Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Helena Kamenčíková Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Zdenka Študencová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 38
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 8
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
PaedDr. Peter Toman Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
RNDr. Marta Anettová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Jarmila Bachoríková Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7 66
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Mgr. Ľubomíra Bučányová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
PaedDr. Daniela Burzová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Jana Duchoslavová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 103
Rozširujúce štúdium - Anglický jazyk a literatúra 60
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 0
Mgr. Eva Holešová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 63
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Martina Hrachová,Dis Využitie zážitkových programov vo voľnočasových aktivitách 11 94
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdalávacích zariadení 21
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania 10
Pedagogická diagnostika 6
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Aplikácia aktivít v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase 8
Mgr. Ľudmila Klementisová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 0
2. atestácia -60
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 5
Mgr. Ľudovít Kmeťo Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35 65
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Beata Kopčanová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
RNDr. Ivona Kozániová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Gabriela Kraváriková Stratégia vyučovania a učenia sa cudzieho jazyka 15 30
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 5
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Adriana Kubáňová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 90
Líderstvo v škole 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Eva Lukovičová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Finančná gramotnosť do škôl 10
RNDr. Jarmila Panovová Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 75
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXEL pre pokročilých 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre pokročilých 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Grafický editor CorelDraw 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Révesová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
Finančná gramotnosť do škôl 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
PhDr. Zuzana Rybová Finančná gramotnosť do škôl 10 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Ing. Jana Svobodová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 53
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Marta Szalóová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 63
Finančná gramotnosť do škôl 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ing. Jana Štefechová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Silvia Václavová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 63
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
PaedDr. Denisa Vanáková Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 63
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Marianna Vidová Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35 78
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Mgr. Janka Žáková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 50
Využitie tabletu na hodinách výtvarnej výchovy v základnej škole, strednej škole a základnej umeleckej škole 8
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Metódy čítania Biblie s porozumením 12


© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.03.2018

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria