• Rodičovský príspevok

    • Úhrada rodičovského príspevku

    •  

     Rodičovský príspevok vo výške 30 € / žiak je možné uhradiť prevodom na účet Rodičovského združenia. 

     Účet rodičovského združenia: SK83 1111 0000 0014 5041 1004

     Do poznámky uveďte meno a priezvisko žiaka , triedu ( ktorú navštevuje)!

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje