• PK Človek a spoločnosť

     • Predmetová komisia:

      1. PaedDr. Daniela Burzová                         
      2. Mgr. Štefan Peko                                   
      3. Mgr. Jana Révesová                    
      4. PhDr. Zuzana Rybová                     
      5. PhDr. Peter Sokolovič, PhD.          
      6. Mgr. Marianna Vidová                    
      7. Mgr. Silvia Václavová 
      8. OlyMgr. Jana Žáková                 

       

      Krúžky

      V tomto šk. roku pracuje krúžok ruského jazyka pod vedením p. Burzovej

       

         Exkurzia – Múzeum holokaustu v Seredi

      13. 6. 2022 sa 35 študentov kvarty, kvinty a sexty zúčastnilo na exkurzii v „Múzeu holokaustu v Seredi“.   

                                              

       

       

                                                                                                           

      Úspech nášho študenta v krajskom kole SOČ

      Začiatkom apríla 2022 sa v Hlohovci konalo krajské kolo súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorom mala

      zastúpenie aj naša škola.

      Žiak triedy II.A Karol Babčan sa na ňom v silnej konkurencii umiestnil na peknom treťom mieste. Jeho práca

      Červená armáda na východnom fronte v druhej svetovej vojne (1941 – 1945) pripravená pod vedením

      Dr. Sokoloviča oslovila porotu ako svojím obsahom, tak aj praktickou časťou.

      V jej rámci Karol prezentoval nielen artefakty z obdobia najväčšieho konfliktu v novodobých dejinách,

      ale aj predstavil vlastnoručne vytvorenú brožúrku využiteľnú ako doplnkový materiál na hodinách dejepisu.

      Karolovi blahoželáme a prajeme jemu i ďalším našim študentom veľa šťastia aj v nasledujúcich ročníkoch súťaže.

           

       

       

      Dejepisná olympiáda českých a slovenských gymnázií 6. 4. 2022

       

      Dejepisná olympiáda českých a slovenských gymnázií - Obrázok 3    Dejepisná olympiáda českých a slovenských gymnázií - Obrázok 4  Dejepisná olympiáda českých a slovenských gymnázií - Obrázok 6

      Adam Igaz, Hugo Hulík, Marek Dobšovič IV.A

          

            Podujatie po privítaní riaditeľom školy PaedDr. Petrom Tomanom otvoril trnavský župan Mgr. Jozef Viskupič, ktorý v spoločnosti riaditeľa odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Stanislava Pravdu ocenil najmä záujem študentov o históriu a dejinné súvislosti, o to viac v dnešnej dobe, kedy si musia relevantné údaje vyberať zo záplavy často protichodných informácií.

         Je tiež potešiteľné, že v aktuálnom ročníku sa olympiády zúčastnilo viac ako tristo gymnázií z Čiech a Slovenska, ktorí si tohto roku zmerali svoje vedomosti v problematike obdobia druhej svetovej vojny. Práve tá je aj dnes veľmi aktuálna a mala by byť nielen pre dnešnú mladú generáciu mementom v snahách o mierové spolužitie národov. Našu školu na krajskom kole pri účasti pätnástich trojčlenných tímov od Dunajskej Stredy cez Trnavu až po Skalicu reprezentovali Adam Igaz, Hugo Hulík a Marek Dobšovič, ktorí sa v silnej konkurencii nestratili a skončili len tesne za stupňom víťazov.

          Prvé a druhé miesto obsadili gymnazisti z Piešťan a z trnavského Gymnázia Angely Merici, ktorí postúpili do spoločného česko-slovenského kola v Chebe.

       

      Víťazom blahoželáme a veríme, že aj v budúcnosti sa na našej pôde podarí zorganizovať ďalšie podobné podujatia, ktoré pomôžu bližšie priblížiť krásu našich národných či svetových dejín širšiemu počtu študentov i pedagógov.

       

      SOČ

      •      V pondelok 7. marca sa aj na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti.

             Porotu a spolužiakov zaujala najmä práca žiaka triedy 2.A Karola Babčana o Červenej armáde, v ktorej pútavou formou priblížil nielen jej dejiny či najvýznamnejšie bitky, ale aj výstroj a výzbroj jej bojovníkov.

             Poslucháčov zaujali okrem samotného výkladu aj viaceré dobové exponáty od tankistickej helmy, okuliarov až po dnes už znefunkčnený samopal. Práca je v týchto dňoch aktuálna aj z toho dôvodu, že v radoch Červenej armády bok po boku bojovali nielen Rusi, ale aj Ukrajinci, Bielorusi a príslušníci ďalších slovanských národov. Posolstvo ich vzájomnej spolupráce by malo byť aj pre dnešné národy bývalého Sovietskeho zväzu výzvou na spoluprácu a vzájomný rešpekt.

        

        

      OLYMPIÁD ĽUDSKÝCH  PRÁV

      Olympiáda ľudských práv | SOŠPg Bullova 2

      Vo februári 2022 prebehlo školské kolo OĽP

      Do krajského kola XIV. ročníka OĽP  postúpili:

      Jakub Ševčík – septima (SŠŠ) a Rebeka Silná – III.B  - Re (G)

      11. 2. 2022

      V krajskom kole XIV. ročníka OĽP sa stal úspešný riešiteľ Jakub Ševčík - septima

       

       

      VERNISÁŽ

      28. 11. 2021 sa konala vernisáž výstavy výtvarných prác študentov a p. Pecára. Organizácia prebehla v spolupráci s časopisom  Blesk. Samotná výstava bola sprístupnená od 2. 11. 2021 do 30. 11. 2021 - Ry

         

           

       

         

        

       

       

      PROJEKT KROKUS

      20. 10.2021 študenti II.A sa zapojili do celoeurópskeho „Projektu krokus“, ktorý vzdáva úctu obetiam holokaustu. Vysadili cibule šafranu v areály školy s p. Rybovou

      Crocus - krókus

       

       

      Výstava v Galérii Jána Koniareka  „Poruchové kraje a dávne sny“

      22. 9. 2022 navšívili študenti SUK s p. Rybovou

       Galéria Jána Koniarka výstavy - SME | MY Trnava

       

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje