• Hodnotenie maturitných predmetov - súvisiace predmety

    • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava

     Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava

      

     Skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa budú započítavať do hodnotenia maturitného predmetu

     Maturitný predmet

     Príbuzný predmet

     Slovenský jazyk a literatúra

     -----------------------

     Anglický jazyk

     Konverzácia v anglickom jazyku

     Nemecký jazyk

     Konverzácia v nemeckom jazyku

     Francúzsky jazyk

     Konverzácia vo francúzskom jazyku

     Fyzika

     Seminár z fyziky

     Biológia

     Seminár z biológie

     Chémia

     Seminár z chémie

     Matematika

     Seminár z matematiky

     Informatika

     Programovanie

     Dejepis

     Seminár z dejepisu

     Geografia

     Seminár z geografie

     Občianska náuka

     Spoločenskovedný seminár

     Umenie a kultúra

     Seminár z umenia a kultúry

     Základy športovej prípravy

     ------------------------

      

      

     V Trnave 27. 4 2020

      

                                                                                                                                                             Mgr. Jozef Jančovič, riaditeľ

     Strednej športovej školy Jozefa Herdu a Gymnázia

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada