• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

  Základné identifikačné údaje

  Názov školy Športové gymnázium Jozefa Herdu, J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  Adresa školy J. Bottu 31, Trnava
  Telefón033 5983811
  E-mailgymbott@szm.sk
  WWW stránkagymbott.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Jozef Jančovič   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda  
  pedagogickí zamestnanci  
  ostatní zamestnanci  
  zástupcovia rodičov  
  zástupca zriaďovateľa  
  iní  

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

  § 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 395

  Počet tried: 20

  Podrobnejšie informácie:
  TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
  I.A27 
  I.B25 
  II.A30 
  II.B31 
  III.A30 
  III.B29 
  IV.A30 
  IV.B32 
  I.S28 
  II.S27 
  III.S22 
  IV.S26 
  príma17 
  sekunda18 
  tercia21 
  kvarta15 
  kvinta18 
  sexta24 
  septima25 
  oktáva20 

  § 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

  Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat
   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOCVBCVDCVFCVGCVCCVICVMCSJDEJDENDSSDESESV
  I.A1,961,56        1,63    
  I.B1,961,72        1,76    
  II.A2,22,11,51 12,09   1,8    
  II.B2,062,131,75  11,67   1,58    
  III.A2,141,76        1,62    
  III.B2,342,07        2,1    
  IV.A2,23        2,6     
  IV.B1,69        1,69     
  I.S2,462,5        2,29    
  II.S3,0831,671      2,77    
  III.S32,71        2,67    
  IV.S3        3,35     
  príma1,821,29        1,24    
  sekunda1,832,11        1,5    
  tercia21,15        1,6    
  kvarta1,862,07        1,79    
  kvinta2,392,06        2,39    
  sexta2,652,431,51  1   2,13    
  septima2,842,4        1,96    
  oktáva2,7        2,35     

  TriedaESTETVETV/NAVFRJFYZGEOHUVHUV-CNCHECHVINFKAJKNJKFJLIS
  I.A    2,042,59  2,26 1,04    
  I.B   1,6122,24  1,64 1    
  II.A    1,972,3  2,5 1,3    
  II.B   1,611,812,23  2,45 1,19    
  III.A    1,521,48  1,83 1,211,691,5  
  III.B   1,732,312,24  2,48 1,281,931,5 
  IV.A           1,732,17  
  IV.B   2,05       1,81,51,89 
  I.S    2,463,14  3,04 1,36    
  II.S    2,772,96  3,08 1    
  III.S    2,381,95  2,67 1,29    
  IV.S           43  
  príma    1,471,76  1,24      
  sekunda    1,782  1,78      
  tercia    1,752,05  1,75 1,05    
  kvarta    1,862,07  1,5 1    
  kvinta    2,563,06  2,11 1,28    
  sexta    2,482,39  2,52 1,04    
  septima    22  2,16 1,36    
  oktáva               

  TriedaMATMVSNAVNASNEJOBNPRFPROSEBSEDSESSEFSEGSECINF-sem
  I.A2,52   2,63          
  I.B2,48   1,86          
  II.A2,53   2,77 1,38        
  II.B2,29   2,85 1        
  III.A2,28   2,341,41 1,11,631,43 12,51,4 
  III.B2,86   2,722,31 1,251,672 232 
  IV.A2,31,75  2,51,47 1,51,72  2,51,5 
  IV.B2,281,6  1,831,06 121,67   2,67 
  I.S2,93   2,68          
  II.S3,35   3,12          
  III.S3,29   2,812,57 1,252,672  3,25  
  IV.S2,232,5  3,352,12 1,832,83  3,174 
  príma1,59   1,471         
  sekunda2   1,671,06         
  tercia1,8   1,8          
  kvarta2,36   1,931,5         
  kvinta2,89   2,67          
  sexta2,43   2,48 1        
  septima2,88   2,362,28 11,712,6 2,3311,33 
  oktáva2,552  32,15 1,52,52,88  42,67 

  TriedaSENSEMSUKSJLSPSSPRŠPPŠPP-nTECTŠVTEVUMKVKBVKBčVUM
  I.A   2,67 1   1 1,26   
  I.B   1,72 1,08   1 1,16   
  II.A   2,57 1   1 1,23   
  II.B   2,35 1   1 1   
  III.A 1,62 1,721,671   1     
  III.B 2,13 2,622,61   1     
  IV.A1,521,642,732,361   1 1,071,881,67 
  IV.B 1,581,751,751,931   1 1,031,752 
  I.S   3,36 1   1 1   
  II.S   3,19 1   1 1,81   
  III.S 3,67 3,43 1   1     
  IV.S32,672,53,31311    1,6942,91 
  príma   1,71 1   1     
  sekunda   2,22 1   1     
  tercia   2 1   1     
  kvarta   2,14 11        
  kvinta   2,78 1,11   1 1,83   
  sexta   2,09 1   1 1,52   
  septima 2,5 2,363,51   1     
  oktáva212,72,853,511    1,353,332,33 

  TriedaVYVZŠP
  I.A  
  I.B  
  II.A  
  II.B  
  III.A  
  III.B  
  IV.A  
  IV.B  
  I.S  
  II.S 1,14
  III.S 1,44
  IV.S 1,63
  príma  
  sekunda  
  tercia  
  kvarta  
  kvinta  
  sexta 1,27
  septima 1,11
  oktáva 1,79

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A27216900000
  I.B2598800010
  II.A30691410000
  II.B319111100000
  III.A30816500000
  III.B292161100000
  IV.A30761700000
  IV.B321315400000
  I.S28191710000
  II.S27142010000
  III.S22021810000
  IV.S26232100000
  príma1797100000
  sekunda1875600000
  tercia21114501000
  kvarta1554501000
  kvinta18321300200
  sexta24311900000
  septima25561121000
  oktáva20331400000

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.A27221281,93221281,9300,00
  I.B25242797,08242797,0800,00
  II.A303977132,573976132,5310,03
  II.B314040130,324033130,1070,23
  III.A303569118,973551118,37180,60
  III.B294427152,664356150,21712,45
  IV.A30269689,87268289,40140,47
  IV.B324278133,694278133,6900,00
  I.S282981106,462973106,1880,29
  II.S273185117,963171117,44140,52
  III.S223042138,273041138,2310,05
  IV.S26226387,04224086,15230,88
  príma1795356,0695356,0600,00
  sekunda18145680,89145680,8900,00
  tercia21109151,95109151,9500,00
  kvarta1594863,2094863,2000,00
  kvinta18171895,44171895,4400,00
  sexta242610108,752608108,6720,08
  septima25238695,44238695,4400,00
  oktáva202595129,752593129,6520,10

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

  PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
  Anglický jazykB2103(59/44)60,66%9959,08%983034251022,21101
  Biológia 40(16/24)    171084 1,9739
  Dejepis 27(18/9)    88101 2,1527
  Francúzsky jazykB19(1/8)    4131 2,119
  Geografia 12(7/5)    3351 2,3312
  Chémia 17(5/12)    656  2,0017
  Informatika 22(20/2)    1561  1,3622
  Matematika 20(15/5)69,51%20  1352  1,4520
  Nemecký jazykB113(7/6)    643  1,7713
  Nemecký jazykB25(1/4)50,32%547,00%511 2 2,754
  Občianska náuka 24(11/13)    41010  2,2524
  Slovenský jazyk a literatúra 108(60/48)65,29%10563,26%1053530271232,23107
  Umenie a kultúra 8(1/7)    43 1 1,758
  Základy športovej prípravy 29(23/6)    11116  1,8228

  § 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

  Odbory a učebné plány

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  I.A7902J gymnázium 
  I.B7902J gymnázium 
  II.A7902J gymnázium 
  II.B7902J gymnázium 
  III.A7902J gymnázium 
  III.B7902J gymnázium 
  IV.A7902J gymnázium 
  IV.B7902J gymnázium 
  I.S7902J gymnáziumšport
  II.S7902J gymnáziumšport
  III.S7902J gymnáziumšport
  IV.S7902J gymnáziumšport
  príma7902J gymnáziumšport
  sekunda7902J gymnáziumšport
  tercia7902J gymnáziumšport
  kvarta7902J gymnáziumšport
  kvinta7902J gymnáziumšport
  sexta7902J gymnáziumšport
  septima7902 5 gymnáziumšport
  oktáva7902 5 gymnáziumšport

  Nepovinné predmety

  PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

  Rozširujúce hodiny

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

  § 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

  Zamestnanci

  Pracovný pomer
  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška  
  2.kvalifikačná skúška  
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné kvalifikačné  
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  § 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Bedminton0 Mgr. Martin Barek
  Biologický krúžok6 Mgr. Jana Duchoslavová
  Floorbal0 Mgr. Klára Odnogová
  Futsal a nohejbal0 Mgr. Jozef Brezovský
  Fyzikálny krúžok3 Mgr. Ľudovít Kmeťo
  Konzultácie z chémie - Sz3 Mgr. Marta Szalóová
  Krúžok angličtiny a multikultúrneho dialógu0 Ing. Jana Štefechová
  Krúžok biblickej olympiády0 Mgr. Janka Žáková
  Krúžok francúzskeho jazyka 0 Mgr. Marianna Vidová
  Krúžok chemickej olympiády kategória C1 Mgr. Marta Szalóová
  Krúžok kultúrno- spoločenských a športových aktivít-Bs30 Mgr. Hana Brestovanská
  Krúžok kultúrno-spoločenských a športových aktivít -Ba27 Mgr. Ľubomíra Bučányová
  Krúžok kultúrno-spoločenských aktivít-Vi30 Mgr. Marianna Vidová
  Krúžok matematiky a programovania0  
  Krúžok nemeckého jazyka-Kr4 Mgr. Gabriela Kraváriková
  Krúžok ruského jazyka13 PaedDr. Daniela Burzová
  Krúžok triedneho učiteľa -Kr23 Mgr. Gabriela Kraváriková
  Krúžok vybraných kapitol z dejín umenia0 PhDr. Zuzana Rybová
  Matematicko-spoločenský krúžok-Bk20 Mgr. Jarmila Bachoríková
  Matematicko-spoločenský krúžok-Kz28 RNDr. Ivona Kozániová
  Matematicko-spoločenský krúžok-Pa16 Mgr. Eva Píšťanská
  Matematický krúžok - Bk19 Mgr. Jarmila Bachoríková
  Matematický krúžok-Rž23 Mgr. Vlasta Ružová
  Matematika pre maturantov15 RNDr. Marta Anettová
  Spoločenské vedy a výchova k euroobčianstvu15 Mgr. Jana Révesová
  Spoločensko-prírodovedný krúžok-Km28 Mgr. Ľudmila Klementisová
  Športová reprezentácia66  
  Umenie a aranžovanie30  
  Volejbal0 Mgr. Vlasta Ružová
  Volejbalový krúžok22 PaedDr. Peter Toman
  Žurnalistický krúžok-Ku11 Mgr. Adriana Kubáňová

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Jozef Jančovič

  V Trnave, 18. júla 2018

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
   • gymbott@szm.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada
  • Exkurzia na skládke
  • Exkurzia Kamenáč
  • Fotky tried 2015/2016
  • Deň otvorených dverí 2015