• Kontakty

     • Kontakty

     • telefónne čísla    - 0902 367 736

                                        033/ 59 838 10

      e-mail: sigymbott@gmail.com

      adresa: Školský internát pri Športovom gymnáziu

                    J. Bottu 31

                    917 87 Trnava

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje