• Oznámenia ŠJ

     • Oznámenia

     • UPOZORNENIE

      Platby za stravu po 1.9.2020 na nové číslo účtu, platné od 1.9.2020
      
      SK76 8180 0000 0070 0065 1382

       

       UPOZORNENIE

       Upozorňujeme rodičov, ako aj ostatných stravníkov, že obed do obedára nevydávame !!!

       

      Na nasledujúce dni  treba obedy odhlásiť  do 14.15 hod!

       


      VÝDAJ   STRAVY

      RAŇAJKY                       od    6.00    do      8.00  hod.

      OBED                              od   11.30   do   14.45 hod.  

                v párny piatok        do     14.15  hod.    

              v nepárny piatok      do     14.45 hod.   

      VEČERA                          od    18.00    do   18.45  hod.

        

      NEŽIADAJTE VÝDAJ STRAVY MIMO URČENÝ ČAS !

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje