• Úvod

     • Úvod

     • Vitajte  na stránke Školského internátu pri  Športovom gymnáziu J. Herdu v Trnave

      Školský internát je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.

      Priestory nášho školského zariadenia sa nachádzajú asi 10 minút pešej chôdze od centra mesta a 15 minút od autobusovej a vlakovej stanice. V blízkosti ŠI je priame autobusové spojenie do všetkých strategických častí mesta.
      Vo výchovno-vzdelávacej oblasti ŠI cieľavedome a plánovito zabezpečuje kontinuitu medzi jednotlivými výchovnými činiteľmi: rodina, škola, verejnosť, neformálne skupiny.
      Naším cieľom je rozvíjať rozumové a fyzické schopnosti našich žiakov, rozvíjať ich nadanie, záujmy, aktivitu, samostatnosť, prehlbovať vzťah k sebavzdelávaniu, sebavýchove a k zdravému spôsobu života.

       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje