• PK Matematika a informatika

     • Členovia PK


     • Mgr. Jarmila Bachoríková

      Mgr. Kristína Cintavá

      RNDr. Ivona Kozániová

      PaedDr. Eva Královičová, PhD.

      Mgr. Eva Píšťanská

      Mgr. Zdenka Študencová

      RNDr. Dana Tibenská

      PaedDr. Peter Toman

      PaedDr. Denisa Vanáková

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje