• Školská jedáleň

     • Kontakt školská jedáleň

     • Telefónne čísla:

      5521207              Oľga Škultétyová - vedúca  ŠJ

      5521206              Martina Šefčíková - administratívna pracovníčka - evidencia stravníkov 033/5521206

       

       

      Prihlasovanie a odhlasovanie stravy cez Internet: 

       https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

       

      Platba za stravu prevodným príkazom od 1.9.2020

      Účet: SK76 8180 0000 0070 0065 1382

       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje