• Deň župy

     • Deň župy 2019

     • DEŇ ŽUPY

      Stredná športová škola Jozefa Herdu a Gymnázium Trnava sa aj v tomto školskom roku aktívne zapojili do  organizovania podujatí pri príležitosti Dní župy. Predmetová komisia Zdravie a pohyb zorganizovala dňa 4.10.2019 „mix-volejbalový turnaj“ za účasti štyroch družstiev:

      • Stredná športová škola Jozefa Herdu a Gymnázium Trnava „A“
      • Gymnázium Jána Hollého Trnava
      • Stredná priemyselná škola Trnava
      • Stredná športová škola Jozefa Herdu a Gymnázium Trnava „B“

           Jednotlivé zápasy prebiehali v priateľskom duchu, v súlade so zásadami fair-play, no predovšetkým poskytli prítomným divákom napínavé a vyrovnané momenty. Všetky zúčastnené družstvá boli ocenené diplomami. Hoci výsledné poradie nebolo najdôležitejším motívom organizovania tohto športového podujatia, pre úplnosť uvádzame celkové poradie družstiev na turnaji:

      1. Stredná športová škola Jozefa Herdu a Gymnázium Trnava „B“  
      2. Stredná športová škola Jozefa Herdu a Gymnázium Trnava „A“
      3. Stredná priemyselná škola Trnava
      4. Gymnázium Jána Hollého Trnava

           Žiaci školy vytvorili veľmi aktívne a srdečné publikum, takže turnaj ku Dňu župy sa konal v príjemnej atmosfére. Dvere do telocvične boli počas konania turnaja otvorené každému fanúšikovi športu.

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada