• Profil školy

     • Profil školy

     •                                                                                                      

      Stredná športová škola Jozefa Herdu a Gymnázium na ulici J. Bottu v Trnave

      Škola sa nachádza v širšom centre mesta, v blízkosti železničnej a autobusovej stanice. Škola má zrekonštruovaný športový areál, telocvičňu, posilňovňu, vlastnú jedáleň a internát.

      Vyučovanie prebieha v kmeňových a odborných učebniach (5 učební jazykov, 2 počítačové učebne, chemické, biologické a fyzikálne laboratórium, aulu vybavenú počítačmi a interaktívnou tabuľou).Učebne sú vybavené modernými didaktickými pomôckami, učitelia vyučujú s podporou IKT, kontakt medzi učiteľom, žiakom a rodičom prebieha osobne aj prostredníctvom modernej webovej stránky školy.

      Žiaci sa počas 4 rokov gymnaziálneho štúdia pripravujú na štúdium na VŠ. Gymnaziálne štúdium je ukončené maturitnou skúškou v odbore gymnázium / športové gymnázium. Žiaci Športovej školy J. Herdu po vykonaní maturitnej skúšky majú možnosť získať trénerskú kvalifikáciu II. stupňa. 

      Škola každoročne organizuje množstvo akcií : exkurzie ( Paríž, Londýn, Viedeň, Osvienčim, Praha), športové podujatia (Športovec roka, športové súťaže), zábavné akcie ( imatrikulácia, Halloween, Vianočná, Valentínska diskotéka). Žiaci našej školy úspešne reprezentujú školu na predmetových olympiádach, tematických a športových súťažiach a pod.

      Športovcom škola ponúka ubytovanie v novovybudovanej podkrovnej prístavbe, celodennú stravu vo vlastnej jedálni. Športovci majú popri štúdiu vytvorené podmienky nielen na dvojfázový tréning, ale aj na športové sústredenia a súťaže. Škola úzko spolupracuje s trénermi a so športovými klubmi.

       

                      

                  

       

       

       

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada