• Profil školy

     • Profil školy

     •                                                                                                      

      Spojená škola J. Bottu 31, Trnava s organizačnou zložkou - Stredná športová škola Jozefa Herdu a Gymnázium na ulici J. Bottu v Trnave

      Škola sa nachádza v širšom centre mesta, v blízkosti železničnej a autobusovej stanice. Škola má zrekonštruovaný športový areál, telocvičňu, posilňovňu, vlastnú jedáleň a internát.

      Spojená škola zahŕňa dve organizačné zložky:

      1. Stredná športová škola J. Herdu s odborom športové gymnázium
      2. Gymnázium J. Bottu 31, Trnava s odborom gymnázium

       

      Vyučovanie prebieha v kmeňových a odborných učebniach (5 učební jazykov, 2 počítačové učebne, chemické, biologické a fyzikálne laboratórium, aulu vybavenú počítačmi a interaktívnou tabuľou).Učebne sú vybavené modernými didaktickými pomôckami, učitelia vyučujú s podporou IKT, kontakt medzi učiteľom, žiakom a rodičom prebieha osobne aj prostredníctvom modernej webovej stránky školy.

      Žiaci sa počas 4 rokov gymnaziálneho štúdia pripravujú na štúdium na VŠ. Gymnaziálne štúdium je ukončené maturitnou skúškou v odbore gymnázium / športové gymnázium. Žiaci Športovej školy J. Herdu po vykonaní maturitnej skúšky majú možnosť získať trénerskú kvalifikáciu II. stupňa /. 

      Škola každoročne organizuje množstvo akcií : exkurzie ( Paríž, Londýn, Viedeň, Osvienčim, Praha), športové podujatia (Športovec roka, športové súťaže), zábavné akcie ( imatrikulácia, Halloween, Vianočná, Valentínska diskotéka). Žiaci našej školy úspešne reprezentujú školu na predmetových olympiádach, tematických a športových súťažiach a pod.

      Športovcom škola ponúka ubytovanie v novovybudovanej podkrovnej prístavbe, celodennú stravu vo vlastnej jedálni. Športovci majú popri štúdiu vytvorené podmienky nielen na dvojfázový tréning, ale aj na športové sústredenia a súťaže. Škola úzko spolupracuje s trénermi a so športovými klubmi.

       

                                                       

       

       

       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje