• ŠVK

     • ŠVOČ

     • Študentská vedecká konferencia

       

      Predmetová komisia Človek a príroda a predmetová komisia Matematika a informatika organizujú študentskú vedeckú konferenciu.

       

      Účelom konferencie je poskytnúť priestor študentom na prezentáciu výsledkov ich práce pred širším publikom.

       

      Zúčastniť sa môže každý študent našej školy.

      Prezentovať môžete prácu z:

      matematiky

      informatiky

      fyziky

      chémie

      biológie

      geografie

      geológie

      a z príbuzných vedných oblastí.

       

      Môžete vystúpiť s prácou, ktorú ste pripravili v rámci vyučovacích predmetov, alebo v rámci rôznych súťaží (olympiády, SOČ, iné), alebo s príspevkom, ktorý pripravíte špeciálne len
      na túto konferenciu.

       

      Podmienkou účasti je včas odovzdať vyplnenú prihlášku. Termíny budú oznámené vopred. Prihlášky môžete odovzdávať vyučujúcim príslušných predmetov alebo priamo prof. Duchoslavovej a prof. Sedláčkovej.

       

      Každý účastník dostane malý darček.

       

      Súčasťou konferencie bude aj divácka anketa o najzaujímavejší príspevok. 

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada