• Členovia rady rodičov

     • Členovia rady rodičov Spojenej školy, Jána Bottu 31, Trnava

     • Školský rok 2021/22

      trieda meno zástupcu rodičov
      I.A JUDr. Lenka Humlová
      I.B Mgr. Martina Gabrielová
      II.A JUDr. Alena Krajčovičová
      II.B Ing. Miriam Roščáková
      III.A RNDr. Roman Jakubec
      III.B Adriana Diamantová
      IV.A Mgr. Gabriela Hačková
      IV.B Mgr. Katarína Kronome
      príma Mgr. Alena Susková
      I.IS Mgr. Lucia Savarová
      II.IS Ivana Hofericová
      I.S Ing. Daniela Karhanová
      II.S Martina Hlaváčová
      III.S Ing. Renáta Fintorová
      IV.S Ing. Lívia Kuchárková
      kvarta Ing. Alena Vranková
      kvinta Bc. Zuzana Vadrnová
      sexta Bc. Zuzana Vadrnová
      septima Ing. Katarína Janáčová, PhD.
      oktáva Ing. Peter Rády

       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje