Navigácia

 • Informácia pre rodičov a účastníkov exkurzie Francúzsko - PROVENCE

  Organizácia vyučovania v deň odchodu

  Odchod:  21. 9. 2017pred budovou školy 15:30 hod.

  Žiaci sa zúčastnia vyučovania po 5. vyučovaciu hodinu – do 11:35 hod.

  Príchod: 26. 9. 2017 – pred budovu školy cca 15:00 hod.

  Dňa 27. 9. 2017 sa žiaci riadne zúčastnia vyučovaniaz písomiek a skúšania budú ospravedlnení.

   

 • Exkurzia do Provensálska

  25. 8. 2017

  Exkurzia - FRANCÚZSKO

  Predmetová komisia cudzích jazykov organizuje exkurziu do južného Francúzska.

  Termín: 21.9.- 26.9.2017

  Cena:  295,- EUR 

  Program zájazdu:

  1. deň:     odchod zo Slovenska v poobedňajších  hodinách , cesta cez Rakúsko a Taliansko

  2. deň:     V ranných hodinách príchod do Monaca. Prehliadka Kniežacieho paláca + výmena stráží. Popoludní cesta vláčikom do Monte Carla, návšteva Oceánografického múzea. Po rozchode presun autobusom do Nice. Ubytovanie v blízkosti Nice.

  3. deň:    Dopoludnia prehliadka Nice, presun do Avignonu. Cestou navštívime Múzeum levandule. Prejdeme po Avignonskom moste „Sur le pont d´Avignon“ a navštívime Pápežský palác. Ubytovanie v Avignone.

  4. deň: Ráno uvidíme unikátny rímsky viadukt v Pont du Gard, presun do Arles - návšteva rímskeho amfiteátra. Popoludní navštívime Camargue - prírodný park s plameniakmi a divokými kamargskými koníkmi. Saint - Maries de la Mer - 40-minútový okruh vláčikom nám umožní vidieť deltu rieky Rhone. Večer presun do Marseille, ubytovanie.

  5.deň:  Navštívime jedno z najstarších francúzskych miest - Marseille. Doobeda sa preplavíme na romantický ostrov If, známy z románu Gróf Monte Cristo. Uvidíme tiež baziliku čiernej Madonny Notre Dame de la Garde, románsko-byzantskú katedrálu de la Major. Podvečer odjazd na Slovensko.

  6. deň: príchod na Slovensko v poobedňajších hodinách

    

  CK We – Do Travel

  V cene na osobu je zahrnuté:

  ·         doprava moderným, komfortným autobusom,

  ·         3 noci ubytovanie v hoteli, izby s vlastnou kúpeľňou,

  ·         3x polpenzia (2-chodové večere),

  ·         sprievodca počas celého pobytu,

  ·         poistenie insolventnosti,

  ·         informačná brožúrka. 

  V cene nie je zahrnuté:

  ·         vstupy počas programu,

  ·         strava cestou a obedy,

  ·         vreckové 

   

  V prípade záujmu o exkurziu sa prihláste u p. Vidovej, kabinet ANJ a FRJ

 • Opravný termín - ÚFIČ MS

  Opravný termín - ústna maturitná skúška

  11. september 2017 - SJL, ANJ-B2, BIO, OBN, MAT

  12. september 2017 - DEJ

  Žiaci, ktorí majú opravnú maturitnú skúšku, dostanú pozvánku s presným harmonogramom.

 • 11. 7. 2017

  O všetkom dôležitom, čo sa počas školského roka 2016/2017 udialo na našej škole, o našej práci a našich výsledkoch sa dočítate vo výročnej správe za školský rok 2016/2017, ktorú nájdete v sekcii Výročná správa.

 • 11. - 15. 6. 2017 Štrasburg

  Na pozvanie europoslanca Branislava Škripeka sa v dňoch 11. – 15. 6. 2017 Filip Funovič, Lukáš Molnár, Lucia Pončáková, Simona Škrabáková Richard Tomly a Mgr. Eva Luikovičová zúčastnili na exkurzii v Štrasburgu. Jej cieľom bolo oboznámiť sa s fungovaním Európskeho parlamentu, prácou zamestnancov tejto významnej európskej inštitúcie, predstaviť im našu školu a v neposlednom rade si pozrieť mesto Štrasburg.

 • 9. 6. 2017

  V dňoch 15. - 16.6.2017 organizovalo Športové gymnázium J. Herdu ako súčasť projektu mesta Trnava Dni zdravia 2017

 • 2. 6. 2017

  Májové úspechy žiakov v školských športových súťažiach nájdete v sekcii PK ZDRAVIE A POHYB

 •    31.mája 2017 sa všetky triedy prvého ročníka zúčastnili exkurzie v bývalej botanickej záhrade MtF STU. Každý žiak si pripravil prezentáciu jedného stromu, ktorý na mieste predstavil svojim spolužiakom. Takéto interaktívne vyučovanie sa veľmi páčilo vyučujúcim aj študentom. Viac nájdete v PK Človek a príroda

 • 22.5. boli študenti  druhého a tretieho ročníka, navštevujúci cvičenia z chémie a semináre z chémie, s vyučujúcimi Ing.Svobodovou a Mgr.Szalóovou  na exkurzii na trnavskej skládke komunálneho odpadu. Viac a aj foto je v PK Človek a príroda

 • 18.5.2017 sa konalo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii C. Výsledky sú v PK Človek a príroda

 • 10. mája sa uskutočnilo krajské kolo fyzikálnej olympiády v kategóriách B,C a D. V kategórii C nás reprezentoval Gregor Lesay z II.A.   PK Človek a príroda

 • Výsledky prijímacích skúšok

  V sekcii Prijímacie skúšky je zverejnené výsledné kódované poradie uchádzačov prihlásených do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018. Všetci uchádzači úspešne vykonali prijímacie skúšky a splnili kritériá. Zápis prijatých uchádzačov podľa plánu výkonov sa uskutoční 19.5.2017 od 10:00 - 15:00 v riaditeľni. Ak vzniknú po zápise voľné miesta, bude sa pokračovať v poradovníku.

 • Ponuka práce

  Prijmeme do školskej jedálne od 1. septembra 2017 :  
   
   1  kuchárku na dvojzmennú prac. dobu s výučným listom kuchár alebo cukrár
   
   2  pomocné kuchárky - nevyučené v odbore, na jednozmennú prevádzku
   
  Kontakt:   Oľga Škultétyová, vedúca ŠJ
                   033/5521207
                   033/5521206
 • MATURITA 2017 - Výsledky EČ a PFIČ MS 2017

  Oficiálne výsledky EČ a PFIČ MS 2017 sú zverejnené po prihlásení.

  Ústne maturitné skúšky začínajú 29.5.2017

  Maturitný rozvrh žiaka je zverejnený po prihlásení.

 • 3. 5. 2017

  Aprílové úspechy žiakov v školských športových súťažiach nájdete v sekcii PK ZDRAVIE A POHYB

 • Prijímacie skúšky

  Prijímacie skúšky na študijný odbor 7902J gymnázium sa uskutočnia 9.5.2017 - 1. termín o 8:00, 11.5.2017 - 2. termín o 8:00.

  V sekcii Prijímacie skúšky  je zverejnený kódovaný zoznam uchádzačov, ktorí splnili podmienku v zmysle §  65 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov (v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%) a budú prijatí bez konania prijímacích skúšok.

  Zápis žiakov prijatých bez prijímacích skúšok bude dňa 11.5.2017 od 9:00-11:00.

 • 28.apríla 2017 sa uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády kategórie C.  Účastníci aj ich výsledky sú v  PK Človek a príroda

 • Pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.) premenili dievčatá zo súčasnej IV.B, pod vedením pani profesorky  Duchoslavovej a v spolupráci s ochotnými rodičmi, krásnu zeleň okolo školy na malú školskú botanickú záhradu. Dievčatá vyrobili k jednotlivým exponátom pútavé informačné tabuľky. Už teraz využívame botanickú záhradu vo vyučovaní a niektoré triedy ju dokonca plánujú rozšíriť o „svoje“ stromy.  Tešíme sa, ďakujeme! Foto si budete môcť onedlho pozrieť vo fotogalérii.  PK Človek a príroda

 • 19. apríla sa zúčastnili vyučujúce biológie, chémie a geografie na vzdelávaní v prírode v priestore Zámockého ostrova zámku Orth an der Donau v Národnom parku Donau Auen. Viac sa dočítate v  PK Človek a príroda

 • 13. 4. 2017

  Aktualizované výsledky talentových skúšok po náhradnom termíne na školský rok 2017/2018 žiakov 5.roč. ZŠ, ktoré sa konali v dňoch 4.-5.4.2017, nájdete v sekcii Prijímacie skúšky

strana:

Novinky

Kontakt

 • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
  J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria