pamiatku položením kvetov na miesto večného odpočinku.

    • Čítať viac
    • FOTO a TV reportáže z Dní zdravia 2018
    • 5. 6. 2018
    • V dňoch 31. 5. 2018 – 1.6.2018 sa Športové gymnázium Jozefa Herdu zapojilo do projektu mesta Trnava pod názvom Dni zdravia - "Vykročme za zdravím". Pre žiakov školy, ale aj pre širšiu verejnosť bolo počas dvoch dní pripravených viacero lákavých aktivít.

     Prečítajte si viac, pozrite si fotky a reportáže regionálnych televízií o našom podujatí: Dni zdravia 2018

    • Čítať viac
    • BOTANICKÁ ZÁHRADA
    • 4. 6. 2018
    • 23. mája žiaci prvého ročníka s Mgr.Duchoslavovou navštívili bývalú botanickú záhradu MTF STU v Trnave. Každý žiak predstavil svojim spolužiakom jeden strom. Mali možnosť spoznať krásny kus zelene uprostred trnavských panelákov a načerpať energiu zo živých stromov.

    • Čítať viac
    • Žiacké preukazy ISIC
    • 25. 5. 2018
    • Žiaci, ktorí sú držiteľmi žiackeho preukazu ISIC a chcú používať zľavu na dopravu aj cez letné prázdniny, si musia predĺžiť platnosť na dopravu pomocou SMS správy a následne priložením preukazu ku školskému terminálu. Bližšie informácie sú na nástenke. Zľavy v obchodoch, reštauráciách ... sú platné až do 30.9.2018. Aktualizácia sa týka len zľavy na dopravu počas prázdnin.

    • Čítať viac
    • Ocenenie našej kolegyne
    • 24. 5. 2018
    • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, M. Lubyová udelila Ďakovný list za dlhoročnú prácu pre olympiádu ľudských práv a za prácu v krajskej komisii olympiády ľudských práv Trnavského kraja Mgr. Janke Révesovej.

     Gratulujeme!

    • Čítať viac
    • Prijímacie konanie
    • 17. 5. 2018
    • V sekcii Prijímacie konanie je zverejnené výsledné poradie uchádzačov po vykonaní prijímacích skúšok. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v piatok 25.5.2018 od 8:00 do 13:00 v riaditeľni. Ak vzniknú po zápise voľné miesta, bude sa pokračovať v poradovníku.

    • Čítať viac
    • Návšteva v laboratóriách FPV UCM
    • 22. 5. 2018
    • 17.mája sa študenti tretieho ročníka, navštevujúci seminár z chémie zúčastnili exkurzie do laboratórií viacerých katedier FPV UCM. Okrem informácií o študijných programoch a uplatnení absolventov v praxi, videli praktické úkážky na jednotlivých pracoviskách. Dozvedeli sa mnoho noviniek o využívaní biotechnológií, nukleárnych analytických metódach, analýze potravín, dekontaminácii životného prostredia a veľa ďalších. A hlavne - že pred chémiou sa už neschováme.

    • Čítať viac
   • Kontakty

    • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    • gymbott@szm.sk
    • +421 / 033 / 5983811
    • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • Fotogaléria

   • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
   • Župné štipendium 2017
   • Literárno-dejepisná exkurzia
   • Exkurzia Trnavské rybníky
   • Potulky Malým Rímom
   • Exkurzia v CVTI
   • Donau Auen
   • Naša botanická záhrada
   • Exkurzia na skládke
   • Exkurzia Kamenáč
   • Fotky tried 2015/2016
   • Deň otvorených dverí 2015