• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • ISIC preukaz - predĺženie platnosti
    • 5. 6. 2020
    • Informácia ako si predĺžiť platnosť ISIC preukazu študenta na ďalší školský rok je v prílohe tejto novinky. Držiteľov ISIC preukazu upozorňujeme, že platnosť preukazu na železnice končí 30.6.2020, platnosť preukazu na autobusy končí 31.8.2020 a platnosť preukazu na ostatné zľavy (kiná, obchody, reštaurácie ...) končí 30.9.2020. Platnosť preukazu sa obnovuje v dvoch krokoch viď príloha.

    • Čítať viac
    • Výsledky talentových skúšok
    • 25. 5. 2020
    • Výsledky talentových skúšok, ktoré sa konali v dňoch 19. - 22.5.2020 nájdete TU

    • Čítať viac
    • Gymnázium - prijímacie konanie
    • 22. 5. 2020
    • Výsledné poradie uchádzačov o štúdium bude zverejnené v týždni od 25.5.2020 do 29.5.2020 - TU

    • Čítať viac
    • Dostali sme notebooky
    • 21. 5. 2020
    • Ani počas vynúteného prerušenia vyučovania sa u nás v škole nezaháľa. Do ďalších siedmich tried sa nám podarilo nainštalovať nové biele tabule. Okrem toho sme za intenzívnej a nezištnej pomoci firmy DXC Technology nasadili do školy systém Office365, vytvorili kontá pre všetkých zamestnancov a žiakov školy. Navyše nám firma DXC Technology darovala niekoľko notebookov. Za túto pomoc a dar sa chceme menovanej spoločnosti veľmi pekne poďakovať.

    • Čítať viac
    • Gymnázium - prijímacie konanie
    • 20. 5. 2020
    • Výsledné poradie uchádzačov bude zverejnené na webovom sídle školy po spracovaní všetkých prihlášok a odoslaní kódov všetkým zákonným zástupcom uchádzačov prostredníctvom mailovej pošty v termíne do 29.mája 2020.

     Rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača o štúdium bude doručené poštou a kópiu rozhodnutia dostanú zákonní zástupcovia do svojej mailovej pošty.

    • Čítať viac
    • POZOR! NOVÝ TERMÍN TALENTOVIEK
    • 7. 5. 2020
    • Nový termín talentových skúšok: 19.5. - 22.5.2020

     Talentové skúšky na Strednú športovú školu J. Herdu sa uskutočnia v termíne 19.5. - 22.5.2020 podľa presne stanoveného harmonogramu a za prísnych hygienických opatrení. Uchádzači o štúdium budú pozývaní na konkrétny deň a presne určenú hodinu. Dôležité je dodržiavať všetky stanovené a prijaté usmernenia. Bližšie informácie dostanú prihlásení uchádzači o štúdium mailom, resp. poštou.

    • Čítať viac
    • Hodnotenie maturitných predmetov
    • 27. 4. 2020
    • Riaditeľ školy rozhodol o súvisiacich predmetoch, ktoré budú započítané do hodnotenia maturitného predmetu. Bližšie informácie sú zverejnené TU

    • Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov​​​​​​​

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
   • Pozrite si video školy

  • 2. august

   • Ne02. 08.
   • Nevarí sa
  • Zisti, čo všetko škola ponúka?

   Gymnaziálne vzdelanie ISCED 3A pre žiakov športových i klasických tried. Výber voliteľných predmetov v rámci disponibilných hodín. Možnosť získať trénerskú kvalifikáciu. Škola disponuje vlastnými odbornými učebňami, jedálňou, internátom umiestneným v budove školy.
   • Kontakty

    • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
    • gymbott@zupa-tt.sk
    • +421 / 033 / 5983811
    • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • Fotogaléria

   • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
   • Noc výskumníkov 2018
   • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
   • Olympijský deň 2016
   • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
   • Župné štipendium 2017
   • Literárno-dejepisná exkurzia
   • Exkurzia Trnavské rybníky
   • Potulky Malým Rímom
   • Exkurzia v CVTI
   • Donau Auen
   • Naša botanická záhrada