• PK Človek a spoločnosť

     • 2019/2020

     • PREDMETOVÁ KOMISIA ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 2019/2020:

      1. PaedDr. Daniela Burzová     

      2. PhDr. Henrieta Buzgová PhD.                                   

      3. Mgr. Jana Révesová      

      4. PhDr. Zuzana Rybová

      5. Mgr. Silvia Václavová

       6. Mgr. Jana Žáková

       

      19. 3. 2020 Alexandra Jakubcová z triedy I.A získala 2. miesto vo výtvarnej súťaži „ Fantastické tvory bájnych mytológií“, ktorú organizovala Kalokagatia Trnava

       

      6. 2. 2020

      Do celoštátneho kola Olympiády ľudských práv postúpili:

      Laura Fedorová zo septimy - 4. miesto

      Veronika Planetová z III. B 8. miesto

                                     

      V celoštátnom kole získala Laura Fedorová 2. miesto za úvahu na tému "Osobné údaje sa stali cennou komoditou..."

       

      11. 12. 2019 naši študenti z II.A, III.B a oktávy si pozreli divadelné predstavenie „Nabucco“ v SND v Bratislave

       

      4.12.2019 zo školského kola olympiády ľudských práv do krajského kola (6.2.2020) postúpili Laura Fedorová zo septimy a Veronika Planetová z III. B 

       

       

      12. 11. 2019 – študenti IV.A sa zúčastnili na "Medzinárodnej konferencii o mafii", ktorú organizoval TSK

       

       

      2. 12. 2019  Študenti III.A a III.B sa zúčastnili na prednáške "Politické procesy" zorganizovenej občianskym združením Living Memory

       

      6. 11. 2019 sa uskutočnila exkurzia do Osvienčimu pre tretie ročníky 

       

       

      5. 11. 2019  Zorganizovali sme v spolupráci s PK SJL literárno-dejepisnú exkurziu „Košariská – Bradlo“ pre sekundu  terciu

       

       

      4. 11. 2019 študenti III.A a III.B si pozreli divadelné predstavenie k 30. vvýročiu Nežnej revolúcie "Nemá trieda"

       

       

      22.10.2019 prebehlo elektronické kolo súťaže Olympiáda o Európskej únii, ktorú organizuje FSV UCM v Trnave. Za našu školu súťažili 3 tímy

      1. tím: Tereza Zaťková, Marián Adamčík, Šimon Mišurda ( všetci zo IV.S)

      2. tím: Veronika Repová, Patrik Sýkora, Kristián Janeček (všetci zo IV.B)

      3. tím: Zuzana Antalovičová, Jasmína Kostolanská, Emma Lujza Ondrušová (všetky zo IV.A) 

       

       

      28. 10. 2019  naši študenti navštívili Divadlo Jána Palárika v Trnave – predstavenie „Kopanec“ 

             

       

       

      20. 10. 2019 –študenti SED 3 a SED 4 sa zúčastnili na prednáške   „Nežná revolúcia“  na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Lomonosova, Trnava

                

       

      18. 9. 2019
           
      Študenti semináru z dejepisu - tretí a štvrtý ročník sa zúčastnili na odbornej prednáške,

      ktorú organizovala Knižnica J. Fándlyho . Tému  " Význam SNP" odpednášal pracovník Historického ústavu SAV Martin Posch

       

      3. 9. 2019

      Študenti semináru umenie a kultúra navštívili s p. Rybovou  výstavu "Komorného umenia"

      Galériu J. Koniareka v Trnave

       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje