• Prečo študovať u nás?

     • Nadpis

     • Si žiak/ žiačka 9. alebo 5. ročníka ZŠ, tak sa príď pozrieť na online DOD našej školy a uši si vzdelávanie na mieru :-)

       

       

      Zisti základné informácie, čo všetko škola ponúka!

      •     
       • Ponúka možnosť gymnaziálneho štúdia ukončeného maturitnou skúškou na Strednej špotovej škole J. Herdu v odbore športové gymnázium alebo na klasickom gymnáziu. 
       • gymnaziálne vzdelanie ISCED 3A pre žiakov športových i klasických tried
       • výber voliteľných predmetov v rámci disponibilných hodín
       • možnosť získať trénerskú kvalifikáciu
       • škola disponuje vlastnými odbornými učebňami, jedálňou, internátom umiestneným v budove školy
       • výhodná poloha školy
       • študenti školy absolvujú každoročne bohatý kultúrny, spoločenský a športový život, pestré aktivity študentského parlamentu

        

       Profil školy

       Škola sa nachádza v širšom centre mesta, v blízkosti železničnej a autobusovej stanice. Škola má zrekonštruovaný športový areál, telocvičňu, posilňovňu, vlastnú jedáleň a internát.

       Vyučovanie prebieha v kmeňových a odborných učebniach (5 učební jazykov, 2 počítačové učebne, chemické, biologické a fyzikálne laboratórium, aulu vybavenú počítačmi a interaktívnou tabuľou).Učebne sú vybavené modernými didaktickými pomôckami, učitelia vyučujú s podporou IKT, kontakt medzi učiteľom, žiakom a rodičom prebieha osobne aj prostredníctvom modernej webovej stránky školy.

       Škola každoročne organizuje množstvo akcií : exkurzie ( Paríž, Londýn, Viedeň, Osvienčim, Praha), športové podujatia (Športovec roka, športové súťaže), zábavné akcie ( imatrikulácia, Halloween, Vianočná, Valentínska diskotéka). Žiaci našej školy úspešne reprezentujú školu na predmetových olympiádach, tematických a športových súťažiach a pod.

       Športovcom škola ponúka ubytovanie v novovybudovanej podkrovnej prístavbe, celodennú stravu vo vlastnej jedálni. Športovci majú popri štúdiu vytvorené podmienky nielen na dvojfázový tréning, ale aj na športové sústredenia a súťaže. Škola úzko spolupracuje s trénermi a so športovými klubmi.

        

   • Kontakty

    • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
    • sportgym@zupa-tt.sk
    • +421 / 033 / 5983811
    • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
    • 53242599
    • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje