Navigácia

 • 11. 7. 2017

  O všetkom dôležitom, čo sa počas školského roka 2016/2017 udialo na našej škole, o našej práci a našich výsledkoch sa dočítate vo výročnej správe za školský rok 2016/2017, ktorú nájdete v sekcii Výročná správa.

 • 11. - 15. 6. 2017 Štrasburg

  Na pozvanie europoslanca Branislava Škripeka sa v dňoch 11. – 15. 6. 2017 Filip Funovič, Lukáš Molnár, Lucia Pončáková, Simona Škrabáková Richard Tomly a Mgr. Eva Luikovičová zúčastnili na exkurzii v Štrasburgu. Jej cieľom bolo oboznámiť sa s fungovaním Európskeho parlamentu, prácou zamestnancov tejto významnej európskej inštitúcie, predstaviť im našu školu a v neposlednom rade si pozrieť mesto Štrasburg.

 • 9. 6. 2017

  V dňoch 15. - 16.6.2017 organizovalo Športové gymnázium J. Herdu ako súčasť projektu mesta Trnava Dni zdravia 2017

 • 2. 6. 2017

  Májové úspechy žiakov v školských športových súťažiach nájdete v sekcii PK ZDRAVIE A POHYB

 •    31.mája 2017 sa všetky triedy prvého ročníka zúčastnili exkurzie v bývalej botanickej záhrade MtF STU. Každý žiak si pripravil prezentáciu jedného stromu, ktorý na mieste predstavil svojim spolužiakom. Takéto interaktívne vyučovanie sa veľmi páčilo vyučujúcim aj študentom. Viac nájdete v PK Človek a príroda

 • 22.5. boli študenti  druhého a tretieho ročníka, navštevujúci cvičenia z chémie a semináre z chémie, s vyučujúcimi Ing.Svobodovou a Mgr.Szalóovou  na exkurzii na trnavskej skládke komunálneho odpadu. Viac a aj foto je v PK Človek a príroda

 • 18.5.2017 sa konalo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii C. Výsledky sú v PK Človek a príroda

 • 10. mája sa uskutočnilo krajské kolo fyzikálnej olympiády v kategóriách B,C a D. V kategórii C nás reprezentoval Gregor Lesay z II.A.   PK Človek a príroda

 • Výsledky prijímacích skúšok

  V sekcii Prijímacie skúšky je zverejnené výsledné kódované poradie uchádzačov prihlásených do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018. Všetci uchádzači úspešne vykonali prijímacie skúšky a splnili kritériá. Zápis prijatých uchádzačov podľa plánu výkonov sa uskutoční 19.5.2017 od 10:00 - 15:00 v riaditeľni. Ak vzniknú po zápise voľné miesta, bude sa pokračovať v poradovníku.

 • Ponuka práce

  Prijmeme do školskej jedálne od 1. septembra 2017 :  
   
   1  kuchárku na dvojzmennú prac. dobu s výučným listom kuchár alebo cukrár
   
   2  pomocné kuchárky - nevyučené v odbore, na jednozmennú prevádzku
   
  Kontakt:   Oľga Škultétyová, vedúca ŠJ
                   033/5521207
                   033/5521206
 • MATURITA 2017 - Výsledky EČ a PFIČ MS 2017

  Oficiálne výsledky EČ a PFIČ MS 2017 sú zverejnené po prihlásení.

  Ústne maturitné skúšky začínajú 29.5.2017

  Maturitný rozvrh žiaka je zverejnený po prihlásení.

 • 3. 5. 2017

  Aprílové úspechy žiakov v školských športových súťažiach nájdete v sekcii PK ZDRAVIE A POHYB

 • Prijímacie skúšky

  Prijímacie skúšky na študijný odbor 7902J gymnázium sa uskutočnia 9.5.2017 - 1. termín o 8:00, 11.5.2017 - 2. termín o 8:00.

  V sekcii Prijímacie skúšky  je zverejnený kódovaný zoznam uchádzačov, ktorí splnili podmienku v zmysle §  65 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov (v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%) a budú prijatí bez konania prijímacích skúšok.

  Zápis žiakov prijatých bez prijímacích skúšok bude dňa 11.5.2017 od 9:00-11:00.

 • 28.apríla 2017 sa uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády kategórie C.  Účastníci aj ich výsledky sú v  PK Človek a príroda

 • Pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.) premenili dievčatá zo súčasnej IV.B, pod vedením pani profesorky  Duchoslavovej a v spolupráci s ochotnými rodičmi, krásnu zeleň okolo školy na malú školskú botanickú záhradu. Dievčatá vyrobili k jednotlivým exponátom pútavé informačné tabuľky. Už teraz využívame botanickú záhradu vo vyučovaní a niektoré triedy ju dokonca plánujú rozšíriť o „svoje“ stromy.  Tešíme sa, ďakujeme! Foto si budete môcť onedlho pozrieť vo fotogalérii.  PK Človek a príroda

 • 19. apríla sa zúčastnili vyučujúce biológie, chémie a geografie na vzdelávaní v prírode v priestore Zámockého ostrova zámku Orth an der Donau v Národnom parku Donau Auen. Viac sa dočítate v  PK Človek a príroda

 • 13. 4. 2017

  Aktualizované výsledky talentových skúšok po náhradnom termíne na školský rok 2017/2018 žiakov 5.roč. ZŠ, ktoré sa konali v dňoch 4.-5.4.2017, nájdete v sekcii Prijímacie skúšky

 • 13. 4. 2017

  Aktualizované výsledky talentových skúšok po náhradnom termíne na školský rok 2017/2018 žiakov 9.roč. ZŠ, ktoré sa konali v dňoch 28-30.3.2017, nájdete v sekcii Prijímacie skúšky

 • 12. 4. 2017

  6.apríla 2017 sa konalo krajské kolo Chemickej olympiády v kategórii B. Naši študenti zabojovali aj v tejto súťaži, a ako sa umiestnili, si môžete pozrieť v PK Človek a príroda  

 • PK Človek a spoločnosť

  5. 4. – 7. 4. 2017  XIX. ročník celoštátneho kola Olympiády ľudských práv Andrea Orešanská zo IV.B získala 1.  miesto za úvahu písanú v anglickom jazyku na tému „Diverzita: Silná alebo slabá stránka Európy?“ Garantom bolo UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam a AllianzKulturstiftung: Projekt „Vzdelanie pre Európu práv“.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
  J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria