• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Mgr. Helena Kamenčíková Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Finančná gramotnosť do škôl 10
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Mgr. Zdenka Študencová Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35 92
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Finančná gramotnosť do škôl 10
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 8
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
  PaedDr. Peter Toman Finančná gramotnosť do škôl 10 123
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  RNDr. Marta Anettová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
  Finančná gramotnosť do škôl 10
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Mgr. Jarmila Bachoríková Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47 120
  Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Finančná gramotnosť do škôl 10
  Základná obsluha počítača 8
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Mgr. Ľubomíra Bučányová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Finančná gramotnosť do škôl 10
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  PaedDr. Daniela Burzová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 63
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Finančná gramotnosť do škôl 10
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
  Mgr. Jana Duchoslavová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 103
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 0
  Rozširujúce štúdium - Anglický jazyk a literatúra 60
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
  Mgr. Eva Holešová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Finančná gramotnosť do škôl 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
  Martina Hrachová,Dis Využitie zážitkových programov vo voľnočasových aktivitách 11 94
  Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdalávacích zariadení 21
  Aplikácia aktivít v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase 8
  Pedagogická diagnostika 6
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
  Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania 10
  Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
  Mgr. Ľudmila Klementisová Finančná gramotnosť do škôl 10 55
  Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Obsluha interaktívnej tabule 12
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 5
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  2. atestácia -60
  Mgr. Ľudovít Kmeťo Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 65
  Základná obsluha počítača 8
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
  Mgr. Beata Kopčanová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Finančná gramotnosť do škôl 10
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  RNDr. Ivona Kozániová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
  Finančná gramotnosť do škôl 10
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Mgr. Gabriela Kraváriková Stratégia vyučovania a učenia sa cudzieho jazyka 15 85
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 5
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Nové typy a podnety vo vyučovaní nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ 8
  Finančná gramotnosť 14
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Mgr. Adriana Kubáňová Finančná gramotnosť do škôl 10 100
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
  Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Líderstvo v škole 15
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Mgr. Eva Lukovičová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 63
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
  Finančná gramotnosť do škôl 10
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  RNDr. Jarmila Panovová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 75
  Tabuľkový procesor EXEL pre pokročilých 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Textový editor Word pre pokročilých 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Grafický editor CorelDraw 7
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Mgr. Jana Révesová Finančná gramotnosť do škôl 10 63
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  PhDr. Zuzana Rybová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Finančná gramotnosť do škôl 10
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Ing. Jana Svobodová Finančná gramotnosť do škôl 10 53
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
  Mgr. Marta Szalóová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Finančná gramotnosť do škôl 10
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Ing. Jana Štefechová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Finančná gramotnosť do škôl 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
  Mgr. Silvia Václavová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Finančná gramotnosť do škôl 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
  PaedDr. Denisa Vanáková 2. atestácia -60 3
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Mgr. Marianna Vidová Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35 78
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
  Mgr. Janka Žáková Metódy čítania Biblie s porozumením 12 50
  Využitie tabletu na hodinách výtvarnej výchovy v základnej škole, strednej škole a základnej umeleckej škole 8
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15


  © aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.07.2018
  • Kontakty

   • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
   • gymbott@szm.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada
  • Exkurzia na skládke
  • Exkurzia Kamenáč
  • Fotky tried 2015/2016
  • Deň otvorených dverí 2015