• Deň otvorených dverí

     • Deň otvorených dverí

     • Deň otvorených dverí

      Dňa 11.12.2019 sa v čase od 14,00 uskutoční na našej škole Deň otvorených dverí.

      čas miesto aktivita podrobne
      14.00 hod aula privítanie návštevníkov  
      úvodná prezentácia o škole PowerPointová prezentácia, brožúrky o škole
      informácie o organizácii dňa otvorených dverí rozdelenie návštevníkov do skupín
             
      AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH PREDMETOVÝCH KOMISIÍ V ČASE OD 14.30 hod:  
      miestnosť PK aktivita podrobne
      telocvičňa zdravie a pohyb prezentácia športových priestorov  
      chemické laboratórium človek a príroda školský vzdelávací program  –  štúdium chémie na našej škole  
      prezentácia odbornej učebne prehliadka laboratória a pomôcok, zbierok
      ukážky využitia počítača vo vyučovaní
      Informácie o aktivitách práce PK na našej škole  
      priestor na otázky záujemcov  
      biologické laboratórium človek a príroda školský vzdelávací program  –  štúdium biológie na našej škole  
      prezentácia odbornej učebne prehliadka laboratória a pomôcok, zbierok
      multimediálna výučba
      ukážka prác žiakov
      práca s mikroskopom  
      planéta vedomostí  
      priestor na otázky záujemcov  
      fyzikálne laboratórium človek a príroda školský vzdelávací program  –  štúdium fyziky na našej škole prehliadka laboratória a pomôcok, zbierok
      prezentácia odbornej učebne ukážka praktických meraní
      prezentácia počítačových programov z fyziky
      predvedenie zaujímavých pokusov (laser, výbojové trubice a pod.)
      realizácia jednoduchých fyzikálnych experimentov pozeranie filmov s fyzikálnou tematikou
      priestor na otázky záujemcov prezentácia  videopokusov
      kvinta človek a spoloč. + SJL prezentácia z UMK; prezentácia školského časopisu prezentácia a diskusia s návštevníkmi
      J1 cudz. jaz. videoprezentácia aktivít PK  
      prezentácia učebníc a časopisov  
      P1 MAT-INF školský vzdelávací program - štúdium matematiky a informatiky  

       

       

       

      Prezentácia školy na šk. rok 2020-21 (PowerPoint)

       

       

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada