Navigácia

Dni zdravia 2017

DNI ZDRAVIA NA TRNAVSKOM ŠPORTOVOM GYMNÁZIU

     V dňoch 15. – 16.6.2017 sa Športové gymnázium Jozefa Herdu zapojilo do projektu mesta Trnava pod názvom Dni zdravia. Pre žiakov školy, ale aj pre širšiu verejnosť bolo počas dvoch dní pripravených viacero lákavých aktivít.

     Telocvikári zaradili medzi športové a pohybové súťaže floorball, streetball, stolný tenis, tenis, či vybíjanú, no pridali aj úplnú novinku v podobe možnosti spotiť sa pri cvičení na trampolínkach, alebo zrelaxovať telo i myseľ cvičením Power Jogy.

     Okrem športových aktivít mali možnosť žiaci školy zúčastniť sa na sérii prednášok a besied. Aj tie sa stretli s veľkým záujmom a pozitívnym ohlasom. Prednostne pre športovcov prijali naše pozvanie riaditeľka Antidopingovej agentúry SR, pani Žaneta Csáderová a lekár Ľubomír Gulán, ktorí svojou prednáškou priblížili prítomným dôležitosť boja proti dopingu v športe.

     Ďalšia prednáška organizovaná formou besedy bola zameraná na zdroje elektrosmogu, spôsoby jeho merania, možné účinky a dôsledky na zdravie. Pán Ivan Demovič nám elektrosmog v miestnosti odmeral a ukázal, ako sa mení jeho intenzita pri telefonovaní a sťahovaní dát. Spolu so študentmi potom zisťovali mieru zamorenia elektrosmogom na viacerých miestach  školy. Študenti získali nielen faktické informácie ale aj nové podnety na zamyslenie.

     Nemenej zaujímavou bola prednáška pedagóga z Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave, pána Maroša Sirotiaka, ktorý tretiakom priblížil nové kontaminanty, s ktorými sa môžeme stretnúť v bežnom živote. V prednáške sa dotkol tém, ktoré súvisia s používaním kozmetiky, liečiv, výživových doplnkov a aj éčiek v potravinách. Žiaci školy mali možnosť vypočuť si aj prednášku pána Miloša Radványiho o vplyve stravy rastlinného pôvodu na kvalitu života človeka.

     K pripraveným aktivitám, ktoré mali okrem pozitívneho ohlasu aj ušľachtilú myšlienku, patrila „Kvapka Športového gymnázia". Nebojácne sa do nej prihlásilo 20 študentov školy a podporiť ich prišlo aj niekoľko pedagógov. Za necelé tri hodiny sa podarilo darovať viac ako 8 litrov krvi, ktorá poslúži na záchranu života. Všetkým zúčastneným patrí vďaka za ich odvahu (tá ihla bola naozaj hrubá), ale hlavne za ušľachtilý ľudský čin.

     Ako príspevok ku Dňom zdravia študenti zorganizovali vo vestibule školy ochutnávku zdravých jedál, ktoré aj sami pripravili. Už dva dni pred akciou v školskej kuchynke pripravili výluhy lipy, mäty, medovky a žihľavy. Tretiaci varili skvelé sirupy a druháci pripravovali chutné nátierky. Senzačné limonády z vlastnoručne pripravených sirupov boli pre všetkých príjemným osviežením a chlebíčky s nátierkami presvedčili všetkých, že zdravé občerstvenie môže byť aj chutné a možno ho pripraviť jednoducho, z malého množstva regionálnych slovenských surovín. Bonusom bolo vytvorenie receptára so všetkými pripravenými pochúťkami. Informácie a zaujímavosti súvisiace so zdravím našli návštevníci školy na nástenkách v priestoroch školy, ale aj v školskej jedálni.  

     Kto prišiel, zapojil sa, či ochutnal, určite potvrdí, že Dni zdravia na trnavskom športovom gymnáziu boli skutočne zaujímavou, vydarenou a prospešnou akciou. Už teraz sa organizátori tešia na ďalší ročník tohto podujatia. Vďaka patrí zanieteným organizátorom z radov učiteľov a žiakov školy, Trnavskému olympijskému klubu za pomoc pri organizácii a mestu Trnava za finančnú podporu a propagáciu podujatia.

 

FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA (Ján Kiripolský - II.B)

 

 

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria