• Učebne

   • Zoznam učební a kabinetov

   • 1. poschodie
   • 2. Poschodie
   • Aula
   • Čitáreň
   • I.A
   • I.B
   • I.S
   • II.A
   • II.B
   • II.S
   • III.A
   • III.B
   • III.S
   • IV.A
   • IV.B
   • IV.S
   • J 1
   • J 2
   • J 3
   • Jazyková učebňa A1
   • Jazyková učebňa A2
   • Jazyková učebňa A3
   • Jedáleň
   • Kvarta
   • Kvinta
   • Laboratórium biológie
   • Laboratórium fyziky
   • Laboratórium chémie
   • Oktáva
   • Počítačová učebňa 1
   • Počítačová učebňa 2
   • Prízemie
   • Sekunda
   • Septima
   • Sexta
   • Spoločenská miestnosť
   • Študovňa
   • Telocvičňa 1
   • Telocvičňa 2
   • Tercia
   • Kontakty

    • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
    • gymbott@zupa-tt.sk
    • +421 / 033 / 5983811
    • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • Fotogaléria

   • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
   • Noc výskumníkov 2018
   • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
   • Olympijský deň 2016
   • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
   • Župné štipendium 2017
   • Literárno-dejepisná exkurzia
   • Exkurzia Trnavské rybníky
   • Potulky Malým Rímom
   • Exkurzia v CVTI
   • Donau Auen
   • Naša botanická záhrada