• Učebne

   • Zoznam učební a kabinetov

   • 1. poschodie
   • 2. Poschodie
   • Aula
   • Čitáreň
   • I.A
   • I.B
   • I.IS
   • I.S
   • II.A
   • II.B
   • II.IS
   • II.S
   • III.A
   • III.B
   • III.S
   • IV.A
   • IV.B
   • IV.S
   • J 1
   • J 2
   • J 3
   • Jazyková učebňa A1
   • Jazyková učebňa A2
   • Jazyková učebňa A3
   • Jedáleň
   • Kvarta
   • Kvinta
   • Laboratórium biológie
   • Laboratórium fyziky
   • Laboratórium chémie
   • Oktáva
   • Počítačová učebňa 1
   • Počítačová učebňa 2
   • Príma
   • Prízemie
   • Septima
   • Sexta
   • Spoločenská miestnosť
   • Študovňa
   • Telocvičňa 1
  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje