• Predmety

   • Zoznam predmetov

   • ANJ
   • Anglický jazyk
   • BIO
   • Biológia
   • CVB
   • Cvičenia z biológie
   • CVD
   • Cvičenia z dejepisu
   • CVF
   • Cvičenia z fyziky
   • CVG
   • Cvičenia z geografie
   • CVC
   • Cvičenia z chémie
   • CVI
   • Cvičenia z informatiky
   • CVM
   • Cvičenia z matematiky
   • CSJ
   • Cvičenia zo slovenského jazyka
   • DEJ
   • Dejepis
   • DEN
   • Dejiny novoveku
   • DSS
   • Dejiny staroveku a stredoveku
   • ESV
   • Estetická výchova
   • EST
   • Estetika
   • ETV
   • Etická výchova
   • ETV/NAV
   • Etická výchova/Náboženská výchova
   • FRJ
   • Francúzsky jazyk
   • FYZ
   • Fyzika
   • GEO
   • Geografia
   • HUV
   • Hudobná výchova
   • HUV-CN
   • Hudobná výchova
   • CHE
   • Chémia
   • CHV
   • Chemické výpočty
   • INF
   • Informatika
   • KAJ
   • Konverzácia v anglickom jazyku
   • KNJ
   • Konverzácia v nemeckom jazyku
   • KFJ
   • Konverzácia vo francúzskom jazyku
   • Krúžok
   • Krúžok
   • LIS
   • Literárny seminár
   • MAT
   • Matematika
   • MVS
   • Matematika pre vysoké školy
   • NAV
   • Náboženská výchova
   • NAS
   • Náuka o spoločnosti
   • NEJ
   • Nemecký jazyk
   • OBN
   • Občianska náuka
   • PRF
   • Praktiká z fyziky
   • PRO
   • Programovanie
   • SEB
   • Seminár z biológie
   • SED
   • Seminár z dejepisu
   • SEF
   • Seminár z fyziky
   • SEG
   • Seminár z geografie
   • SEC
   • Seminár z chémie
   • INF-sem
   • Seminár z informatiky
   • SEN
   • Seminár z informatiky
   • SEM
   • Seminár z matematiky
   • SUK
   • Seminár z umenia a kultúry
   • SJL
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • SPS
   • Spoločenskovedný seminár
   • SPR
   • Správanie
   • ŠPP
   • Športová príprava
   • ŠPP-n
   • Športová príprava
   • TEC
   • Technika
   • TŠV
   • Telesná a športová výchova
   • TEV
   • Telesná výchova
   • TH
   • Triednická hodina
   • UMK
   • Umenie a kultúra
   • VKB
   • Vybrané kapitoly z biológie
   • VKBč
   • Vybrané kapitoly z biológie človeka
   • VUM
   • Výchova umením
  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje