• Nová organizácia ústnej maturitnej skúšky

     • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava

      Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava

       

      Skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa budú započítavať do hodnotenia maturitného predmetu

      Maturitný predmet

      Príbuzný predmet

      Slovenský jazyk a literatúra

      -----------------------

      Anglický jazyk

      Konverzácia v anglickom jazyku

      Nemecký jazyk

      Konverzácia v nemeckom jazyku

      Francúzsky jazyk

      Konverzácia vo francúzskom jazyku

      Fyzika

      Seminár z fyziky

      Biológia

      Seminár z biológie

      Chémia

      Seminár z chémie

      Matematika

      Seminár z matematiky

      Informatika

      Programovanie

      Dejepis

      Seminár z dejepisu

      Geografia

      Seminár z geografie

      Občianska náuka

      Spoločenskovedný seminár

      Umenie a kultúra

      Seminár z umenia a kultúry

      Základy športovej prípravy

      ------------------------

       

       

      V Trnave 27. 4 2020

       

                                                                                                                              Mgr. Jozef Jančovič, riaditeľ

      Strednej športovej školy Jozefa Herdu a Gymnázia

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje