• Oznámenia ŠJ

     • Oznámenia

     • UPOZORNENIE

      Platby za stravu po 1.9.2020 na nové číslo účtu, platné od 1.9.2020
      
      SK76 8180 0000 0070 0065 1382

       

       UPOZORNENIE

       Upozorňujeme rodičov, ako aj ostatných stravníkov, že obed do obedára nevydávame !!!

      Výnimkou je iba  prvý deň ochorenia (v iných prípadoch nie) !!! Tento obed si môžu zobrať v čase od  11.40 hod. do 12.00 hod.  alebo od 14.00 do 14.30  hod.

      Na nasledujúce dni  treba obedy odhlásiť  do 14.15 hod!

       


      VÝDAJ   STRAVY

      RAŇAJKY                       od    6.00    do      8.00  hod.

      OBED                              od   11.30   do   13.00 hod.   ZŠ

                                               do     14.45  hod.  SŠŠ

                          v piatok        do     12.30  hod.    ZŠ

                                               do     14.15 hod.   SŠŠ

      VEČERA                          od    18.00    do   18.45  hod.

        

      NEŽIADAJTE VÝDAJ STRAVY MIMO URČENÝ ČAS !

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje